Lezers 2023

Op deze pagina lees je informatie over onze lezers. Dat worden er elk jaar meer!

Zeistermagazine groeit hard. Het aantal gelezen pagina's verzesvoudigde in zeven jaar tijd, van 27.000 in 2016 tot 180.000 in 2023! Ten opzichte van 2022 kwamen er in 2023 zo’n 20.800 gelezen pagina’s bij, een groei van 13 procent. Daarmee is de relatieve groei wat hoger dan vorig jaar, toen de groei 11 procent bedroeg.

In onderstaande grafiek is een verfijnder patroon per maand te zien. In negen van de twaalf maanden lag het aantal lezers in 2023 hoger dan in eerdere jaren. Zeistermagazine wordt het best gelezen in de periode tussen september en maart, dus in de koude en donkere maanden. Tussen april en augustus is het wat rustiger, maar ook die maanden lieten groei zien. Uitschieter in 2023 was de maand februari, toen er een veelgelezen discussie woedde over een 4e aanvliegroute naar Schiphol over Zeist heen.

Wie zijn dan onze lezers? In 2023 waren er vrijwel evenveel mannen als vrouwen onder de lezers, zo blijkt uit de gegevens van Google Analytics. In de jaren t/m 2020 was het aandeel vrouwen groter, nu lijkt het evenwicht te stabiliseren.

Wat betreft leeftijd zien we dat alle leeftijdsgroepen goed vertegenwoordigd zijn, al schommelt het per jaar enigszins. In 2022 was de middengroep (van 45 t/m 54 jaar oud) het grootst, en deze groep groeide in 2023 verder.

Eerder peilden wij al uit welke wijken de lezers afkomstig zijn (zie ook dit artikel):

Over de politieke oriëntatie van onze lezers kunt u wellicht zaken afleiden uit deze peiling.

Interessant is natuurlijk ook om te zien hóe de lezers de columns weten te vinden. Daarin zijn drie bronnen belangrijk: onze eigen Nieuwsbrief, Google en Facebook. Samen nemen die 90 procent van de herkomst van de lezer voor hun rekening. Facebook kende in 2020 haar hoogtepunt (45 procent van de lezers kwam toen binnen vanaf Facebook), maar daalt sindsdien (in 2023 nog 25 procent) en werd in 2023 nipt gepasseerd door zoekmachines (zoals Google). Belangrijkste bron is sinds 2021 de nieuwsbrief, vermoedelijk mede door de overstap in dat jaar van maandelijks naar wekelijks versturen, tegenwoordig op de maandagochtend. Het aandeel van Twitter nam in de tijd steeds meer af, Twitter is inmiddels ingehaald door Instagram en LinkedIn. Links vanaf een andere website zijn goed voor zo'n vijf procent van de lezers, de website De Zeistenaar is de belangrijkste daarvan.

Ook meten we op welk soort apparaat mensen Zeistermagazine lezen. Daarin is te zien hoe, met jaarlijkse schommelingen, in de trend het aandeel van de mobiele telefoon langzaam steeds vaker gebruikt wordt om Zeistermagazine te lezen, ten koste van de laptop en tablet.

Tenslotte, of misschien wel vooral, is het natuurlijk interessant wélke columns het meest gelezen worden. Zie daarvoor onze Top-100.