Raadslid aan het woord: Wilma Breddels

15 juli 2023
tekst: Wilma Breddels; foto: Annet Ploeg

Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Wilma Breddels (PvdA):

Wat motiveert je om politiek actief te zijn?
Het ongebreideld marktdenken en neoliberalisme dat onze gemeenschapszin heeft ondermijnd. Dat opbrengsten voor de winnaars waren, terwijl de rest stagneerde of het helemaal niet meer kon redden. De overgang van een verzorgingsstaat naar een zorgenstaat. De ongelijkheid tussen mensen die onaanvaardbaar groot is geworden.

Hoe is het eerste jaar van deze nieuwe raadsperiode je bevallen?
Heel goed. Ik hou van argumenteren. Er zijn uiteraard politieke verschillen, en daar moet je scherp in zijn, maar in de regel behandelen de raadsleden elkaar met respect, wordt er niet gescholden en worden zaken niet persoonlijk gemaakt. De nieuwe raadsperiode is ook gestart met relatief veel vrouwen. Dat doet ook iets met de sfeer.

Je was in de vorige periode ook raadslid. Merk je verschil tussen de vorige en de huidige raadsperiode?
Absoluut. Ik ben in mei 2021 beëdigd en heb in de vorige periode slechts 10 maanden meegedraaid. Ik ben de opvolgster van Karst Schuring en die was, terecht, heel populair. De PvdA heeft één zetel in de raad dus ik was ook gelijk fractievoorzitter en moest het in de raad in mijn eentje zien te redden. Die druk heb ik wel gevoeld. Die tien maanden heb ik gebruikt om mijn draai te vinden, mezelf in te werken en het lef te vinden om zelf moties en amendementen te schrijven en daarvoor steun te zoeken. In de nieuwe raadsperiode heb ik die draai wel gevonden en dat merk ik ook aan reacties van de andere raadsleden.

Met welke onderwerpen en thema’s heb jij je het afgelopen jaar vooral beziggehouden?
Strikt genomen met alle, maar ik heb gelukkig twee buitengewoon raadsleden die ook veel doen. Rob Bliekendaal is met name bezig geweest op het onderwerp “ruimte” maar omdat ik het enige raadslid ben zal ik er zelf natuurlijk ook het één en ander vanaf moeten weten. Mijn hart ligt bij het sociaal domein en daar helpt Charles Laurey mij bij.

Je komt regelmatig met initiatieven op het sociaal domein, zoals moties rond menstruatiemiddelen of "liefde en de bijstand". Welke resultaten boek je hiermee?
De motie “liefde in de bijstand” wordt uitgevoerd. Dat betekent dat mensen die een bijstandsuitkering ontvangen eerst een tijdje mogen samenwonen zonder dat dit direct invloed heeft op hun uitkering. Ook de motie “giften in de bijstand” is in oktober 2022 aangenomen. In 2023 mogen mensen die leven van een bijstandsuitkering € 2.250 als schenking aannemen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering, in plaats van € 1.000.

Kun je iets bijzonders noemen dat je is opgevallen of wat je hebt meegemaakt in het raadswerk?
Waar ik me onlangs hogelijk over verbaasd heb is het amendement om een bedrag van bijna 4 miljoen extra te storten in het weerstandsvermogen in plaats van in het RIOZ. Het weerstandsvermogen is een reserve en het RIOZ is een soort spaarpot waaruit investeringen gedaan kunnen worden. Het argument was dat Zeist niet voldoende reserves zou hebben. Dat is echt onzin. Zeist doet het op dat gebied gewoon heel goed. Zeist heeft een bedrag per inwoner als reserve dat echt veel hoger ligt dan bij de omliggende gemeenten. Het was veel beter geweest om die bijna 4 miljoen in het RIOZ te houden omdat er komende jaren toch echt genoeg geïnvesteerd zal moeten worden bijvoorbeeld op het terrein van verduurzaming. Niet alleen de PvdA was tegen dit amendement. Hetzelfde geldt voor GroenLinks en de SP.

