Open brief Stichting Gezond Water

9 november 2023
tekst: Ton de Jonge

Geachte leden van de Gemeenteraad van Zeist,

Wellicht heeft u gehoord over het visrecht dat de gemeente Amersfoort voor haar wateren uitgeeft aan de hengelsportvereniging. Daarover gaat deze brief.

Sportvissers zijn door hun hobby niet alleen de grootste maar ook de onnodigste bron van lood in het water. Hopelijk heeft u geen loodproblemen bij het baggeren van uw wateren, maar elk loodje dat achterblijft verontreinigt. Terwijl dat niet nodig is, want voor alle visgewichten van lood zijn alternatieven die niet giftig zijn en de bagger niet verontreinigen. Lood is ook giftig voor de mens (thuisgieten) en hoopt zich op in de voedselketen in het water. Het is een ZZS waarvoor minimalisatieplicht geldt.

De gemeente Amersfoort heeft in het visrecht dat zij uitgeeft voor 2024 hier aandacht voor. Na onderhande-lingen met de hengelsportvereniging over een compleet visloodverbod is in het visrecht een verbod opgenomen voor het gebruik van vislood zwaarder dan 15 gram. Evenals een verbod op het gebruik van weerhaken. Op dit visrecht zal toezicht worden gehouden door BOA’s van de gemeente en controleurs van de hengelsportvereniging.

Denk niet dat Amersfoort de enige is met een verbod voor vislood. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft besloten het vissen met lood in Zoetermeer te verbieden. Waterschappen zoals AGV en HDSR (en andere) kennen een verbod voor het gebruiken van lood in het visrecht. VBC Roerdal geeft visvergunningen uit met een verbod voor vissen met lood in de Roer. De Algemene Utrechtse Hengelsport Vereniging heeft een verbod voor vislood in het wedstrijdreglement. Staatsbosbeheer heeft vanaf april 2019 een verbod voor het vissen met lood in hun wateren. Watermaatschappij Drenthe heeft in februari 2022 een verbod voor vissen met lood in het Sultansmeer ingevoerd. De Provincie Overijssel neemt in het visrecht dat zij uitgeeft een verbod op voor het vissen met lood.

Kortom: er komen steeds meer verboden voor het onnodig vissen met lood, want er zijn alternatieven voor alle gebruikte visgewichten die niet waterbezwaarlijk zijn.

Wat doet de raad van Zeist in deze? Wat is het beleid van uw gemeente voor het onnodige gebruik van vislood? Als het visrecht voor uw wateren door het waterschap wordt uitgegeven wilt u dan het waterschap hieraan invulling laten geven?

Met vriendelijke groet,

Ton de Jonge
Voorzitter Stichting Gezond Water
 

Bijdrage: 
Artikel: 
Column: 

 


Meer over sportvissen:
Kort langs de waterkant

Meer over watervervuiling:
Aaltje eet prikvis

Volgende bericht:
Kerstconcerten Zeister Mannenkoor

 

Reacties

en wat zeggen de 'sport'vissers er over?

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.