Raadslid aan het woord: Bas van der Schild

5 maart 2023
tekst: Bas van der Schild; foto: Rob van der Lingen

Zeistermagazine laat de Zeister gemeenteraadsleden aan het woord. Dit keer: Bas van der Schild (GroenLinks). Bas woont sinds 2004 in Den Dolder, samen met zijn partner Corien en hun dochter Meintje. Hij is sinds oktober 2021 raadslid voor GroenLinks in de gemeente Zeist.

Wat heeft je gemotiveerd om de Zeister politiek in te gaan?
Politiek had altijd al mijn interesse; ik volgde het in de kranten, op de radio, noem maar op. Ook deed ik altijd fanatiek mee aan discussies op school (het Herman Jordan lyceum). De docent economie liet zich destijds al ontvallen dat “die Van der Schild de laatste afgevaardigde van het proletariaat is”. Ik maakte mij toen als zoon van een alleenstaande moeder in de bijstand al druk over de enorme verschillen in inkomen en de exorbitante winsten die door het bedrijfsleven werden gemaakt.

Decennia lang is door diverse regeringen het individualisme gepredikt en dat heeft bij velen het eigen belang voorop gesteld. Maar wat gebeurt er met al die mensen die door verschillende omstandigheden niet in staat zijn hun eigen belang te laten zegenvieren, worden weggestopt, nauwelijks het hoofd meer boven water kunnen houden? Deze alsmaar groeiende kloof tussen de zogenoemde haves en de have-nots baart mij enorme zorgen. Ik mis de solidariteit en de verbinding, meer zorgzaamheid en luisteren naar elkaar. De samenleving zijn we met z’n allen, niemand kan het in z’n eentje.

Gelukkig zie ik steeds meer initiatieven waarbij we oog hebben voor elkaar en onze omgeving. Die verbinding en de zorgzaamheid houdt niet op bij de relatie van mens tot mens. Het geldt ook voor de verhouding van de mens tot de natuur. We dienen zuinig en respectvol met elkaar, de dieren en het milieu om te gaan. De overheid kan duurzame initiatieven stimuleren en faciliteren en inwoners betrekken bij ontwikkelingen. GroenLinks is voor een samenleving waarin er sprake is van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. Bij deze club voel ik me thuis! Vol passie hoor je van mij het geluid dat we samen de samenleving vormen en dat een volstrekt doorgeslagen individualisering daar absoluut niet bij past.

Hoe is het eerste jaar van je raadslidmaatschap je bevallen?
Ik vond het een mooi jaar, zeker omdat GroenLinks met dank aan de kiezers de grootste partij in Zeist werd. Dat is natuurlijk een hartstikke leuke start. Verder zijn we druk aan de slag gegaan met het vormen van een coalitie, en binnen onze eigen fractie met het verdelen van de taken: wie gaat zich bezighouden met welke onderwerpen en wie wordt voor welke wijk het gezicht? Zo werken we de komende jaren ideologisch gedreven en efficiënter aan de doelstellingen van GroenLinks.

Mijn eerste dossier kan ik mij nog goed herinneren. Het betrof een zorglocatie voor ouderen van zes kleine wooneenheden in de bosrijke omgeving van Bosch en Duin. Ik heb met ondersteuning van ervaren fractiegenoten en na het lezen van diverse documenten, een zorgvuldige afweging gemaakt en een standpunt namens GroenLinks ingenomen over de bezwaren van omwonenden. Het was voor mij als nieuwbakken raadslid wel een spoedcursus relativeren. De volgende dag had ik een afspraak in wijkcentrum ’t Volle Hof in de wijk Vollenhove. In Bosch en Duin wonen mogelijk nog geen honderd mensen op een vierkante kilometer, terwijl in de wijk Vollenhove er duizenden op een vergelijkbare oppervlakte leven. In Vollenhove geen stilte en gefluit van vogeltjes, maar op de achtergrond geruis van de snelweg en altijd mensen op straat. Geen oprijlaan en diverse terrassen op je landgoed, maar een flat van twee of drie kamers op bijvoorbeeld de tiende verdieping en een balkonnetje. Zo kan ik nog wel even doorgaan. De enorme tegenstelling vroeg wel enige relativeringsvermogen om het dossier Bosch en Duin in een juist perspectief te plaatsen. Overigens, dat mag je ook verwachten van een raadslid!

Je hebt in de vorige periode ook al even aan het raadswerk mogen snuffelen. Merk je verschil tussen de vorige en de huidige raadsperiode?
In de vorige periode zat ik er maar 5 maanden, dus niet zo lang. Voor mij was dat wel een mooie kans om alvast een kijkje in de keuken te nemen. Ik merk dat er na de verkiezingen een andere dynamiek is ontstaan binnen de fractie van GroenLinks. We maken nog steeds stappen om naar een goed team te groeien. We zoeken elkaar op en werken samen in een mooie mix van ervaren mensen en nieuwkomers.