Wat speelt er op dit moment actueel in de raad? Hoe sta jij daar in?
De vaststelling van de eerste Zeister omgevingsvisie heeft natuurlijk de nodige voeten in de aarde gehad. Er waren maar liefst drie burgeramendementen op het raadsvoorstel ingediend die, als ze in ongewijzigde vorm zouden zijn aangenomen, het college met handen en voeten zouden binden. Dat is wat mij betreft uiterst onwenselijk. Er werden ook dingen in gevraagd die staatsrechtelijk helemaal niet kunnen. Ik ben sowieso niet enthousiast over het burgeramendement. Ik heb daar tijdens de algemene beschouwingen al het nodige over gezegd. Een amendement is een politiek instrument en dat moet het blijven.

Wat betekent de val van het kabinet voor de lokale politiek in Zeist?
Dat de periode die aanbreekt nog onzekerder is dan we toch al verwachtten. De grootste bron van inkomsten voor een gemeente is de bijdrage van het rijk. We zien nu al dat er veel meer incidenteel dan structureel vanuit het rijk wordt bijgedragen. Er zijn heel veel zaken die om een oplossing vragen en niemand zit te wachten op een beleidsarme periode maar die gaat er wel aankomen.

Landelijk zoekt de PvdA steeds meer de samenwerking op met GroenLinks. Wat betekent dit voor jullie in Zeist, waar GroenLinks in de coalitie zit en de PvdA in de oppositie?
We trekken steeds beter met elkaar op, maar dat GroenLinks in de coalitie zit en de PvdA in de oppositie maakt het wel wat lastiger. De PvdA zou als het gaat om kansengelijkheid en ondersteuning van de minima soms wat verder willen gaan dan nu gebeurt maar GroenLinks heeft natuurlijk te maken met een VVD in de coalitie die er op dit onderwerp echt heel anders in zit. Dat kan betekenen dat, in overleg, een plan toch wat wordt afgezwakt om het erdoor te krijgen. Misschien dat dan de VVD niet meegaat maar D66 en de CU/SGP wel. Soms moet je heel principieel zijn, maar soms is iets beter dan niets.

Hoe combineer je het raadswerk met je andere activiteiten?
Ik heb daar bewust een keus in gemaakt. Ik ben als advocaat eigenlijk nog maar werkzaam op één rechtsterrein. De rest heb ik laten vallen. Ik werk sinds 1,5 jaar ook vanuit huis. Als vrijwilliger ben ik editor van het magazine van ASZ. De avonden zijn natuurlijk druk bezet maar overdag kan ik mijn tijd voor een heel groot deel zelf indelen en dat is uitermate prettig.

Je bent onlangs met een delegatie op bezoek geweest in Marokko. Wat is de meerwaarde van een dergelijke stedenband?
Dat zit voor mij met name in het begrip wederzijds. Ik ben echt enorm enthousiast over de kracht van de vrouwen daar en wat zij voor elkaar krijgen. Soms nog in traditionele kleding maar ook vaak genoeg in jeans of een broekpak maar aan het hoofd van een tehuis voor kinderen die niet thuis kunnen wonen, van een MBO voor moeders/vrouwen, aan een school voor kinderen met een beperking etc.

Hoe onderhoud je contact met je kiezers en je achterban in Zeist?Na een raadsvergadering schrijf ik altijd een verslagje van de raadsvergadering en dat wordt door degene die de ledenadministratie onder haar hoede heeft onder de leden verspreid en het verschijnt ook op de website. Voor het overige is het wel een punt dat aandacht nodig heeft bij mij. Ik zal moeten leren de social media beter in te zetten.

Waar ga je je de komende tijd hard voor maken in de raad?
Je hoort hier zo vaak spreken over “het goede leven in Zeist’. Ik weet zeker dat dit niet voor iedereen geldt. Ik wil er graag aan bijdragen dat dit voor iedere Zeistenaar gaat gelden. Niet pamperen maar mensen de kans geven om zelf de draad op te pakken, te zorgen voor voldoende woningen en een inkomen waarvan men kan leven zonder in de schulden te raken.
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Wilma vertelde eerder:
Lijstrekker PvdA: Wilma Breddels

Meer raadsleden aan het woord:
Raadslid aan het woord: David Tompot

Volgende bijdrage:
Donderwolken boven Kerckebosch

 

Reacties

Goed verhaal dat alle Zeistenaren het goed moeten hebben. De verschillen zijn te groot. Fijn dat dat een speerpunt van je is.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.