Stop de 4e route!

11 februari 2023
tekst: Jolet Jung-Moolenaar 

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vierde aanvliegroute voor passagiers- en vrachttoestellen over de provincie Utrecht en Gelderland richting Schiphol aanleggen. Met deze luchtruimherziening, waarover door minister Harbers onlangs een principebesluit is genomen, kan er een lage aanvliegroute precies boven Zeist gaan lopen.

Dwars over Zeist
Daarbij komen er elke dag 120 vliegtuigen, en in de toekomst zelfs meer, laag overvliegen. Dat is elke 7 à 8 minuten, en in de toekomst nóg vaker, een vliegtuig dat op zo'n 2000 meter of lager overvliegt. Ook 's nachts. Er komt dus een snelweg boven ons hoofd! Met alle hinder van dien.

Het idee is dat de vluchten zich concentreren op een nog te bepalen denkbeeldig punt in de lucht op zo'n 70 km afstand van Schiphol. Op dat punt vliegen ze op ca. 2100-2300 meter hoogte en vanaf daar wordt daling verder ingezet. Bewoners op en naast de route zullen flink last krijgen van deze extra vliegtuigen; er komen veel vliegtuigen te vliegen en laag. Aan ieder naderingspunt is een ovaalvormig wachtgebied verbonden. Hier zal rondjes worden gevlogen als Schiphol te druk is of als er problemen zijn.

Als Kerngroep Stop4deroute, waar inwoners en andere belanghebbenden bij aangesloten zijn, willen wij mensen informeren en waarschuwen. Dit omdat veel mensen nog van niets weten. Wij hebben grote bedenkingen en zorgen bij de argumentatie, de gevolgen en het participatieproces.

Gevolgen voor de provincies en haar bewoners en natuur
Een nieuwe naderingsroute voor Schiphol gaat voor veel ellende zorgen, omdat de vliegtuigen, minimaal 120 per dag, laag over onze provincies naar Schiphol gaan vliegen. Ook nacht- en vrachtvluchten! De nieuwe aanvliegroute zal zorgen voor veel herrie en neerslag van stikstof en fijnstof.

Fijn en gezond wonen
Geluid heeft een negatieve invloed op fijn wonen. Gesprekken in de tuin worden onderbroken als vliegtuigen overkomen. De nachtrust wordt verstoord met alle gezondheidseffecten van dien. Ook de uitstoot van ultrafijnstof door vliegtuigen beïnvloedt de gezondheid van inwoners. De WHO verklaart dat er een duidelijk kwantitatief verband bestaat tussen blootstelling aan ultrafijnstof en sterftecijfers in de bevolking. 

Lokale economie
In het gebied waar de vierde route moet komen, vindt nu veel recreatie plaats. De toeristen komen voor de rust en de natuur. Het overvliegend verkeer zou deze toeristen wel eens weg kunnen jagen met alle gevolgen voor de lokale economie. Ook is het te verwachten dat de huizenprijzen omlaag gaan.

Natuurgebieden en klimaat
De route wordt voorzien over kwetsbaar natuurgebied. De vele Natura 2000-, stilte- en andere natuurgebieden zijn gevoelig voor stikstof die zal neerslaan. Nu wordt boven de 914 meter de stikstofemissie niet meegenomen in berekeningen, terwijl dit wel het advies van Remkes was. Het stikstof dat vliegtuigen uitstoten slaat immers wel neer in onze natuurgebieden.

In bredere zin gaat de groei van de luchtvaart, die deze herindeling dient, ook zorgen voor een toename van CO2-uitstoot, wat in strijd is met onze klimaatdoelen en daarmee de belangen van de volgende generaties.

Participatie en handhaving
In de voortgangsbrief van 19 december jl. over het programma Luchtruimherziening worden de plannen beschreven voor de ontwerp- en realisatiefase. Ook het participatieproces komt aan de orde. Als de provincie er niet stevig in staat en er geen goede afspraken over participatie worden gemaakt, wordt het een keuze uit varianten. De provincie hoeft echter niet uit varianten te kiezen, maar kan ook nee zeggen.

Maatschappelijke organisaties worden ook als belanghebbenden gezien en kunnen eveneens hun invloed gebruiken. Burgers worden echter buitenspel gezet, omdat het besluitvormingsproces via een Algemene Maatregel van Bestuur zal verlopen. Bij de aanleg van wegen gaat dit heel anders. 

Wij hebben contacten met andere bewonersgroepen rondom luchthavens, en natuur- en milieuorganisaties. Hun ervaringen zijn een waarschuwing! Participatie blijkt niet meer dan informatie, vraag en antwoord krijgen. Van werkelijke invloed is geen sprake. Vlieghoogten worden niet gehandhaafd. De milieueisen zijn vaag en er is geen sprake van een juiste normering.

Petitie
De IPPC rapporten zijn alarmerend over het klimaat. We zitten in een stikstofcrisis. De luchtvaart levert schade op voor de leefomgeving en het welzijn van heel veel mensen, en daarom is groei, mogelijk gemaakt door de vierde naderingsroute, in onze ogen op geen enkele manier te rechtvaardigen en is krimp van de luchtvaart noodzakelijk. 

