Trampolines

9 januari 2020
tekst en foto: Marcel Leenders

De gemeente Zeist heeft besloten om alle genomen verkeersmaatregelen per onmiddellijk weer terug te draaien. En inmiddels gecreëerde autovrije zones voor een schoner prettiger en sfeervoller centrum weer toegankelijk te maken voor doorgaand verkeer.

Dit besluit heeft ertoe geleid dat er, dagelijks, behalve circa 200 dieselbussen, 5000 auto’s en een onbekend aantal vrachtwagens, langs het (autovrij ingerichte) marktplein en Emmaplein rijden.

Hoe dit valt te rijmen met de gemeentelijke slogan “schoon, groen en gezond centrum om nog maar niet te spreken van het streven naar een CO2 neutrale gemeente in 2025 is niet helemaal duidelijk.

Bovendien is het de vraag of hiermee de vervuilingsnormen niet worden overschreden. En dan met name wanneer het gaat om de trampolinespeelplaats die op dit plein is gerealiseerd, tot groot vermaak van de kinderen.

Ik vrees dat ook hier sprake is van het zogenaamde “Truckersparade effect”. Waarbij men een vergunning verleent zonder voldoende rekening te houden met de overschrijding van milieu en geluidsnormen. Zodat een goedbedoeld evenement dat een feest zou moeten zijn, in feite niets anders is dan een aanslag is op de gezondheid van bezoekers en dan met name de kinderen.

Daarom doe ik een beroep op de gemeente Zeist om de kindertrampolinespeelplaats op het Emmaplein per onmiddellijk te ontruimen. Maak er desnoods een vrolijk parkeerpleintje van om de automobilist nog meer tegemoet te komen. Maar bescherm de allerjongste Zeister inwoners voor dit willekeurige beleid.

(met dank aan Trix Reinders)

 

 Volgende bijdrage: Combineren kun je leren

 

Bijdrage: 
Column: 

Reacties

De bijdrage van de heer Leenders verdient wel wat nuances denk ik.
Allereerst moet vermeld dat de gemeente niet ALLE verkeersmaatregelen heeft teruggedraaid. Zoals de foto ook laat zien is er een prachtige afscheiding van de springplek met een muurtje. Daarachter loopt nog het fietspad en als regelmatige oppas Opa zit ik graag met mijn kleinkinderen op die speelplek, waar de kleintjes geen gevaar lopen mits het toezicht niet op hun telefoon zit te staren . Dat de heer Leenders ook al blijkbaar beschikt over nieuwe verkeerstellingen, sinds de openstelling van het terecht opengestelde tracé langs de markt, vind ik bijzonder. Maar het betekent in ieder geval dat nu niet vele duizenden verkeersbewegingen plaatsvinden in andere straten en lanen door het moeten omkeren en omrijden van verkeer en dat is zeker winst voor een groen en gezellig en gezond centrum (=minder milieuschade). Een pleidooi voor nog meer veiligheid = gezond voor de Zeister jeugd en overige inwoners kan m.i. beter gericht op een betere inrichting van de 1e Hogeweg en Slotlaan waar er amper onderscheid te zien is tussen wandel- en fietspaden en de zg. 30 km. rijweg. Laat de gemeente dat nu maar eerst aanpakken daar zijn nu al jaren dagelijkse overtredingen en verkeersonveilige situaties te zien . De bestelbusjes en vrachtauto's moeten , bewust of onbewust, door gebrek aan los- en laadplekken op de stoep of het fietspad parkeren. Verder rijden er dagelijks vele tientallen vrachtauto's over de Hoge Wegen en Slotlaan die daar niets moeten brengen of halen maar gewoon de weg kwijt zijn door achterhaalde navigatie software en te kort schietende bewegwijzering. Dan heb ik het nog niet over het te hard rijden en het huftergedrag van vele weggebruikers, die helaas door gebrek aan handhaving hun asociale gang kunnen gaan. Kortom er is nog genoeg noodzakelijker werk aan de winkel voor onze lokale overheid. Nog wat tips ter overpeinzing en afweging; Bredere gescheiden of verhoogde fietspaden, openstelling van de Middenlaan vanaf de Slotlaan naar de P-garages, zebrapaden op logische oversteekplekken van de voetgangers b.v. tussen A.H. en de bibliotheek, meer meandering rijweg op de Slotlaan om de ingestelde 30 km. verordening te helpen realiseren, elektronische bewegwijzering voor weggebruikers om het beroemde GVVP te benadrukken. Deze discussie zal vrees ik nog jaren voortduren zolang de gemeenteraad geen besluiten neemt die gedragen worden door
goed onderbouwde feiten en argumenten die ondersteund kunnen worden door een meerderheid van de ondernemers en bewoners van het centrum.

Ik weet niet of het verstandig is om je kleinkinderen te laten spelen in zo'n vervuilde omgeving (het is welswaar redelijk veilig, maar zeker niet gezond). Daar doet een muurtje en fietspad niets aan af.

Ik ben het overigens wel eens met je Slotlaandramaverhaal. Maar zelf vind ik het autovrij maken van deze laan een betere oplossing voor in de toekomst.

Alsof een straat afsluiten opeens zorgt voor minder stikstof en een betere gezondheid.
Wat een gejank Marcel, ik ben benieuwd of je zelf fairtrade kleding draagt, ‘beter leven’ vlees eet en alles op de fiets doet. Er zijn veel belangrijkere dingen om je druk over te maken...

Idd., ik ga elke zaterdagmiddag in mijn hipste fairtradekleding op de fiets een goed stuk vlees halen bij de biologische slager.
Kennen wij elkaar?

Hoe denkt u dat een gemiddelde speelplaats in Utrecht of Amsterdam gesitueerd is? Het tocht nog zo op het Emmaplein dat de vieze dampen daar niet blijven hangen hoor. Prima plek. Stikstof ademen we heel ons leven al in. Sterker nog, we kunnen niet zonder.
Als u zich echt zulke zorgen maakt om onze kinderen, kunt u ze elke dag gaan waarschuwen. Bewustwording.

Het tunneltje was juist ontworpen voor de veiligheid van de voetganger maar nog belangrijker om het doorgaande verkeer van busjes en vrachtwagens onmogelijk te maken >> De gemeente (raad ) heeft de sluizen nu open gezet, alles kan er weer door heen. Jammer dat raadsleden niet weten hoe alles bedoeld is, en maar adhoc besluiten nemen .Jazeker adhoc besluiten en een zwalkend beleid.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.