Zondag rustdag

1 oktober 2016
tekst: Steven Spaargaren, foto: PIxabay

De zondag als rustdag staat ter discussie. Wat doen we eigenlijk op die dag? De Zondagswet regelt de zondagrust in Nederland. Voorgesteld wordt om die wet in te trekken. Het gevolg zou zijn dat gemeenten voortaan de zondagrust zullen moeten beschermen. Gemeenten kunnen naar eigen inzicht verboden instellen. Sportbeoefening en ontspanning mogen gemeenten echter niet verbieden. Wat zal de gemeente Zeist in de toekomst doen? 

Op Zeistermagazine.nl was in september de stelling van de maand: De zondag moet als rustdag behouden blijven, ook in de gemeente Zeist. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 50% van de lezers is het daar mee eens, terwijl 50% dat niet is. De meningen zijn verdeeld onder de lezers. We zullen zelf een lijn moeten trekken.

Minister Plasterk (binnenlandse zaken) heeft in maart in de Tweede Kamer aangekondigd dat hij de Zondagswet wil intrekken. Een voorstel om die wet in te trekken is voor advies naar de Raad van State verzonden. Hij volgt hierbij een grote meerderheid van de Tweede Kamer. De minster stelde een internetconsultatie open waarop tot eind juli 4396 reacties binnen kwamen (zie Trouw 30 juli 2016).
De consultatie vindt plaats om burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kerkgenootschappen te informeren over wetgeving die in voorbereiding is.

Volgens Trouw zijn veel van die reacties emotioneel van aard. Ze geven aan hoe de maatregel zal worden beleefd. Martijn Hofman bepleit als analist in Trouw om eerst wetenschappelijk onderzoek te doen. Hij haalt Marli Huijer in haar onderzoek aan als bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ritmes zorgen voor een evenwicht tussen alle activiteiten waarmee we ons bezig houden. Er is daarnaast een wetenschappelijke basis om te kiezen voor een weekritme van zeven dagen. Neurobioloog en hersenonderzoeker Dick Swaab wordt aangehaald. Martijn Hofman pleit er uiteindelijk voor dat het intrekken van de Zondagswet slecht is voor ons allen. Hij wil dus de zondag als rustdag behouden.

Landelijk zal de Zondagswet wel ingetrokken worden. Het woord is dan aan de gemeenten. Ik verwacht dat in Zeist de zondag wel een rustdag blijft. Een dag in de week: een moment van bezinning. Daar hebben we behoefte aan. Om je familie of vrienden op te zoeken. Een terrasje of een voorstelling te bezoeken. Of zelfs naar de kerk gaan. Een verzetsdaad tegen de 24-uurseconomie. Een rustpunt in de week.

Reacties

Uiteraard is een rustdag in de week goed voor de mens maar waarom de zondag? Blijkbaar kan men de verantwoording zelf niet dragen deze zelf om zijn of haar eigen moment in te zetten. Persoonlijk lijkt mij het een top idee om de zondag af te schaffen als vaste rustdag. De zondag rustdag stampt uit de tijd van de kerk en is dus niet meer van nu. Echter door de omwenteling van generatie zal dit uiteraard weerstand geven bij veel mensen. Zeker in Zeist. Maar he, we zijn opweg naar een nieuwe tijd en daar hoort dit ook bij.

Mijn partij is voor afschaffing van de zondag als rustdag. Laat mensen zelf maar bepalen, wanneer ze hun rust nemen, is de redenering. Rationeel kan ik het daarmee eens zijn. Maar toch...
Toen ik nog studeerde in Utrecht, kon ik bijzonder genieten van de zondagen in de stad. Een beetje slenteren over stille grachten, alleen wat vogels, hier en daar een fietser. Geen winkelhectiek, ontspanning, rust. De stad liet zich van een totaal andere kant zien.
Als iedereen zijn eigen moment van rust pakt, zijn deze ervaringen voorgoed verleden tijd. Ik begrijp het en ik betreur het tegelijkertijd.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.