Nu meedoen is straks meetellen

25 juni 2023
t
ekst: Charlotte Demkes; foto: Valentina Barreto via Stocksy

Hoe welvarend we ook mogen lijken, in Nederland groeit 1 op 12 kinderen op in armoede en de gemeente Zeist is hier helaas geen uitzondering op. Omdat er niet of onvoldoende geld is, kunnen kinderen uit economisch kansarme gezinnen niet vanzelfsprekend meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdgenoten heel normaal zijn.

Dankzij subsidie van de gemeente Zeist probeert de Stichting Leerkansen Zeist ervoor te zorgen dat alle schoolgaande kinderen in materiële zin dezelfde kansen krijgen. Sinds 2016 heeft de Stichting al meer dan tweeduizend aanvragen in behandeling genomen. In het basisonderwijs aanvragen voor de vergoeding van de kosten van het schoolreisje, het kamp ter afsluiting van de basisschool, een bijdrage voor de kerstviering, enzovoorts.  Ook de voorgeschreven computer voor het voorgezet onderwijs, zoals vmbo, havo en vwo, worden door de Stichting vergoed aan gezinnen die moeten leven op het niveau van maximaal 130 procent van de bijstandsnorm.  

En zeker voor gezinnen met kinderen is dat geen vetpot, zoals een ouder het onlangs verwoordde. “Drie schoolgaande kinderen waarvan twee een computer nodig hebben, alle drie een nieuwe schooltas en gymspullen. Zonder de hulp van de Stichting Leerkansen Zeist weet ik niet hoe we het gered zouden hebben. Ik schaam me ervoor dat het zo is, maar het is niet anders, mijn man werkt hard, maar verdient niet meer. Het fijne van de Stichting is dat wanneer je een aanvraag hebt ingediend, dat ze dan heel snel werken en wanneer je aan de inkomensnorm voldoet de rekening aan de school wordt betaald”.

Een andere ouder vertelde: “mijn zoontje is onrustig en kan zich niet goed concentreren. De juf adviseerde een laptop voor hem aan te schaffen. Met de laptop zou hij thuis in alle rust wat extra huiswerk kunnen maken. Wij moeten leven van een bijstandsuitkering. Geld voor een laptop was er niet. De schooljuf raadde ons aan een aanvraag voor ondersteuning in te dienen bij de Stichting Leerkansen Zeist. Na dit positieve advies van de school en een inkomenscheck kregen wij van de Stichting Leerkansen Zeist bericht dat de school een laptop voor ons zoontje had aangeschaft. De juf geeft hem wat extra huiswerk mee, onze zoon vindt het nu fijn op school en kan bijna dagelijks de leerstof oefenen die de juf hem meegeeft”.

Het motto van de Stichting Leerkansen Zeist is niet voor niets “nu meedoen, is straks meetellen”. Een schoolloopbaan zonder belemmeringen en met dezelfde kansen als kinderen uit meer welvarende gezinnen, is bepalend voor de toekomst van kinderen.

Gaat uw kind op schoolreis? Heeft uw kind voor ondersteuning een computer nodig? Gaat uw kind naar de brugklas en schrijft de school de aanschaf van een computer voor? Krijgt u een rekening van de school voor schoolactiviteiten? En heeft u een laag inkomen? Dien dan een aanvraag bij de Stichting Leerkansen Zeist. Dat kan het gemakkelijkst door op de website van de stichting het aanvraagformulier in te vullen: https://leerkansenzeist.nl/aanvraag-indienen/

Met uw aanvraag gaat de Stichting Leerkansen Zeist aan de slag. De vrijwilligers van Stichting Leerkansen Zeist verwerken de aanvraag uiterst zorgvuldig. Wanneer alles verwerkt is, uw inkomen is getoetst en de vergoeding wordt door de school geadviseerd, dan worden de kosten en/of de rekening rechtstreeks aan de school betaald.
 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Charlotte schreef eerder:
Schoolfruit dankzij Winteractie

Meer over Stichting Leerkansen:
De waarde van gelijke kansen

Volgende column:
Gekwetste stofzuiger

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.