Bijeenkomst Sterrenberg Aardgasvrij

10 december 2022
tekst: Annemiek Verstappen; foto: Mel Boas

Bewonersvereniging Sterrenberg organiseert samen met Mijn Groene Huis de bijeenkomst ‘Sterrenberg aardgasvrij’ op donderdag 15 december om 20.00 uur. Doel van de bijeenkomst is te inventariseren wat voor initiatieven en ideeën er in de wijk zijn en te delen wat mogelijke oplossingen zijn om afscheid te nemen van aardgas. De bijeenkomst is bij de Tennisvereniging Soesterberg, Kerklaan 4 in Huis ter Heide.

In 2050 moet iedereen afscheid genomen hebben van aardgas. Dat is nog ver weg maar door de enorme prijsstijgingen van aardgas is het nu al sneller rendabel om over te gaan op een andere warmtebron. De woningen in Sterrenberg zijn vrij nieuw en al goed geïsoleerd. Daarom zijn ze relatief gemakkelijk van het aardgas af te halen.

De bewonersvereniging Sterrenberg denkt graag mee en heeft al wat vooronderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen. Dat kan bijvoorbeeld een individuele of een collectieve warmtepomp zijn. Op de avond is er een presentatie van deskundige Frans Pieper over de opties. Een paar bewoners hebben daarnaast al de stap naar aardgasvrij gemaakt of zijn zelf aan het kijken of er oplossingen zijn waar meerdere bewoners aan mee kunnen doen (kleine collectieven). Met de aanwezige bewoners kijken we hoe we verder gaan met dit proces. Het is de bedoeling dat in 2023 meer bijeenkomsten in de wijk georganiseerd gaan worden rondom dit thema.

Aanmelden kan via secretariaat@bewonersverenigingsterrenberg.nl
 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Meer over Sterrenberg:
Sterren van de Berg

Meer over van het aardgas af:
Garage Bakker als eerste aardgasvrij

Volgende artikel:
Bonne Route!

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.