Stem voor de Zeister Vrijwilligersprijzen 2023

12 november 2023
tekst: Sabine Horsting

De nominaties van de Zeister Vrijwilligersprijzen 2023 zijn bekend. Binnen de gemeente Zeist zetten veel mensen zich vrijwillig in voor een ander of voor een organisatie. De Zeister Vrijwilligersprijzen zijn in het leven geroepen als blijk van waardering voor deze mensen.

De genomineerden
Uit de 31 inzendingen heeft de vakjury de volgende 11 genomineerden gekozen:

·       Individuele prijs: Theo de Vries (Wijkinloophuis Kerckebosch); Anne Welling (Leger des Heils Zeist); Marischka Verbeek (Weggeefwinkel Zeist) 

·       Categorie Cultuur: Gilde Zeist Rondleidingen; Internationaal Lied Festival Zeist

·       Categorie Maatschappelijk: Kringloop Zeist; Chauffeurs van de Voedselbank Zeist; Weggeefwinkel Zeist

·       Categorie Zorg & Welzijn: Stichting Lobbus; Warande Heerewegen; Coöperatie Austerlitz Zorgt

Vrijwilligerswerk kent vele vormen
De vakjury stond voor de interessante opgave om een keuze te maken uit zeer uiteenlopende aanmeldingen met een gemeenschappelijke deler: vrijwilligers in de hoofdrol.

De vakjury licht toe: "Bij de individuele vrijwilligers blijkt ook dit jaar weer met hoeveel passie zij zich inzetten. Bij de groepsprijzen valt ons op hoe sterk de organisaties de omgeving betrekken bij hun activiteiten. En er is steeds meer aandacht voor het thema duurzaamheid  Daarnaast viel ons weer op  hoeveel verschillende doelgroepen de vrijwilligersorganisaties bedienen. Op basis van de aanmeldingen kunnen we alleen maar zeggen dat we in de gemeente Zeist gezegend zijn met een heel rijk netwerk van vrijwilligersorganisaties. In dat opzicht verdient iedereen een prijs, ook wanneer je niet tot de genomineerden behoort."

Publieksjury: ga stemmen!
Van 13 november tot 3 december kan iedereen op de genomineerden stemmen via www.vrijwilligerscentralezeist.nl. Samen met de uitkomst van het stemmen bepaalt de vakjury de winnaars. De winnaar van de individuele prijs krijgt zijn/haar eigen tegel in de Walk of Fame. Bij de groepsprijzen is per categorie een bedrag van 2.000 euro te winnen. Op 7 december, de Dag van de Vrijwilliger, maakt wethouder Laura Hoogstraten (GroenLinks) de winnaars van de Zeister Vrijwilligersprijzen 2023 bekend in het Torenlaan Theater.  

De Zeister Vrijwilligersprijzen zijn een initiatief van de Vrijwilligerscentrale Zeist, het Stimuleringsfonds Zorg en Welzijn Zeist en de Van Tellingen - Pul Stichting.

Bijdrage: 
Artikel: 

 


De winnaar van vorig jaar:
Herman Wierenga opgenomen in de Walk of Fame

Een eerdere winnaar aan het woord:
Luister naar je hart

Volgende column:
"Thuiszorg? Nee hoor, dat heb ik helemaal niet nodig!"

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.