Tuin-deelproject in Griffensteyn

12 november 2022
tekst: Hans Snel; foto: Mel Boas  

In de wijk Griffensteyn is dit voorjaar een tuin van een huurder van Woongoed Zeist gedeeltelijk ter beschikking gesteld als moestuin aan vier omwonenden. De tuin, die voorheen slecht werd onderhouden, ligt er nu florissant bij en heeft al een mooie opbrengst aan groente, fruit en bloemen opgeleverd. Deze samenwerking tussen huurder, verhuurder en omwonenden is tot stand gekomen dankzij Tuintje Verder, een nieuw tuin-deelproject van De Groene Makelaar, in samenwerking met Woongoed Zeist.

Niet iedereen is in staat om zijn eigen tuin goed te onderhouden. Terwijl er ook mensen zijn, die een tuin missen of meer tuin tot hun beschikking willen hebben voor het verbouwen van groente en fruit. Daar speelt Tuintje Verder op in. Tuintje Verder bemiddelt tussen tuinbezitters (huurders of woningeigenaren) en tuinzoekers. Er zijn spelregels opgesteld over het gebruik van de tuin. Zo is het echt bedoeld als moestuin en niet bestemd om er te recreëren. Tuinbezitters en tuinzoekers sluiten een bruikleenovereenkomst af waarin de rechten en plichten van beiden zijn geregeld.

Tuintje Verder biedt allerlei voordelen. Eigenaren van een grote tuin, die niet in staat zijn om deze te onderhouden, hebben een zorg minder. Omwonenden die geen of een te kleine tuin hebben, kunnen in de directe omgeving van hun woning tuinieren. Het draagt bovendien bij aan de sociale cohesie in de wijk en zorgt voor meer lokaal geproduceerd voedsel met een kleinere CO2-voetafdruk.

Van dit eerste project is een video gemaakt:

Nu het eerste tuin-deelproject is gerealiseerd, gaat Joost van Ettekoven, De Groene Makelaar, graag aan de slag met een volgend project ergens in Zeist. Joost: “Ik heb de ambitie om volgend jaar op meerdere locaties in Zeist een deeltuin te realiseren, zodat er een community ontstaat van buurttuiniers, die we ook nog kunnen gaan ondersteunen met bijvoorbeeld moestuinlessen, gezamenlijke inkoop plantgoed en deelname gratis compostactie van de gemeente en zo..” Zowel tuinbezitters als tuinzoekers mogen hem benaderen via jvettekoven@gmail.com.

Tuintje Verder is een initiatief van De Groene Makelaar in samenwerking met Woongoed Zeist, RK Zeist, MeanderOmnium, TP Zeist en de gemeente Zeist. De Groene Makelaar is verbonden aan Samen Duurzaam Zeist. Samen Duurzaam Zeist is een brede duurzaamheidsbeweging van inwoners en organisaties, ondersteund door de gemeente. Zij dragen elk op hun eigen manier en met hun eigen initiatief bij aan een groen, gezond en duurzaam Zeist.
 

Bijdrage: 

 


Meer over Samen Duurzaam Zeist:
Samen Duurzaam Zeist

Meer over moestuinen: 
Wij zijn verheugd met de geboorte van onze Boon!

Volgende bijdrage:
Blijvend afvallen

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.