Maatschappelijke visitatie Woongoed Zeist

19 juli 2023
tekst: Debbie Huisman

Eén keer in de vier jaar laten woningcorporaties zich visiteren; onlangs is ook Woongoed Zeist weer gevisiteerd. Een onafhankelijke visitatiecommissie voert het onderzoek uit. Bij de visitatie in 2023 is gekeken hoe de organisatie werkte in de periode 2019-2022. Woongoed kreeg een dikke voldoende en is tevreden met het resultaat.

In opdracht van Woongoed Zeist voerde Ecorys de maatschappelijke visitatie over 2019 - 2022 uit. We vroegen een aantal belanghebbenden om mee te werken aan een interview. Dit om te komen tot een evenwichtige beoordeling van de maatschappelijke prestaties van Woongoed Zeist in de afgelopen vier jaar. We gebruiken de uitkomsten van de visitatie ook graag om te leren en vooruit te kijken.

Maatschappelijke prestaties en onze inzet voor prettige buurten
De visitatiecommissie beschrijft ons als een ambitieuze en maatschappelijke gedreven corporatie. We zien dit ook terug in de waardering die de visitatiecommissie uitspreekt over de solide maatschappelijke prestaties die mooi in balans zijn. Woongoed Zeist heeft goed oog gehad voor de belangrijke opgaven op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid, bijzondere doelgroepen en duurzaamheid. En daarin het evenwicht gezocht.

Aandachtspunten pakken we met beide handen aan
Dit betreft het (wederzijds) verbeteren van de samenwerking met gemeente in projecten. Er zijn genoeg nieuwbouw- en verduurzamingsprojecten voorhanden. Het andere aandachtspunt, het oppakken van een nieuw thema, wordt alerter gevolgd.

Lees het hele visitatierapport hier: https://www.woongoedzeist.nl/wp-content/uploads/2023/06/Maatschappelijke-visitatie-rapportage-Woongoed-Zeist.pdf

Toekomst en fusie
In 2023 zijn we, naast ons dagelijkse werkzaamheden en projecten, bezig met de voorbereiding voor een fusie met Woonstichting SSW de Bilt. Belanghebbenden hebben bij de visitatie aangeven dat Woongoed Zeist een cruciale rol speelt in Zeist en dat zij erg te spreken zijn over de opgebouwde samenwerking. De waardering die hieruit spreekt met de daarbij behorende verantwoordelijkheid, nemen wij expliciet mee bij de strategie en inrichting van de fusieorganisatie.

Alle (prestatie)afspraken, convenanten en vormen van samenwerking blijven we gestand doen. Daarnaast richten we ons op het behouden van onze medewerkers en daarmee de bekende gezichten voor onze belanghebbenden.

Voor de fusieorganisatie geldt: onze lokale inzet blijft gericht op de lokale behoefte.
 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.