Lilly’s Plastic Pick-up Project

1 november 2017
tekst en foto’s: Eleanor Platt

Lilly (9 jaar) uit Huis ter Heide verzamelt plastic zwerfafval rond haar huis. De enorme hoeveelheden afval die zij weet te verzamelen laten zien hoe groot dit probleem is. Lilly heeft het project zelf geïnitieerd en voert het zelf uit, met mij als een gewillige assistent.

Het project begon klein maar nam gaandeweg steeds grotere vormen aan. Enorme hoeveelheden plastic spullen en andere niet-biologisch afbreekbare afvalstoffen worden door mensen gedumpt. Kennelijk zonder na te denken over de impact daarvan op het lokale leefmilieu en de natuur. De opbrengst van de rondgangen van Lilly toont goed de schaal van het afvalprobleem.

Bijgevoegd ziet u enkele foto’s van de opgehaalde collecties. Lilly loopt een ​​route van rond de 4 tot 5 km in en rond Huis ter Heide. Ze neemt de opbrengst van wat ze onderweg vindt mee naar huis om het te sorteren en daarna op de juiste manier te recyclen.

Uit de verzamelde spullen kunnen typische profielen van de dumpers van zwerfafval worden geïdentificeerd:

- Fietsers die onderweg eten en drinken en de lege verpakking laten vallen.

- Automobilisten en hun passagiers die afval uit het raam van hun auto gooien. Soms rijdend, maar ook vaak op parkeerplaatsen, met name kleinere met een sociale verbinding, zoals bij sportfaciliteiten, begraafplaatsen, en treinstations. Veel automobilisten hebben blijkbaar de neiging om hun afval in en onder omliggende struiken en lang gras te gooien.

- Rokers, gezien het grote aantal aangetroffen lege sigarettenverpakkingen.

- Vrachtwagenchauffeurs die overnachten op parkerenplaatsen en daklozen die slapen op openbare bankjes (hier treffen we veel sigarettenpakjes, bierflessen en blikjes aan).

- Groepen jongeren die zich op specifieke plaatsen zoals in de lokale parken verzamelen en die hun afval op de grond laten liggen, of rondom de aanwezige afvalbakken op de grond werpen.

Ik stel me zo voor dat de meeste mensen die in bovenstaande profielen passen, waarschijnlijk redelijk verantwoordelijke mensen zijn die zich in het openbaar niet kwaadwillig of raar gedragen. Hoe komt het dan dat ze, als het om afval gaat, ineens egoïstisch en antisociaal gedrag vertonen? Met het in het milieu gooien van afval tonen mensen geen respect voor het land waarin ze wonen, en tonen ze geen waardering voor het feit dat zij bevoorrecht zijn in dit mooie land te leven.

Het ophalen van de rommel van anderen is een lovenswaardig project, maar het biedt natuurlijk geen blijvende oplossing. De ultieme oplossing voor afvaldumpingsprobleem is dat de mensen die van hun consumpties, drankjes, snoepjes, snacks en sigaretten hebben genoten, het verpakkingsafval vasthouden tot ze de eerste afvalbak tegenkomen, of het mee naar huis nemen om het thuis te sorteren en te recyclen. Recyclingdiensten en inzamelpunten zijn er ruimschoots in Nederland.

Ondertussen verzamelt Lilly in haar Project nog even verder!

Zie ook https://www.facebook.com/lillysplasticpickup/

 

Bijdrage: 
Artikel: 

Reacties

Zij is geweldig en milieubewust. Tevens is zij een goed voorbeeld voor iedereen.

Vorige week vrijdag werd zij bij aanwezigheid van haar ouders door wethouder Sander Jansen in het zonnetje gezet. Goed gedrag moet je belonen.

Bülent Isik
Wijkmanager Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin Gem Zeist

De aarde, zoveel meer dan zee en soep, hoe vaak reis je niet met het vliegtuig om je goede idealen te verkondigen? Is daar niet zoiets als Hyves voor? Vergaderen van achter de pc? Als mensen werkelijk bevlogen zijn zullen ze ook dat volgen. Het initiatief is goed echter........staken voor het milieu kost echt wat als je dat in je vrije tijd zou doen en niet onder leerplicht uren (met of zonder toestemming) . Er zitten aardige initiatieven bij maar net zoveel waarvan ik denk.........is dit rechtvaardig

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.