Raadslid aan het woord: Marco Huijben

18 februari 2023
tekst: Marco Huijben; beeld: gemeente Zeist

Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Marco Huijben (VVD).

Wat heeft je gemotiveerd om de Zeister politiek in te gaan?
Het mooie van de lokale politiek vind ik dat het dichtbij de mensen staat en dat je direct invloed kunt hebben op je eigen leefomgeving. Dat heeft mij gemotiveerd om de Zeister politiek in te gaan. Daarnaast geeft het raadslidmaatschap mij als relatief “nieuwe Zeistenaar” (ik woon nu 7 jaar in Zeist) een mooie kans om de gemeente met haar dorpen en wijken beter te leren kennen.

Hoe is het eerste jaar van je raadslidmaatschap je bevallen?
Goed. Zowel in de raad als in de VVD-fractie is een goede mix tussen ervaring en nieuwe aanwas. Over en weer leren we van elkaar. Tegelijkertijd nam ik al een klein beetje ervaring mee uit de vorige raadsperiode, waarin ik actief was als buitengewoon raadslid. Dat helpt, want daardoor kende ik de griffie al, was ik al bekend met de vergaderstructuur en de verschillende commissies.      

Je hebt in de vorige periode ook al even aan het raadswerk mogen snuffelen. Merk je verschil tussen de vorige en de huidige raadsperiode?
De vorige periode was voor mij alles nieuw, zowel het raadswerk alsook de lokale VVD. Nu dat bekend en vertrouwd is, heb ik de kans om alles van dichterbij te ervaren. Om een voorbeeld te geven: doordat ik mee heb mogen schrijven aan het verkiezingsprogramma van de Zeister VVD was het inhoudelijke proces tot coalitievorming met GroenLinks, D66 en CU/SGP voor mij veel beter te volgen en te duiden.   

Met welke onderwerpen en thema’s heb jij je tot nu toe vooral bezig gehouden?
Deze raadsperiode houd ik mij bezig met financiën (onder andere lokale lasten, leges, auditcommissie), mobiliteit (verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren) en ben ik plaatsvervangend commissievoorzitter. Mijn voornaamste focus ligt op de lokale lasten, omdat ik het belangrijk vind dat de belastingen in Zeist niet te hoog mogen worden. Ik vind dat we er in Zeist trots op mogen zijn dat we de financiële huishouding zo goed op orde hebben, waardoor we een stootje kunnen hebben. Gelukkig heb ik op alle onderwerpen al ervaring op mogen doen deze periode.   

Kun je iets bijzonders noemen dat je is opgevallen of wat je hebt meegemaakt in het raadswerk?
Ik ben blij dat we onder de raadsleden goede collegiale verhoudingen hebben. Dat zie je ook terug in de manier waarop politiek bedreven wordt, omdat bij veel voorstellen en moties eerst geprobeerd wordt een zo breed mogelijk draagvlak te vinden bij alle partijen. Daarnaast valt het mij soms op dat we als raadsleden teveel in details verzanden terwijl we vooral kaders moeten stellen en het college daarop moeten controleren. Op dat laatste probeer ik zoveel mogelijk te letten.

Wat speelt er op dit moment actueel in de raad? Hoe sta jij daar in?
Eind vorig jaar hebben we een aantal belangrijke besluiten genomen in de raad. Zo is er een nieuwe legesverordening vastgesteld die meer balans brengt in de dekking van de kosten voor bouwaanvragen, hebben we een besluit genomen dat ervoor zorgt dat de veiligheid voor fietsers op de Slotlaan verbetert en is het gelukt om de afvalstofheffing voor 2023 in Zeist te verlagen. Al deze onderwerpen vind ik belangrijk en vind het goed dat deze zijn aangenomen door de raad. Vanuit mijn portefeuilles heb ik over deze onderwerpen het woord mogen voeren. Ook heb ik – met veel plezier – al enkele commissievergaderingen mogen voorzitten.

Daarnaast worden deze raadsperiode ook verschillende ruimtelijke onderwerpen actueel, zoals bouwen voor de middengroepen en de Zeister omgevingsvisie. Met dat laatste krijgen inwoners van Zeist meer invloed op hun eigen leefomgeving. Dat is een mooie ontwikkeling.

Jij hebt Huis ter Heide in je portefeuille. Hoe kijk je aan tegen de nieuwbouwplannen in Huis ter Heide West?
Het zijn bijzondere bouwplannen op een beperkt oppervlak. Dat geeft dus de nodige uitdagingen. Ik vind het positief dat er meer woningen voor de middengroepen bijkomen, ook in Huis ter Heide. Tegelijkertijd moet het leefbaar blijven in Huis ter Heide. Dat betekent dus ook dat er zo min mogelijk groen gekapt moet worden en dat het toenemende verkeer veilig Huis ter Heide in en uit moet kunnen rijden. De VVD is hier bij het al aangenomen plan scherp op geweest en zal dat bij het tweede plan ook weer zijn.

Hoe combineer je het raadswerk met je andere activiteiten?
Het meeste raadswerk vindt plaats in de avonduren en in de weekenden. Dan nog blijft het soms uitdagend om het te combineren met een fulltime baan en een druk gezinsleven. Gelukkig organiseert mijn vrouw thuis veel dingen en betekent het soms dat er keuzes gemaakt moeten worden.

Hoe onderhoud je contact met je kiezers en je achterban in Zeist?
Door mij in de samenleving te begeven. Zo vind ik het zeer waardevol dat we als gehele raad een aantal keer per jaar wijkbezoeken afleggen, waar we spreken met verschillende belangengroepen en verenigingen uit die wijken. Daarnaast proberen we als fractie periodiek organisaties en mensen uit te nodigen om iets te komen vertellen in de fractievergadering.

Waar ga je je de komende tijd hard voor maken in de raad?
Dat zal ik blijven doen vanuit mijn portefeuilles financiën en mobiliteit en specifiek vanuit het oogpunt dat er voor jonge huishoudens de mogelijkheid blijft om zich aan Zeist te kunnen binden waardoor voorzieningen behouden blijven en wijken leefbaar.
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Meer raadsleden aan het woord:
Raadslid aan het woord: Silke Zwart

Meer over de VVD:
De verstandige samenleving

Volgende artikel:
Cultuurmakelaar Zeist gaat spreekuren houden

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.