Stop de Spookfietser!

1 oktober 2017
tekst: Léon Vrins, foto: Kees Linnenbank

We kennen het fenomeen spookrijder als iemand die op een snelweg tegen de toegestane rijrichting in rijdt, soms met alle rampzalige gevolgen van dien. Bij fietsers hebben we de neiging dit fenomeen milder te beoordelen. Maar dat is ten onrechte.

Het lijkt me daarom goed om eens aandacht te besteden aan de volgende verschijnselen die in toenemende mate in Zeist optreden (en ook elders trouwens...)

1.Spookfietsen
2.Stoepfietsen
3.Voetgangers op zebrapaden geen voorrang verlenen.

Spookfietsers
Bij spookrijders per auto betreft het altijd mensen die in eerste instantie gewoon niet in de gaten hadden dat ze de verkeerde kant uit gingen. Voor de fietsers die zich niet storen aan de heersende rijrichting ligt dit anders. Zij rijden heel bewust aan de verkeerde kant van de straat, soms met z'n tweeën naast elkaar, hetgeen altijd hinderlijk is en niet zelden gevaarlijk bovendien.

Met name op de Hogeweg is het schering en inslag, maar ook op veel andere fietspaden komt het regelmatig voor. Nog bonter maken fietsers het als ze op de rijweg tegen het (auto)verkeer in rijden. En het zijn niet alleen kinderen die zich hieraan bezondigen, maar ook mensen van wie je, gelet op hun leeftijd, mag verwachten dat ze beter zouden weten.

Zo werd ik enige tijd geleden met het volgende geconfronteerd. Ik reed in mijn auto op de Slotlaan richting Dorpsstraat. Voor het gemeentehuis stond een vrouw, ik vermoed een onderwijzeres, die met een groep kinderen het gemeentehuis had bezocht. De kinderen die naar buiten kwamen liet ze over de stoep fietsen en vervolgens de rijweg op, tegen het verkeer in, en dan rechtsaf de Jufferstraat in. Ik heb mijn auto even stil gezet en die vrouw duidelijk gemaakt dat ze wel heel erg verkeerd bezig was, maar had helaas geen tijd om er echt werk van te maken.

Stoepfietsen
Voor stoepfietsen geldt ongeveer hetzelfde. Ook hier trekken mensen van alle leeftijden zich geen bal meer aan van de regels, en als je er iets van zegt trekken ze ook nog eens een grote bek open. Als ik samen met mijn vrouw op het terras bij de Koffietafel zit, zie ik daar regelmatig hoe het trottoir als fietspad gebruikt wordt, soms met hoge snelheid en dat terwijl er niet zelden kleine kinderen rondscharrelen.

Zebrapadgebruikers
Dat voetgangers op een zebrapad voorrang hebben op het rijdend verkeer vormt voor sommige automobilisten en iets meer fietsers geen beletsel om gewoon door te rijden, zelfs als de voetganger al bijna aan de overkant is. Zo overkwam mij en mijn vrouw enige tijd geleden het volgende. We waren bezig de Slotlaan over te steken op het zebrapad naast de Hogeweg aan de kant van de winkel van Benetton. Er kwam een groepje schoolkinderen aanfietsen die geen vaart minderden, maar wij staken toch over. Een deel van het groepje passeerde ons achterlangs. Eén meisje dacht dat ze nog voor ons langs kon gaan, maar dat was een misrekening. Om een botsing te vermijden hield ik de pas even in, maar ik greep wel haar stuur, gaf haar een grote mond en zette haar terug tot vóór het zebrapad. Bijna gelijktijdig met het groepje fietsende kinderen was een politieauto bij het zebrapad aangekomen. In eerste instantie wachtte deze op ons en de moeder met kinderwagen die vanaf de andere kant aan het oversteken was. Echter, toen de politievrouwen zagen hoe ik het meisje terugzette reden ze een eindje op, ons daarmee de doorgang blokkerend. Ze hadden de euvele moed om mij te kapittelen: ik had het wicht dat zich niets aantrok van de regels niet mogen aanpakken, ook haar fiets niet want ik zorgde er wel voor dat ik het schaap niet zelf aanraakte. Het kwam kennelijk niet bij ze op om eerst het kind de les te lezen.

Voetgangersrechten
Mijn vrouw en ik kunnen ons nog aardig redden en staande houden, maar er zijn toch ook heel wat mensen die daar meer moeite mee hebben. Ik zou niet weten hoe we dit probleem kunnen oplossen. Van de politie en de zogeheten ‘handhavers’ die je ook regelmatig ziet valt kennelijk weinig tot niets te verwachten. Iedere keer de confrontatie aangaan met de misdragers levert ook niets op. Ik heb het diverse keren gedaan maar het bevestigt alleen maar het beeld dat ik al had. Vanwege het risico dat je een keer iemand met een te kort lontje treft stop ik daar mee. Maar wel blijf ik weigeren mij mijn rechten als voetganger te laten ontnemen.

Column: 

Reacties

Het klinkt toch vooral alsof u een kort lontje heeft...

Wat hier staat beschreven is nog steeds een groot probleem op allerlei plaatsen in Zeist (en elders).
Niks kort lontje (Daan), dit is gewoon gevaarlijk gedrag!
Zeker voor oudere mensen die graag veilig willen lopen op trottoirs en niet zomaar kunnen wegspringen.
Mijn grootste zorg is dat ouders met kinderen het ook doen, wat voor voorbeeld geven zij?

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.