Witte scholen tegengaan

1 september  2017
tekst: Steven Spaargaren, foto: Pixabay 

Je hebt witte en zwarte scholen. Op scholen komen kinderen in aanraking met andere culturen. Er is weer een tendens naar toenemende segregatie in het onderwijs in Zeist. Dat laten de cijfers zien. Mensen zijn weer op zoek naar hun gelijken. Een oud mechanisme. Hoe kunnen we de toegenomen segregatie in het onderwijs tegen gaan? Hebben we daar de overheid voor nodig?

Op Zeistermagazine.nl was deze zomer de stelling van de maand: Om ‘witte’ basisscholen tegen te gaan, moet de gemeente ingrijpen in beleid schoolbesturen. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 50% van de lezers is het daar mee eens, terwijl 50% dat niet is. De meningen zijn verdeeld onder de lezers. We zullen zelf een lijn moeten trekken.

Ik heb in het verleden het initiatief genomen van de Wereldreis: ontmoeting van mensen met een andere cultuur. Tal van activiteiten zijn georganiseerd die je leven verrijken. We zijn daar vanaf 2002 tot en met 2012 mee bezig geweest. Zes keer een Wereldreis was het gevolg.
Voorstellingen, een festival of markt bezoeken, samen koken en eten, een bustocht, verhalen vertellen. De laatste jaren richtte de Wereldreis speciaal op kinderen en jongeren. Uitmondend in een divers programma van het Slottuintheater. Dat was een aardig begin maar het is niet verder gegaan.

We zouden het tegendeel willen: integratie. Een gemengde school lijkt me voor kinderen veel leuker. Dat verrijkt je horizon. Kinderen moeten elkaar tegen komen. De school is dan het eerste waar je aan denkt. Mijn kinderen zaten op de openbare basisschool Het Spoor. Er zat toen een minderheid van kinderen van buitenlandse afkomst op. Dat is nu veranderd. Het Spoor is een witte school geworden, moeten we constateren.

Als het gaat om de schoolkeuze, hebben we te maken met de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten er voor kiezen. Ze kiezen meer voor de bestaande situatie in Zeist. We moeten constateren dat de segregatie weer toeneemt in Zeist. Je krijgt weer witte en een klein aantal zwarte scholen. Scholen lossen dat alleen niet op.

Ze hebben hulp nodig van de gemeente. Laat de gemeente een initiatief nemen. Het gaat om de toekomst van de kinderen. Met respect voor de vrijheid van onderwijs. Als voorbeeld zouden we een pilotgemeente gemengde school kunnen kiezen uit de periode 2008 tot 2012. Dat waren de vier grote steden en Eindhoven, Deventer en Nijmegen. Met name Deventer met 80.000 inwoners lijkt me voor Zeist interessant.   

Meer informatie: www.gemengdescholen.nl

Reacties

Beste Steven, ik ben het met je eens. En maak me ook zorgen. Ik heb het al meerdere keren als zorg bij de gemeente neergelegd. Maar zij lopen aan tegen de vrijheid van de scholen met hun aanname beleid. We hebben nu te maken met een heel aantal nieuwe kinderen van Nieuwkomers (kinderen uit vluchtelinggezinnen). Ik zou hopen dat (besturen en directie van) scholen zich moreel verantwoordelijk zouden voelen om allemaal bijvoorbeeld 10 kinderen een plekje te geven (ná de taalklas). Dat zou de integratie zeer bevorderen. En dat komt ons allemaal, uiteindelijk, in de samenleving ten goede! 'We zitten vol', vind ik een te gemakkelijk antwoord van de scholen. Laten we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een geïntegreerde samenleving.

Ik begrijp niet wat er aan de gang is. Ik woon niet in Nederland voor een aantal jaren maar kom uit Zeist. Zeker het motto moet zijn: De keuze is dat ouders het complete recht hebben hun kinderen naar een school van Eigen keuze te sturen in het vrije onderwijs? Een school, seculier of van welke geloofsovertuiging dan ook, kan niet bepalen welke kinderen ze mogen toelaten en zeker niet op de basis van hun ras of huidskleur. Als dat zo is hoe is dat in Godsnaam mogelijk in een land van democratie en mensenrechten zoals Nederland? Moet ik me zorgen maken over mijn kleinkinderen? - Henk van Leeuwen - Melbourne

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.