Raadslid aan het woord: Randall Lentz

22 januari 2023
tekst: Randall Lentz

Zeistermagazine laat de gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Randall Lentz (GroenLinks).

Wat heeft je gemotiveerd om de Zeister politiek in te gaan?
Inmiddels drie jaar geleden ben ik met veel plezier in het centrum van Zeist komen wonen. En was altijd al wel enigszins betrokken bij de gemeente waarin ik woon. Ik volgde de ontwikkelingen in Zeist vooral op hoofdlijnen, via onder andere de plaatselijke pers.

Op die manier kwam ik ‘in aanraking’ met de Zeister gemeenteraad. Maar actief in de politiek was ik nog niet. Eigenlijk was ik niet bewust van de mogelijkheden voor mij. Er rust toch nog een stigma op het beroep van (gemeente)politicus. Toen in mijn omgeving vertelde dat ik (29) mij wilde aanmelden bij GroenLinks in Zeist, kreeg ik te horen ‘’politiek is toch meer voor ouderen’’ of ‘’dat is toch saai’’. En wat blijkt: niets is minder waar! Het bevalt goed. Het is impactvol werk. Dus… meteen een oproep aan de jonge lezers van dit interview met politieke interesses: wordt actief! En meld je aan bij een partij in de gemeente die aansluit bij jouw eigen gedachtegoed. Maak je ambities kenbaar. Iedere inwoner dient te worden vertegenwoordigd in de raad, dus óók de groep starters/jonge gezinnen.

Hoe is het eerste half jaar van je raadslidmaatschap je bevallen?
Goed! Wegens ziekte ben ik officieel per 24 september ‘pas’ begonnen. Het voelt als een eer dit werk te mogen doen en namens de grootste partij in de gemeenteraad onze inwoners te kunnen vertegenwoordigen. Mét de nodige hoeveelheid prikkels op het begin. Want daar zit je dan opeens, op je raadszetel, in de raadszaal, tijdens een raadsvergadering. Blijft bijzonder! Ik heb eerder gewerkt in de publieke sector. Toch kent de politiek een heel ander soort werkveld dan ik voorheen gewend was. Maar ik ga graag buiten mijn comfortzone. En vind het leuk nieuwe dingen te leren. Ik kijk daarnaast ontzettend uit naar alle mooie dingen die we als gemeenteraad voor onze inwoners voor elkaar zullen krijgen dit termijn.

Met welke onderwerpen en thema’s heb jij je tot nu toe vooral beziggehouden?
Omdat ik relatief kortgeleden begonnen ben als raadslid met nul politieke ervaring, ben ik me eerst gaan oriënteren. Wat speelt er momenteel? Bij welke onderwerpen ligt mijn hart/passie? Op het moment dat ik instroomde was de raad zoet met de begroting, waar mijn focus (vanwege mijn studie achtergrond) in de fractie voornamelijk lag op het onderdeel circulaire economie. Maar onlangs schoof ik ook aan bij de vergaderingen over onderwerpen als Slotlaan Variant 2 en voorbereiding op de Omgevingswet. Ook sloot ik aan bij stamtafels met de thema’s ruimte, samenleving en energietransitie.

Inmiddels bestaat mijn portefeuille uit Economische Zaken, Toerisme en Recreatie, Horecabeleid, Veiligheid, Werk en Inkomen en Wonen.

Kun je iets bijzonders noemen dat je is opgevallen of wat je hebt meegemaakt
Ik vind de samenwerking binnen de raad prettig en over het algemeen best gemoedelijk. Er wordt gewerkt in collegiale sfeer. Ik zie de andere raadsleden (ook buiten mijn fractie) ook echt als mijn collega’s. Maar dan met, soms ;-), een andere mening over bepaalde onderwerpen. Dat vind ik bijzonder. En is niet altijd in elke gemeenteraad het geval. Dat mogen we koesteren in Zeist.

