Wedstrijd voor jongeren: duurzame sport of hobby

3 juni 2022
tekst: Hans Snel; foto: Jan Vasek via Pixabay

Samen Duurzaam Zeist organiseert deze zomer een wedstrijd voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Onderwerp van de wedstrijd: beschrijf hoe jij jouw sport of hobby gaat verduurzamen? De beste plannen worden geplaatst in de Nieuwsbode, in de rubriek ‘Duurzaam Denken – Duurzaam Doen’. Het plan mag maximaal 300 woorden tellen. De uiterste datum voor het insturen van de plannen is 1 juli aanstaande. De inzendingen worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van wethouder Duurzaamheid Wouter Catsburg. Meer info staat op www.samenduurzaamzeist.nl onder het kopje ‘Nieuws’.

Duurzaam leven is best een uitdaging. Hoe maak je jouw eigen sport of hobby duurzaam? Als je dagelijks een paar uur aan het gamen bent, verbruik je behoorlijk wat energie. Als je van een potje tennis houdt, gooi je jaarlijks heel wat versleten ballen weg. En zit je in een voetbalteam, dan reis je vast iedere twee weken met de auto naar een gastclub. In de wedstrijd roept Samen Duurzaam Zeist jongeren op om een plan te maken voor het verduurzamen van hun eigen sport of hobby en dit in maximaal 300 woorden te beschrijven. De jury beoordeelt de inzendingen op originaliteit, praktische uitvoerbaarheid en milieueffect. De jury let niet op tekst- of taalfouten.

De leefbaarheid van onze planeet staat onder druk, vanwege de opwarming van de aarde en de klimaateffecten daarvan. Maar ook vanwege vervuiling, afname van de biodiversiteit en het opraken van belangrijke grondstoffen. Vooral jongeren krijgen hiermee te maken. Veel jongeren maken zich daarom zorgen over hun toekomst. Samen Duurzaam Zeist wil met deze wedstrijd jongeren stimuleren om praktische oplossingen te bedenken om hun eigen manier van leven te verduurzamen.

De jury staat onder voorzitterschap van wethouder Duurzaamheid Wouter Catsburg, en bestaat daarnaast uit Annemarieke Holland, contactpersoon voor de scholen vanuit de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) en Hans Snel, woordvoerder van Samen Duurzaam Zeist. Samen Duurzaam Zeist is een brede duurzaamheidsbeweging van inwoners en organisaties, ondersteund door de gemeente. Zij dragen elk op hun eigen manier en met hun eigen initiatief bij aan een groen, gezond en duurzaam Zeist.

De beste inzending verschijnt in de Nieuwsbode van 20 juli, de nummers 2 en 3 in die van 3 en 17 augustus. Alle benodigde informatie over de wedstrijd is te vinden op www.samenduurzaamzeist.nl onder het kopje ‘Nieuws’.
 

Bijdrage: 

 


Meer over duurzaamheid:
Klimaatpaviljoen bij De Boswerf

Meer over jongeren:
Online Outside

Volgende column:
De SoepKar

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.