De Schwencke

1 mei 2018
tekst: Fons Pennings; beeld: Michiel van Ginkel

Schwalbe

Iedereen kent de “Schwalbe”; een sporter laat zich opzettelijk vallen in de hoop daar voordeel uit te halen of de tegenstander te benadelen. In Zeist kennen we nu ook de “Schwencke”; het bewust een wending geven aan een discussie richting een favoriet onderwerp, lees stokpaardje.

De Schwencke is vernoemd naar Martien Schwencke, een bekende sociale media activist uit Zeist. Martien Schwencke fungeert al jaren het geweten van Zeist. Met een niet aflatende inzet plaatst hij kritische kanttekeningen op Facebook bij onderwerpen die in de Zeister samenleving spelen. Daarbij zorgt hij ervoor dat de discussie binnen twee/drie commentaren wordt omgebogen naar zijn favoriete onderwerp: burgemeester Koos Janssen, zijn stokpaardje.

Koos

Gaat er iets mis in Zeist, dan is dat de schuld van Koos Janssen omdat hij, volgens Schwencke, geen geschikte leider van Zeist kan zijn. Janssen kwam in opspraak vanwege zijn rol in de raad van toezicht van een hogeschool. De gemeenteraad van Zeist heeft al jaren geleden besloten dat deze kwestie geen invloed heeft op het functioneren van Janssen als burgemeester, maar Martien Schwencke denkt daar anders over.

Dus als er een stoeptegel losligt, er hondenpoep ligt, hondenbelasting wordt geheven of juist wordt afgeschaft, een winkel leegstaat, een stoplicht op rood of juist op groen staat, maakt niet uit; het is de schuld van Koos Janssen. Martien Schwencke weet elke discussie die richting op te “zwenken”.

Schwencke Bokaal

De vaardigheid die Schwencke daarbij aan de dag legt is verbluffend. Dit kan geen toeval zijn. Niet voor niets betekent het Duitse Schwencke “zwenken” en “wenden”.

Kortom, het is tijd voor hommage aan deze man. Hij krijgt voor zijn inspanningen van 2017 de Schwencke Bokaal (zie afbeelding) toegekend. Ere wie ere toekomt.

Het is de bedoeling dat deze prestigieuze prijs jaarlijks wordt toegekend aan de beste Schwenker. Martien Schwencke is op dit gebied van uitzonderlijke klasse en kan daarom niet meer meedingen voor de Bokaal van 2018 en volgende jaren. Bovendien lijkt het erop dat Martien Schwencke’s werk er op zit. Steeds minder zijn zijn kunststukjes te bewonderen op Facebook. Zou zijn taak zijn volbracht sinds de nieuwe vuilnisbakken in het centrum van Zeist zijn voorzien van het bij hem zo geliefde oude wapen van Zeist? Dat wapen is hem gegund, hij heeft er hard genoeg voor gestreden.

Rest nog één vraag: hebben we dat oude wapen op de vuilnisbakken nou te danken aan Koos Janssen of is het juist de schuld van Janssen dat het oude wapen al die jaren is weggeweest?

 

Reacties

En op het putdeksel! Staat bijna op de foto.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.