Schooljongerenwerk in Zeist

22 januari 2023
tekst: Jeske Goedhart

Naast jongerenwerk biedt MeanderOmnium sinds een jaar ook specifiek schooljongerenwerk.

Schooljongerenwerk richt zich op preventie en draagt bij aan vroegsignalering. Persoonlijke aandacht en zorg voor de leerlingen zijn het fundament voor het schooljongerenwerk. Met dit werk draagt welzijnsorganisatie MeanderOmnium bij aan het vergroten van veerkracht en weerbaarheid bij de leerlingen, dat in de context van corona veel te lijden heeft gehad.

Jongerenwerkers zijn er op gericht om een band op te bouwen met jongeren en aan te sluiten bij hun belevingswereld. Ze staan naast jongeren. Er ‘zijn’ terwijl de problemen nog niet aanwezig of groot zijn, zonder dat er sprake is van crisis. Dat is een goede basis om jongeren te begeleiden. Een prachtige aanvulling voor de leerlingen èn vakdocenten in het voortgezet onderwijs.

In deze video vertelt schooljongerenwerker Iqbel Daoudi over haar werk op het Christelijke College Zeist:

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Meer over jongerenwerk:
De jeugd van tegenwoordig

Meer over het Christelijk College Zeist:
Beter contact tussen generaties dankzij 'Bruggen Bouwen'!

Volgende bijdrage:
Sneeuw

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.