Twaalf nieuwe sportgroepen voor jonge kinderen

1 februari 2017
tekst en foto’s: Sportservice Zeist

De afgelopen twee jaar hebben sportaanbieders uit de gemeente Zeist samen met Sportservice Zeist gewerkt aan het opzetten van meer en nieuw sportaanbod voor kinderen van 0 tot 6 jaar. In totaal zijn twaalf nieuwe sportgroepen opgezet. Er zijn groepen opgezet waarbij kinderen alleen kunnen sporten zoals tuimeljudo, ministar voetbal en dans, maar ook lessen waarbij ouders samen met hun kind kunnen sporten waaronder gymnastiek, bootcamp en zwemmen.

Aan het project ‘Sport voor jonge kinderen en hun ouders’ werd meegewerkt door CGV Mars, ZGV Hygiea, Zwembad Dijnselburg, SDO Judo, SV Saestum, Bodyworkz en EDC Dans. De coördinatie was in handen van Sportservice Zeist. Het project werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van VWS. 

Behoefte
Dat er behoefte is aan sport voor jonge kinderen bleek wel uit het aantal aanmeldingen voor het sportkennismakingsproject de JeugdSportPas. Voorheen konden kinderen hier aan deelnemen vanaf 4 jaar en werd het informatieboekje uitgedeeld op het basisonderwijs. Door het project ‘Sport voor jonge kinderen en hun ouders’ werd het sportaanbod uitgebreid voor kinderen vanaf 0 jaar. De informatie van de JeugdSportPas werd daarom dan ook verspreid op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Tijdens de vier edities in 2015 en 2016 deden 927 kinderen van 0 tot 6 jaar mee aan een sportkennismakingscursus.

Doorstroming naar vereniging
Ouders uit Zeist zijn blij met het bestaan van sportkennismakingsprojecten zoals de Jeugdsportpas.
Een ouder geeft aan: “Onze zoon zag er tegen op om te gaan sporten. Hij vond dat eng. Dankzij de sportpas heeft hij laagdrempelig kunnen kijken en meedoen met een sport en heeft hij de drempel kunnen overwinnen. Ik heb het boekje gebruikt om drie sporten uit te zoeken om tijdens de JeugdSportPas aan mee te doen. Daarna mocht hij één sport kiezen en dat is judo geworden. Een succes. Hij vindt het zo leuk dat hij nog steeds op judo zit.”

Geschikte accommodaties
Ondanks dat er een grote behoefte lijkt te zijn voor sportgroepen voor jonge kinderen en hun ouders waren er wel een aantal uitdagingen voor de sportaanbieders. Zo moet het sportaanbod overdag plaatsvinden. Hierdoor is het moeilijker om een trainer en een geschikte accommodatie te vinden. Zo zijn veel gymzalen overdag verhuurd aan basisscholen. In overleg met de gemeente, de sportaanbieders en de scholen is gezocht naar momenten waarop scholen de gymzaal niet gebruiken. Hierdoor is toch bereikt dat overdag geschikte accommodaties zijn gevonden voor het nieuwe sportaanbod van de sportaanbieders.

Leren van elkaar
Tijdens het traject kwamen de sportaanbieders erachter dat ze heel erg veel van elkaar kunnen leren. Projectleider Eva Sanders van Sportservice Zeist: “Met het Huis voor Beweging hebben we een brainstormsessie gehad waarbij we hebben nagedacht over de wijze waarop je jonge kinderen en hun ouders bindt aan de vereniging. Ouders vinden het in sommige gevallen bijvoorbeeld lastig om de verantwoordelijkheid voor hun jonge kind bij de trainer neer te leggen. Dit vraagt een andere manier van infomeren en betrekken. Tijdens deze sessie kwamen de sportaanbieders erachter dat ze
op inhoudelijk niveau onderling eigenlijk weinig contact hebben, terwijl ze juist veel van elkaar kunnen leren, ook al gaat het om verschillende sporten.

Spelenderwijs
Het aanbieden van sportaanbod voor jonge kinderen vergt ook andere vaardigheden dan voor oudere kinderen. Daarom volgden de sportaanbieders de cursus ‘Beweegkriebels’ die werd gegeven door Sportservice Zeist. Tijdens deze cursus werd de kennis van de trainers aangevuld en kregen zij inspiratie voor hun lessen. Eva: “Jonge kinderen moet je spelenderwijs activiteiten aanbieden. Je moet niet te strak willen vasthouden aan je eigen tak van sport. Het belangrijkste is om de basis te leggen voor hun motorische vaardigheden. Daarom is het belangrijk dat bijvoorbeeld een voetbalvereniging ook eens aandacht heeft voor een stoeispelletje tijdens de les of dat een turnvereniging eens een dansoefening aanbiedt.” Alle sportaanbieders die de volledige cursus hebben gevolgd, hebben het Beweegkriebels-certificaat ontvangen.

Meer informatie: Sportservice Zeist, tel. 030 209 99 99.
 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.