Pluim voor Voedselbank Zeist en Stichting Riforest

31 januari 2023
tekst: Gert-Jan van Lochem

Voedselbank Zeist en Stichting Riforest hebben de Rode en de Groene Pluim van GroenLinks Zeist gewonnen voor hun bijzondere bijdragen aan een sociaal en duurzaam Zeist.
Voedselbank Zeist helpt alle mensen in de gemeente Zeist die met een inkomen onder het bijstandsniveau rond moeten komen met voedsel, zeer nodig in deze tijd van hoge inflatie.
Stichting Riforest stimuleert en ondersteunt arme boeren in het Rifgebergte bij het ecologisch en economisch herstellen van hun landbouwgrond, volgens de permacultuur-principes. Werkzaam in Marokko dus, maar geworteld in de Zeister gemeenschap.

Voor de Rode Pluim waren genomineerd: Hospice Heuvelrug, Austerlitz Zorgt en de Voedselbank Zeist.
Het high-care Hospice Heuvelrug biedt een gastvrij verblijf aan ongeneeslijk zieke mensen met een levensverwachting van minder dan drie maanden. Dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers ontvangen de gasten meer aandacht op het gebied van zorg, muziek, verse maaltijden, even een wandelingetje naar buiten of wordt er iets voorgelezen.
Austerlitz Zorgt is de zorgcoöperatie voor inwoners van Austerlitz, bestaat dit jaar 10 jaar en organiseert met een aantal professionals (onder anderen een dorpsondersteuner) en een groot aantal vrijwilligers de nodige steun, zorg en hulp voor ouderen en andere zorgbehoeftigen in het dorp.
De Voedselbank Zeist heeft sinds de energiecrisis heeft het aanbod opgeschaald. Een actie waarbij Zeistenaren (een deel van) hun energiecompensatie kunnen delen is erg succesvol geweest en zorgt mede voor volle schappen bij de voedselbank.

Voor de Groene Pluim waren genomineerd: Paddenwerkgroep Kerckebosch, Natuurlijk Den Dolder en Stichting Riforest.
Paddenwerkgroep Kerckebosch zet met een grote groep vrijwilligers tijdens de paddentrek tussen februari en april honderden padden veilig aan de overkant van de straat en dragen zo direct bij aan behoud van lokale biodiversiteit. Ze zijn op zoek naar een nieuwe coördinator!
Bij Natuurlijk Den Dolder is aandacht voor alles wat leeft; mens, dier en natuur. Iedere inwoner kan er een steentje aan bijdragen met inspiratie, klussen samendoen of zaden ruilen. Zij zijn genomineerd vanwege de brede inzet en de inspraak van buurtbewoners in de projecten, met recht een burgerinitiatief.
Zoals bij bijna alle genomineerden is er bij Stichting Riforest aandacht voor zowel duurzame als maatschappelijke ontwikkeling. Stichting Riforest gaf tijdens de laatste ALV van GroenLinks Zeist een inspirerende inkijk op hun aanpak.

Fractie en bestuur van GroenLinks Zeist hebben uit een grote lijst met sociale en duurzame initiatieven de nominaties vastgesteld. Daarna hebben de leden van de afdeling de winnaars gekozen. Voorzitter Liesbeth Raymakers van GroenLinks afdeling Zeist maakte de winnaars bekend tijdens de goedbezochte nieuwjaarsbijeenkomst op 27 januari. Eén van de winnaars van vorig jaar – De Moestuin Juf – was aanwezig om de wisseltrofee door te geven.

De Rode Pluim is een kunstwerk van voormalig GroenLinks-raadslid Arend Knot, getiteld ‘Rainbow Warrier’. De Groene Pluim, een soort bijenkorf, is gemaakt door Sebas van Atelier Totem.
 

Bijdrage: 

 


Over de winnaars van vorig jaar:
Rode en groene pluim uitgereikt

Meer over de Voedselbank:
Naastenliefde

Volgende column:
Het enige wat wij hebben is tijd

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.