eenzaamheid

75+ huisbezoek

Artikel
75-plussers in de gemeente Zeist kunnen zich aanmelden voor een huisbezoek. “Hoe gaat het met u? Waaraan heeft u behoefte? Waarvan wordt u gelukkig?”, zijn thema’s die tijdens het bezoek aan de orde komen. Eva (89 jaar) kwam dankzij het huisbezoek in contact met de Goed Gesprekgroep.
tekst: Jeske Goedhart; foto: Frank Reppold via Pixabay

We hebben niemand nodig, toch?

Column
In verkiezingstijd ging ik in de wijk Brugakker langs de deuren om in gesprek te gaan met bewoners. Binnen anderhalf uur sprak ik verschillende mensen die de grip op hun omgeving kwijt lijken te zijn en die denken dat er iets goed mis is in onze samenleving. Het is logisch dat ze dan op een protestpartij stemmen.
tekst: Bob Horjus; foto’s: gegenereerd met Bing Image Creator (AI)

Eenzaamheid in Zeist

Artikel
Eenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk vraagstuk en staat de laatste tijd veel in de belangstelling, zeker door de coronacrisis. Om meer kennis te vergaren over eenzaamheid in Zeist is begin 2021 een onderzoek uitgevoerd.
tekst: Marcel van der Vaart; foto: Pixabay

Kletskassa

Artikel
Deze maand opende de Jumbowinkel aan de Laan van Vollenhove in Zeist een speciale ‘Kletskassa’. Deze kassa's zijn er speciaal voor mensen die het fijn vinden om een praatje te maken tijdens het afrekenen. Met dit concept wil Jumbo bijdragen aan het verminderen en voorkomen van eenzaamheid.

Leenhond

Ik ben een hondenliefhebber en ben ervan overtuigd dat een hond je leven gelukkiger maakt. Een hond voorkomt dat je achter de vitrages en de spreekwoordelijke geraniums verdwijnt.
tekst en foto: Erwin Hagen

Eenzaamheid in Zeist

Mensen worden steeds ouder en eenzamer. Is er iets te doen aan die eenzaamheid? Uit de cijfers blijkt een helder beeld. Ruim 30% van de bijna 3 miljoen 65-plussers in Nederland zegt zich eenzaam te voelen. Ruim een derde van alle 65-plussers! Dat is nogal wat. Je kunt het commercieel bekijken of op een andere manier. Hoe om te gaan met dat dilemma? 
tekst: Steven Spaargaren

Pages