De waarde van de verkiezingsuitslag

13 april 2022
tekst: Henny Fokkema; foto: Tim Hill via Pixabay

 

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden

zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in z’n kop krijgt

zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud

zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die de sigaret aansteekt

zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem

jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen.

 

Remco Campert

 
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart verloor de VVD in Zeist twee zetels, bleven GroenLinks, Seyst.nu, CU/SGP, de PvdA en de SP gelijk en won D66 twee zetels en kwam ZeisterBelang met één zetel in de raad. Samenvattend kun je concluderen dat D66 de grote winnaar is en GroenLinks de grootste partij is geworden. 

Tot mijn verbazing las ik de afgelopen week in De Nieuwsbode dat de heer Roland van Benthem, lid van de VVD en burgemeester van Eemnes, de nieuwe informateur is geworden. Informateurs zijn toch meestal afkomstig uit de politieke partij die het grootste is geworden of de meeste winst heeft behaald bij de verkiezingen?

Deze gang van zaken begrijp ik dus niet. Gelukkig komt de dichter Remco Campert me te hulp. Hij dicht: verzet of onbegrip begint met jezelf en de ander een vraag te  stellen en grote woorden als mogelijk kiezersbedrog achterwege laten. Dus:  

  • Wat is de reden dat dit in Zeist nu anders gaat?
  • Wil de VVD geen afstand doen van haar machtspositie van de afgelopen jaren?
  • Willen ze in Zeist ondanks een verschuiving in linkse richting alles bij het oude laten en is dit een omweg hiertoe?   

Juist nu de verkiezingsuitslag het liberale beleid van de afgelopen jaren enigszins afstraft en een lichte voorkeur voor een meer progressief en sociaal beleid laat zien, hoe kun je dan een informateur kiezen uit een partij die net twee zetels verloren heeft en in Zeist de grootste verliezer is?

Ook de politiek in Zeist staat de komende raadsperiode voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid, wonen, vluchtelingenopvang en gemeentelijke financiën. Als ik de verkiezingsprogramma’s goed heb gelezen zijn de meeste partijen het in grote lijnen met elkaar wel eens over de doelstellingen die bij deze verschillende thema’s behaald moeten worden. De grote vraag voor de gemeenteraad is dus niet “wat” willen we bereiken, maar “hoe” willen we de doelstellingen bereiken.

Het ‘hoe” gaat over de waarden die leidend zijn in de beslissingen. Bij voorbeeld: willen we bij het thema duurzaamheid ons laten leiden door de waarde van solidariteit, zodat bij het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen in Zeist de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de subsidie voor zonnepanelen niet wordt ingezet bij de duurdere koopwoningen? Streven we in Zeist naar kansengelijkheid voor alle schoolgaande kinderen en voorkomen we dat basisscholen een ouderbijdrage kunnen vragen van ruim € 500,-- per leerjaar zodat deze scholen voor kinderen met financieel minderdraagkrachtige ouders onbereikbaar worden? Praktiseren we in Zeist een woonvisie waardoor minder draagkrachtigen niet acht jaar op een sociale huurwoning hoeven te wachten? Realiseren we ons in Zeist dat in armoede leven een volledige dagtaak is waarvoor mensen niets terugkrijgen en niet of nauwelijks aan leven kunnen toekomen?

Ik hoop dat in Zeist niet alles bij het oude blijft, maar dat de stem van de kiezer telt en de gehanteerde waarden die leidend zijn bij de beslissingen rechtdoen aan de verkiezingsuitslag.
 

Bijdrage: 
Column: 

 


Henny schreef eerder:
De waarde van klare taal

Meer over de verkiezingsuitslag:
Met Jantje en Aat in de raad?

Volgende bijdrage:
De mooiste foto van: Nel Barnier

 

Reacties

Helemaal eens dat dit gek is. GL liet al op de verkiezingsavond haar pootjes hangen richting de VVD. Gemiste kans voor Zeist.

Pardon, anoniem, waar leidt jij dit uit af? Ik was er zelf bij op de verkiezingsavond en kan mij bij hangende pootjes echt helemaal niets voorstellen. Dus graag een uitleg (en ook een naam graag, wel zo sportief).

De eerste informateur was toch écht vanuit de gelederen van GroenLinks. Dat de tweede dan van een andere partij is getuigt van onderling vertrouwen.

Aju aan de VVD en neem die twee lege stoelen mee - Het is niet meer zo als toen - Het is Zeister tijd voor links-Groen

De beoogde coalitie is GroenLinks-VVD-D66-ChristenUnie. Dus CDA wordt ingeruild voor D66; dat is een verschuiving naar links zoals je wilt. Kennelijk wil je de VVD er helemaal uit hebben, maar dat wordt lastig. GL-D66-CU hebben samen 15 zetels en hebben er nog 2 nodig voor een meerderheid.

Nieuw Democratisch Zeist zou kunnen maar er is wellicht oud zeer met D66. Hetzelfde geldt voor GroenLinks en CDA. Ja, Seyst.nu zou kunnen maar is dat geen VVD-light? Dan blijven alleen partijen over met 1 zetel: PvdA, SP, Zeisterbelang.

Niet doen. Je krijgt problemen met stabiliteit en te veel wethouders. Buma van het landelijke CDA werd in 2017 aangeboden om premier te worden van een centrumlinks kabinet. Hij wimpelde dat af en merkte op “Bij ons thuis noemen we dat Buma en de 7 dwergen.”

Om nog wat verder terug te gaan in de historie: in 1977 kwam er geen 2e kabinet Den Uyl, omdat de PvdA te veel wilde en de persoonlijke relaties beschadigde. Wiegel ging eten met Van Agt en binnen de kortste keren was het kabinet CDA-VVD een feit. Dus heel verstandig dat GroenLinks niet te hebberig is en de 2e informateur aan VVD laat. Deze investering in vertrouwen in de VVD betaalt zich altijd uit en daar hebben de kiezers van GroenLinks het meeste aan.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.