Met een vergrootglas

Opening Expositie 'Ik zeg toch Sorry'

Column
In onze gemeente is er veel aandacht voor het 150ste herdenkingsjaar van het slavernijverleden. Toen ik aan een vriendin vertelde dat ik namens Zeistermagazine bij de opening was geweest van een expositie over het slavernijverleden van Zeist, stelde zij een best logische vraag: “was er dan slavernij in Zeist?”
tekst: Erica Pijs; foto’s: Rosa Lommen en Leonie Langenhuijsen

Ongeslepen messen van 'De Sola’

Column
Terwijl ik aan tafel zit in het verpleeghuis van mijn vader, valt mijn oog op het mes dat naast mijn bord ligt: Sola! Ha, dat is toevallig! “Weet je waar dit mes vandaan komt?” vraag ik aan mijn tafelgenoten. “Dat zijn heel botte messen, want ze zijn hier bang dat we elkaar te lijf gaan,” antwoordt mijn buurvrouw.
tekst en foto's: Erica Pijs