Raadslid aan het woord: David Tompot

10 juni 2023
tekst: David Tompot; foto: Pieter Wout Duquesnoy

Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: David Tompot (SP):

“Sinds september 2019 ben ik voor de SP raadslid van de gemeente Zeist. Maar het is al wat langer terug dat ik de stap had gezet lid te worden van een politieke partij. Dat was in 2002. Dit eerste jaar van de gemeenschappelijke munt waar iedereen van zou profiteren, althans zo was de belofte, was tegelijk ook het jaar waarin de sociaal-maatschappelijke ongelijkheid zich, met de opening van de eerste Voedselbank in Nederland, openbaarde. Het politieke landschap was in dat jaar een stuk overzichtelijker dan nu en in het parlement waren nog maar relatief weinig partijen die echt oppositie voerden. De SP sprak me aan omdat het op dat moment de enige partij was die zich duidelijk uitsprak tegen het in alle maatschappelijke vraagstukken overheersende marktdenken, dat uitgaat van de gedachte dat de markt publieke voorzieningen beter en efficiënter kan regelen dan de overheid.

Inmiddels begint het besef te komen dat de privatisering van al die publieke voorzieningen de beloftes van betere en efficiëntere dienstverlening niet heeft waargemaakt. De voor vele mensen onbetaalbaar geworden energierekening, de zorgverzekering, de sterk gestegen voedselprijzen (waarbij het de grote voedselproducenten en supermarktketens er vooral om lijkt te gaan hun aandeelhouders met recordwinsten tevreden te houden): het is duidelijk dat het grootkapitaal slechts de belangen vertegenwoordigt van een heel kleine groep in deze wereld. Het is dan ook goed nieuws dat de provincie Utrecht nu heeft besloten een onderzoek te doen naar het oprichten van een eigen provinciaal energiebedrijf. Een nieuwe Remu, zoals we die in de jaren negentig hadden, maar die dan ook echt in handen is van de provincie.

Op lokaal niveau hebben we als SP misschien niet veel instrumenten in handen om substantieel iets te kunnen doen aan de toename van het aantal huishoudens dat ook in onze gemeente niet meer de eindjes aan elkaar kan knopen. En aan de schaarste aan sociale en middeldure huurwoningen, om ook maar even het andere grote vraagstuk te benoemen. Maar toch kunnen we als SP wel iets betekenen voor de Zeister inwoners. Zo hebben we vorig jaar bereikt dat de Geld-Terug-regeling voor dit jaar wordt geïndexeerd, waardoor ontvangers van deze regeling er voor dit jaar 25 tot 50 euro op vooruit gaan. En recent hebben we met een amendement geregeld dat jongeren vanaf 16 jaar kunnen deelnemen aan het Burgerberaad over de jaarwisseling. Op deze wijze betrek je jongeren ook veel gemakkelijker bij de lokale politiek. En het mooie is, dat voor deelname aan dit (eerste) Burgerberaad zich ook relatief veel jongeren hadden aangemeld, waarvan een deel dus ook uiteindelijk is ingeloot voor deelname aan dit beraad. Ook de stem van jongeren is daarmee dus gehoord en gewogen: niet onbelangrijk bij een onderwerp waarbij het al snel gaat over jongeren: het afsteken van vuurwerk.

Waar we ons als SP de komende jaren vol op willen blijven inzetten is dat Zeist niet een gemeente wordt waarin alleen nog de hoogste inkomens een huis kunnen vinden, maar dat Zeist ook voor mensen voor wie een koophuis onbereikbaar is, huisvesting biedt. Natuurlijk betekent dit in de eerste plaats dat het aandeel sociale woningen van het totaal te bouwen woningen fors omhoog moet: met 25 procent, zoals nu als maximum vastgelegd in de Woonvisie, zullen we het tekort aan sociale huur zeker niet gaan oplossen. Maar dit betekent ook dat mensen die door omstandigheden hun woning kwijtraken en met spoed op zoek zijn naar een andere, goedkopere woning, niet zomaar op straat mogen belanden. Daarom hadden we als afdeling recent ook met een tent voor het gemeentehuis actie gevoerd voor een alleenstaande moeder die met drie kinderen dakloos was geworden.

Het is schrijnend, maar eigenlijk ook beschamend voor een gemeente als Zeist, dat we als gemeente niet meer in staat lijken te zijn om inwoners die dakloos raken, te helpen aan een andere woning. En dat terwijl er tegelijkertijd ook her en der in Zeist woningen al langdurig leegstaan, wachtend op een renovatie die ooit komen gaat. Als het aan de SP ligt, komt er dan ook een leegstandverordening voor de gemeente Zeist. Met deze wooncrisis moeten we als gemeente meer regie pakken. Een leegstandverordening kan dan een stok achter de deur zijn om pandeigenaren bij langdurige leegstand te verplichten hun (woon)pand voor bewoning te verhuren.”
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.