De waarde van zingende vogels

12 april 2021
tekst: Henny Fokkema; foto: Pixabay

 

Onzeker
Onzeker of dit ochtend was, na
zo een korte en ondonkere nacht
begonnen aan de horizon
sommige vogels vast
een voorlopiger koor
dan anders.

Judith Herzberg

 

Toen ik in de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag naar het lange Tweede Kamerdebat keek, moest ik denken aan Judith Herzberg, een dichter die als geen ander de kunst verstaat om dingen die op het eerste gezicht geen verband lijken te hebben, toch met elkaar te laten samenkomen.  

De uitslag van de laatste Tweede Kamerverkiezingen laat zien dat in Nederland de populistische partijen aan invloed winnen. Ook in Zeist stemden bij deze laatste verkiezingen 7.22% van de stemmers op de PVV en 3.28% op Forum voor Democratie. Gezamenlijk hadden PVV en FvD dus 10% van de stemmen, vertaald naar de gemeenteraad van Zeist goed voor minstens drie raadszetels. Mochten deze partijen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, dan is het nog onzeker wat zij zullen inbrengen.

In zijn algemeenheid is in de lokale politiek van de gemeenteraad van Zeist een eigenstandig geluid van de partijen op grond van de verschillende, politieke ideologieën nauwelijks waarneembaar.  Onder de verzamelnaam van het ‘neoliberalisme’ lijkt het specifieke liberale-, sociaaldemocratische- en christendemocratische gedachtengoed verdwenen.

Populisme is een heel ‘smalle’ ideologie omdat het nauwelijks antwoord geeft op belangrijke, maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot het klimaat, verdeling van werk en inkomen, kansengelijkheid en leven en wonen. Ik maak me er zorgen over dat de afwezigheid van ideologisch gemotiveerde, duidelijke stellingnames het populisme in de hand werkt, omdat de mensen het gevoel hebben dat een partijpolitieke visie hun geen veilig onderdak en thuis meer biedt en dat de politiek niet voor hun belangen opkomt. Het komt erop neer dat een groeiend deel van de samenleving het gevoel heeft niet meer mee te tellen of niet meer gezien te worden: hun salaris stagneert en de baanzekerheid daalt. De economische groei van de afgelopen 20 jaar lijkt vooral terecht te komen bij degenen die al een goede positie genieten: de rijken worden rijker, de armen worden armer. Vanuit deze soms zeer terechte onvrede worden nieuwe vijanden gevonden die hiervan de schuld krijgen: Europa, de immigrant, de Overheid en de hooggeschoolde elite die alleen goed voor zichzelf lijkt te zorgen.  

Willen de huidige politieke partijen bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar hun invloed behouden, dan is er nog veel werk aan de winkel. Zeker nu er de afgelopen jaren zo veel taken en verantwoordelijkheden naar de gemeenten zijn overgeheveld, moeten zij aan de inwoners van ons dorp vanuit hun eigen politieke ideologie concreet en beter gaan uitleggen hoe zij denken over thema’s als wonen, gelijke kansen voor iedereen, de ongelijke inkomensverdeling, het klimaat, de volksgezondheid en de veiligheid. Ook is het van belang dat de partijen onverhuld uitleggen waaraan ze na de verkiezingen veel aandacht willen besteden en geld voor willen uittrekken.

Men kent de vogel aan zijn veren en elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Naast de andere pogingen om de democratie nieuw leven in te blazen, hoop ik dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar de politieke partijen in een vroege, nieuwe morgen als vogels luid gaan zingen en hun eigen visie en stem laten horen.
 

Bijdrage: 
Column: 

 


Henny schreef eerder:
De waarde van empathie in de politiek

Meer over populisme:
De wereld op zijn kop

Volgende bijdrage:
Samen de dag van je af dansen

 

Reacties

Helemaal eens met de auteur van de column onder die titel. Op populistische partijen wordt vooral uit angst gestemd en dan vooral uit angst voor helaas maar een paar ondergeschikte onderwerpen. Waarom zijn die andere partijen onvoldoende in staat die angst voor de juiste items te rekruteren en met goede ideeën om te zetten in ambitie?

Ik moet denken aan het gedicht van Hendrik Marsman.

Beste Rutger,

Grappig dat je Hendrik Marsman noemt en refererend aan een dichter reageert. Je maakt me heel nieuwsgierig op welk gedicht je doelt? Misschien wil je het hier neerzetten? Met hartelijke groet, Henny

Helemaal mee eens

Ik ben het helemaal met Henny eens dat de partijen in de gemeenteraad zich nauwelijks van elkaar onderscheiden.
Als het gaat om de belangrijkste thema’s die de burgers bezighouden en direct beïnvloeden, is volkomen onduidelijk hoe ze hierover denken, waarvoor zij zich inzetten en wat ze hebben bereikt.
Sinds Covid 19 de samenleving in de greep houdt, lijkt het wel of de raadsleden en hun partijen onder een “coronadeken” liggen en zich maar weinig laten zien.
Met nog krap een jaar tot de gemeenteraadsverkiezingen wordt het hoogtijd onder deze deken vandaan te komen en met de burgers in gesprek te gaan over wat ze hebben gedaan en waarvoor zij zich, als ze worden gekozen. gaan inzetten.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.