De jeugd van tegenwoordig

11 november 2022
tekst en foto’s: Evert Brouwers

Jongerenwerker Evert Brouwers van welzijnsorganisatie MeanderOmnium vertelt over zijn ervaringen in de Verzetswijk, Zeist Noord.

Een kloof tussen jong en oud is niet persé iets van deze tijd, er is tussen de verschillende leeftijdsgroepen niet altijd evenveel begrip. Maar hoewel jongeren en ouderen kunnen botsen, hebben ze ook veel gemeen.

Als jongerenwerker ken ik veel jongeren in de wijk. Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent wat er speelt. Vuurwerk is bijvoorbeeld iets dat veel jongeren leuk vinden en ouderen vaak wat minder. En in coronatijd zochten veel jongeren buiten een plek om te chillen, wat ouderen als overlast konden ervaren. Er kan dan van beide kanten irritatie ontstaan over ‘die luidruchtige en vervelende jeugd’ en ‘zeurende oudjes’.  

In de Verzetswijk, een buurt met veel verschillende culturen, is de verbinding tussen jong en oud iets dat niet altijd makkelijk verloopt. Een van mijn doelen als jongerenwerker is dan ook om die afstand sámen met jonge en oudere wijkbewoners te overbruggen. Het begint bij het vertrouwen, jezelf open durven te stellen voor een ander en het belangrijkste: gewoon contact maken. Samen met de in de Verzetswijk gelegen Turkse Moskee en de jongeren hebben we gekeken naar de meest laagdrempelige manier om elkaar samen te brengen.

Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Koffie, thee en een wandelingetje zijn prima middelen om te werken aan het onderlinge vertrouwen. Zowel voor jongeren als ouderen geldt dat ze bepaalde vooroordelen moeten durven loslaten. Ouderen zijn bijvoorbeeld niet alleen maar oud en kwetsbaar. En andersom zijn jongeren niet alleen baldadig en doelloos.

Door de ontmoetingen die hebben plaatsgevonden is er meer vertrouwen ontstaan. De onderlinge banden zijn versterkt. Een mooi voorbeeld is het een idee van een groep jongeren, zowel jongens als meiden, om in de keuken van de Turkse Moskee koekjes te bakken en de nieuwe bewoners in de wijk (nieuwe seniorenflat Vrijheidshof) welkom te heten. Hier is heel positief op gereageerd en mede door dit soort acties kunnen we samen verder bouwen aan verbinding.

Als jongerenwerker blijf ik deze gezamenlijke activiteiten ondersteunen. Ik ben ervan overtuigd dat onderling vertrouwen bijdraagt aan een betere leefomgeving, ongeacht wat je leeftijd is.
 

Bijdrage: 
Artikel: 
Column: 

 


Meer over jongerenwerk:
Online outside

Meer over Evert Brouwers:
SV Zeist

Volgende column:
De bandenwissel

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.