Wat speelt er op dit moment actueel in de raad? Hoe sta jij daar in?
'Bij de raadsvergadering van aanstaande dinsdag dienen wij, samen met andere partijen, een motie in gericht op een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk in onze gemeente tijdens de komende jaarwisselingen. Ieder jaar komen er weer meldingen binnen van ongelukken en overlast door het afsteken van consumentenvuurwerk. Waarvan één melding eigenlijk al te veel is. Daarnaast is het afsteken van consumentenvuurwerk milieu- en dieronvriendelijk. Past deze traditie nog wel bij de huidige tijdsgeest? Dat betwijfel ik.'' 

Zelf (en met mij velen) ben ik daarom vóór een vuurwerkvrije gemeente, in combinatie met een alternatieve vuurwerkshow: georganiseerd voor en door de Zeister inwoners. Hoe duurzamer, hoe beter. Een lichtshow organiseren kan tegenwoordig ook. Veiliger, duurzamer en misschien zelfs gezelliger. Dus why not?

Hoe combineer je het raadswerk met je andere activiteiten?
Momenteel rond ik mijn bacheloropleiding af en hoop ik per september dit jaar de master Bestuurskunde te kunnen volgen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (ik heb eerder al een doorstroom-pre-master gevolgd). In zowel mijn rol van raadslid als die van student wordt er veel zelfstandigheid van je verwacht. Gelukkig kan ik daarom mijn werkzaamheden zelf inplannen. En tijd maken of overhouden, als dat belangrijk is. De flexibiliteit van beide rollen is erg fijn.

Hoe onderhoud je contact met je kiezers en je achterban in Zeist?
Ik probeer geluid via verschillende ‘kanalen’ waar te nemen, waaronder via gesprekken in de wijk, werkbezoeken, GroenLinks ledenvergaderingen en ons digitale ledendialoog. Ik ben ook erg benieuwd naar de komende gesprekken tijdens mijn huis-aan-huis bezoeken. Spreek me trouwens gerust aan als je me ziet. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor ‘onze kiezers en achterban’ maar voor alle inwoners en belanghebbenden in de gemeente.

Waar ga je je de komende tijd hard voor maken in de raad?
Ongeacht de onderwerpen, wil ik mij vooral hard maken om de stem van de Zeister inwoners hierbij zoveel en goed mogelijk te kunnen vertolken in de raad. En met inwoners bedoel ik elke inwoner, ook de ‘stillere’ en ‘kwetsbare’ inwoners. Met mogelijk verschillende achtergronden. Om uiteindelijk samen te streven naar een (financieel) gezonde, veilige, en duurzame gemeente waar iedere inwoner prettig kan leven.
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Meer raadsleden aan het woord:
Raadslid aan het woord: Esther Kant

Meer over vuurwerk:
Gillende keukenmeiden en rotjochies

Volgende artikel:
Schooljongerenwerk in Zeist

 

Reacties

Veel succes, Randall. Mooi, die oproep aan andere jongeren om politiek actief te worden!

Goede tekst Randall!!!

Als kind was knallen het mooiste dat er is. Achter elkaar aanrennen met een brandende kanonslag. Ik spaarde er weken voor.
Ik gun dat elk kind, dus zou vuurwerk alleen verboden kunnen worden voor BOVEN de 12 jaar?
Kinderen zijn tevreden met kleine knallen, hun budget is klein en de ouders zijn verantwoordelijk en hebben nog iets te zeggen op die leeftijd. En dan echt maar 1 dag per jaar.

Ik ben niet mee eens dat er algemene vuurwerk afsteek verbod komt. Dan wordt heel rustig met oud en nieuw. En algemene plek waar dan vuurwerk mag gaan kijken is erg onpersoonlijk en waarschijnlijk wordt er dan toegangsprijs gevraagd dan mag je vuurwerk gaan bekijken met teveel mensen op een hoop. Nee liever gewoon op straat voor mijn eigen huis.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.