discriminatie

Jongeren in de regio Utrecht leven steeds gezonder

Artikel
De meerderheid van de jongeren in GGD regio Utrecht voelt zich gezond en is tevreden over zijn of haar leven. Dit blijkt uit het onderzoek dat GGD regio Utrecht in het najaar van 2015 uitvoerde in opdracht van de gemeenten, onder bijna 10.000 jongeren van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.
tekst: Nelleke de Vos en Julia van Ooijen, foto’s: GGD regio Utrecht

Anne Frank spreekt Turks

Op donderdag 23 april 2015 vond er in Wijkservicepunt Noord een bijeenkomst plaats van de Turkse Vereniging Zeist met als titel ‘Anne Frank spreekt Turks’. Op deze avond werd stilgestaan bij de slachtoffers en de verschrikkelijke gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog. Ook werd er aandacht gevraagd voor antisemitisme en discriminatie nu en dat wij er continu voor moeten waken dat deze zaken niet opnieuw plaatsvinden. Onder de sprekers was onder meer burgemeester Koos Janssen die de volgende toespraak hield. Hij las ook voor uit het dagboek van Anne Frank.
tekst: Koos Janssen, Anne Frank, foto’s: Aykut Besorak