Daarom roepen wij mensen op om de petitie te tekenen, die je vindt op onze website: https://www.stop4deroute.nl

Bijdrage: 
Column: 

 


Meer over vliegoverlast:
Vliegangst

Ook protesten tegen routes op de grond:
Boom van het Jaar

Volgende artikel:
Open Podium in het Torenlaan Theater

 

Reacties

Alleen zweefvliegtuigen toegestaan.
Met lier-voortbeweging.

Geen vliegverkeer veroorzaakt namelijk veel te veel overlast

Stop de 4e route! Zeist kent volop natuur. Verstoor dat niet door geluidsoverlast. Bvd.

Stop de 4 de route

STOP MET DIE ONZIN. 24 uur per dag, om de acht minuten een laag overvliegend verkeersvliegtuig, is funest voor de (geestelijke) gezondheid van de mensen die in zo’n gebied wonen.

Met grote nadruk wil ik zeggen dat vliegtuigen boven Zeist een zeer indringende geluidsovertreding zullen veroorzaken. Laat Zeist in godsnaam rustig blijven en vlieg aan over de Noordzee

Teveel milieuschade,
teveel herrie

Hoe is het mogelijk dat dit plan in de koker is gekomen?!
In een tijd waarin we juist aan het milieu moeten denken, alle zeilen moeten bijzetten.
Als burgers worden we geacht van alles te doen VOOR het milieu…geef een voorbeeld overheid

Het probleem is OP Schiphol niet NAAR Schiphol. Geen problemen aanpakken die er niet zijn.

Waanzin

Geen aanvliegroute boven dichtbevolkt gebied! Hoe bestaat het dat een vierde aanvliegroute overwogen wordt in deze tijd waarin we als burger geacht worden onze verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame samenleving.
Juist beperking van het vliegverkeer!

Stop de aanvliegroute over Zeist. Zeist is met de bossen een belangrijk tegenwicht voor het stikstof probleem. Met deze vliegtuigen boven Zeist worden de mensen, dieren en bossen vervuild!

Wat is dit voor waanzin, Schiphol kan en mag niet meer groeien, mensen moeten kunnen leven in dit land. Natuur en mensen hebben recht op (geestelijke) gezondheid, f*ck al die 'pleziervluchtjes'!

Stop de 4e aanvliegroute

Vanaf 2018 is het vliegverkeer stiekem steeds drukker geworden boven Zeist of ben ik de enige die dit constateert? Kijkens eens op vliegherrie.nl dan kan je de reacties lezen van medeburgers in het land lezen die al jaren tot wanhoop worden gedreven en zich totaal niet gehoord voelen door de politiek. Wordt wakker Zeist want voor je het weet zit je in een nachtmerrie waar je niet meer uitkomt.Ik ben een voorstander om samen in actie te komen door van ons te laten horen.

Zijn ze gek geworden een vliegroute in zeist dat kost natuurgebied en vervuiling
Welke idioot bedenkt dit oja get draait weer om geld en macht

Minder intensieve boeren maar ook minder en duurder vliegen, dus niet méér routes

Waanzin! Wat voor mensen verzinnen dit?

Heel slecht idee ! Voor de mens maar ook voor de dieren die in onze bossen wonen.

Hoe kan ik hiertegen protest aantekenen? Stikstof fijnstof geluidsoverlast.Ik wil in Zeist blijven wonen en niet gek worden! Ik wil ademen! Help!

Dit zou heel slecht zijn voor alle mensen die onder en naast deze route wonen. Het zal een grote impact hebben. Probeer het tegen te houden!

Dit kan toch niet! Meer lawaai is meer stress voor mensen. Ook voor de dieren geeft dit veel onrust. Dus slecht plan…

Stop de vierde route! Zou niet nodig zijn als Schiphol niet zoveel "overstap-vluchten" zou toelaten

Stop zelf met vliegen.

Geen verstoring van ons leefklimaat en onze nachtrust.

Stop vliegroute 4

Wat een onzalig plan. Schiphol moet zich eens aan milieu en geluidsnormen houden. Nergens voor nodig om een hub te blijven stimuleren om maar zoveel mogelijk overstappers te lokken, het maakt het land onleefbaar. Maar liever spreidt men de herrie over nog meer mensen, zodat er door gegaan kan worden met groeien. Hou toch op met al dat onnodige vliegen!

Het is vrij simpel. Als je in Hoofddorp gaat wonen, dan weet je dat je hinder gaat ondervinden van vliegverkeer. Maar ik kies hier niet voor. De transparantie van de overheid laat ook zeer te wensen over. Op een officiële overheidswebsite heb ik nog geen kaart kunnen vinden die overzicht biedt over de (mogelijke) toekomstige aanvliegroute. Weg met dit plan en snel.

Ik ben enkele maanden geleden verhuisd vanuit een dorp onder zo’n aanvliegroute. Geloof mij als ik zeg dat die herrie onmenselijk is. Dat wil je echt niet over je hoofd hebben. Stop dit vreselijke plan!!

Laat de plannen om een vierde vliegroute te creëren boven onderandere de loosdrechtse plassengebied geen doorgang vinden. We ondervinden nu al overlast bij drukke vakantievluchten. Soms vliegen ze zo laag dat je de passagiers ziet zitten.
Stop met deze waanzinnig plan. Doe het ook voor de bescherming van natuur de rust en gezondheid van de mensen die wonen en recreateren aan de loosdrechtse plassen en omgeving.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.