Raadslid aan het woord: Ernst van Splunter

7 januari 2024
tekst: Ernst van Splunter

Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Ernst van Splunter (VVD).

Wat motiveert je om politiek actief te zijn?
Zonder dat het vervalt in oude politiek: gebruik maken van de beginselen van mijn partij: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid. Op basis daarvan wil ik alle dorpen binnen de gemeente Zeist proberen op een hoger plan te brengen. Uiteraard samen met mijn collega-raadsleden in de fractie en zeker ook met de raadsleden van de andere partijen. Wij hebben maar zes zetels dus we moeten samen met hen zoeken naar oplossingen die een meerderheid in de raad kunnen krijgen.

Hoe is het eerste deel van deze nieuwe raadsperiode je bevallen?
Boven verwachting. Omdat ik actief werd in het ruimtelijke domein: de inrichting van alle dorpen in onze gemeente, wonen, kijken naar nieuwe plannen voor woningbouw, et cetera, kon ik het politieke handwerk snel oppakken. Bovendien heerst er in Zeist een constructief politiek klimaat. Natuurlijk staan we soms recht tegenover elkaar, maar we gunnen elkaar ook ruimte en als het er echt op aan komt, komen we voor elkaar op, binnen en buiten onze partijen.

Je was in de vorige periode ook raadslid. Merk je verschil tussen de vorige en de huidige raadsperiode?
Ik vind deze raad veel leuker dan de vorige. Hij is diverser: meer vogels van diverse pluimage. Er zijn jongere leden bij gekomen. Gelukkig zijn er ook ervaren leden gebleven. Teveel verversing kan namelijk dodelijk zijn in het samenspel tussen raad, college en ambtenaren.

Je bent na de verkiezingen van vorig jaar fractievoorzitter geworden. Hoe ga je met die nieuwe rol om? Was het erg wennen?
Ik rolde er makkelijk in, omdat ik samen met Walter van Dijk de onderhandelingen voerde die tot een nieuwe coalitie hebben geleid. Dan zit je midden in de inhoud en werkt ook meteen samen met je toekomstige collega-fractievoorzitter en bijna alle toekomstige wethouders.

We hebben nu alweer bijna twee jaar geleden nieuwe collega’s in onze groep opgenomen. Raadsleden en buitengewone raadsleden. Het is erg leuk vanuit de positie van fractievoorzitter hen op weg te helpen, tips te geven, mee te lezen met hun inbrengen. Onze fractie barst van het talent!

We zagen mijn dierbare collega Tjarda Struik vertrekken en wel om een hele mooie reden: ze is burgemeester van Leiderdorp geworden. Dat was een verlies, want we hebben nu een vrouw minder in onze groep. Gelukkig laat Timo Bakrin zien hoe goed hij in staat is haar te vervangen.

Met welke onderwerpen en thema’s heb jij je het afgelopen jaar vooral beziggehouden?
Uiteraard met de algemene beschouwingen, als de hoofdlijnen van de Zeister gemeentepolitiek worden besproken, zowel in juni als in oktober. Dan gaat het over wonen, bouwen, financiën, mensen die het moeilijk hebben en over het wijkenwerk waar de VVD zich sterk voor maakt. Dat geldt ook voor veiligheid in brede zin. En ik zet me waar mogelijk in voor ondernemers, in de eerste plaats voor de winkeliers in Kerckebosch die soms onder moeilijke omstandigheden (problemen met de verhuurder en veiligheid) hun werk moeten doen.

Kun je iets bijzonders noemen dat je is opgevallen of wat je hebt meegemaakt in het raadswerk?
Het meest bijzondere dit jaar was lid zijn van de vertrouwenscommissie die het voorstel heeft gedaan om Joyce Langenacker voor te dragen om de nieuwe burgemeester van Zeist te worden. De sfeer in de commissie was bijzonder. Het was enorm intensief en iedereen is er misschien nog steeds een beetje van aan het bijkomen. Maar wat krijgen we straks een geweldige nieuwe burgemeester! Een vakvrouw die – net als haar voorganger - midden tussen de mensen wil staan.

Wat speelt er op dit moment actueel in de raad? Hoe sta jij daarin?
Wonen is en blijft een enorme uitdaging. Inwoners van onze gemeente snakken, soms al jaren, naar een nieuwe, grotere of kleinere woonruimte en het lukt met moeite om daar iets in te verbeteren. Er moet nog veel gebeuren!

En het tweede dat ik wil noemen: onze gemeente is in potentie de meest bijzondere, krachtige van heel Nederland. Maar we weten dat nog veel te goed verborgen te houden. Met onze natuur, met zoveel verschillende mensen, vanuit de verschillende dorpen kan onze gemeente gaan bruisen en kunnen we er nog veel meer uithalen. Dat moet de uitdaging voor de komende jaren zijn!

Hoe combineer je het raadswerk met je andere activiteiten?
Gelukkig kan ik zonder veel problemen tussen de bedrijven door veel zaken afhandelen. Maar er zijn tijdstippen dat dat even niet lukt. Ik rijd kinderen die speciaal onderwijs krijgen dagelijks vroeg in de ochtend vanuit Utrecht naar Zeist naar het Heuvelrug College / Verderwijs in Zeist en vroeg in de middag weer terug naar huis. Dus tussen 7 en 9 uur en 13 en 15 uur ben ik niet beschikbaar. Ook niet als Koos Janssen zijn officiële afscheid heeft, waar ik graag bij was geweest.

Hoe onderhoud je contact met je kiezers en je achterban in Zeist?
Reactief door als ik word benaderd onmiddellijk te reageren, afspraken te maken, te bellen met mensen die mij benaderen als er problemen zijn. Ik probeer niets te laten liggen. En actief als we in 2024 weer met de hele groep fractieleden de dorpen en wijken ingaan om te vragen wat er beter kan.

Waar ga je je de komende tijd hard voor maken in de raad?
We hebben in Nederland bitter weinig over voor onze kwetsbare democratie. Het mag allemaal niks kosten en we moeten wel heel veel zelf doen. En wie daar iets over zegt, is een zakkenvuller. Buitengewone raadsleden, vooral die van kleine fracties, werken zich het schompes voor een appel en een ei. Het moet wat mij betreft uit zijn met de mentaliteit van ‘weg-met-ons’. Ik werd zelfs in eigen fractie daar in de vorige periode nog om weggehoond. We moeten uitleggen dat het twee voor twaalf is, democratie niet vanzelfsprekend is, niet vanzelf gaat en dat raadsleden beter in staat moeten worden gesteld burgemeester, wethouders en de ambtenaren die voor ze werken te controleren. Los van alle andere zaken die ik hierboven heb genoemd ga ik me daarvoor inzetten.
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Ernst schreef eerder:
Sloophamers in Zeist?

Meer raadsleden aan het woord:
Raadslid aan het woord: Jan Bredius

Volgende column:
Meer dan 60 procent van je gas besparen, het kan!

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.