Met welke onderwerpen en themas heb jij je tot nu toe vooral bezig gehouden?
Voor mij zijn de maatschappelijke ondersteuning en lokale mobiliteit extra belangrijk. In onze samenleving moeten we ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen, en niet voor iedereen is dat even vanzelfsprekend. Ik vind het bijvoorbeeld jammer dat we zo zijn ingericht op autobezit. Mensen zonder auto moeten gemakkelijk vanuit een van onze dorpen naar het centrum van Zeist kunnen, nu gaat er bijvoorbeeld van Den Dolder naar Zeist maar één keer per uur een bus, en ‘s avonds en in het weekend is er helemaal geen bus. Echt zonde, mobiliteit is een recht en dat zou beter gefaciliteerd moeten worden.

Daarnaast hebben we binnen onze fractie afgesproken dat we ieder een bepaald deel van Zeist volgen. Speciale aandacht heb ik daarom voor de wijk Vollenhove en voor Den Dolder. Op de website van GroenLinks kun je zien welke onderwerpen verder nog in mijn portefeuille zitten.

Kun je iets bijzonders noemen dat je is opgevallen of wat je hebt meegemaakt in het raadswerk?
In de eerste plaats de ontzettend fijne samenwerking met de griffie. Bij de raadsgriffie werken  ambtenaren die de raad ondersteunen, dus als ik op zoek ben naar bepaalde stukken of andere informatie, kan ik daar aankloppen. Ze zijn allen jong van geest, ook al werken ze er al een tijdje. Zij hebben parate kennis over veel onderwerpen en over de gang van zaken rondom de gemeenteraad. En anders weten ze wel waar het gevonden kan worden.

En binnen de gemeenteraad is het onderlinge gemak waarmee we met elkaar omgaan, ook wel bijzonder. We zijn eigenlijk allemaal heel vriendelijk voor elkaar, ook tussen de verschillende politieke partijen, dat vind ik echt positief. Al mis ik dan af en toe ook wel een beetje de felheid in het debat.

Wat speelt er op dit moment in de raad? Hoe sta jij daar in?
De woningnood is een belangrijk onderwerp. Te veel mensen kunnen zich geen huis veroorloven, huur en koop. Er moeten simpelweg meer betaalbare woningen worden gebouwd. In Den Dolder speelt de herinrichting van de WA Hoeve, waar nu Altrecht en Fivoor zitten. Op termijn gaan die vertrekken. Dat duurt nog jaren, maar de gemeenteraad moet daar nu al mee aan de slag: hoe kunnen daar woningen komen, wat is het effect op de natuur, hoe beïnvloedt dat de rest van Den Dolder. Allemaal vragen waar je nu al over na moet denken. GroenLinks is zich zeker bewust van de woonopgave, maar ons goud, de natuur, mag geen slachtoffer worden van de bouwdriften.

Er wordt stevig geld gereserveerd voor mensen met een laag en midden-inkomen die in de problemen raken door inflatie, energiecrisis en pech. Voor het eerst in de geschiedenis van Zeist wordt daar 850.000 euro structureel per jaar voor uitgetrokken. Ik vind dat we dat bedrag moeten aanvullen als blijkt dat de nood groter is gedacht.

Ook aan de vluchtelingen wordt gedacht door structureel geld beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van opvang van Afghanen, Oekraïners en een AZC bij het Kamp van Zeist. Ik ben er trots op dat Zeist meer dan een steentje bijdraagt aan de nood van vluchtelingen en statushouders.

Jij woont in Den Dolder, hoe kijk je aan tegen de ontwikkelingen daar, zoals de afsluiting van de spoorwegovergang voor autos?
Den Dolder is sowieso volop in beweging: er is behoefte aan een dorpshuis, er komt een politieacademie, een verbinding van het winkelgebied naar de nieuwe Dolderse weg. Persoonlijk ben ik enorm enthousiast over het inrichten van wegen op zo’n manier dat de auto te gast is ten opzichte van andere verkeerdeelnemers. Dat past ook bij een woongebied in een dorp. Het afsluiten van de spoorwegovergang voor auto’s ligt zeker ook in die lijn. Voor fietsers en voetgangers is het bij de winkels vaak druk en onveilig. Bij de herinrichting van het winkelgebied is het mijn vurige wens om meer ruimte te maken voor mensen die te voet of op de fiets komen. Zij zijn nu volledig ondergeschikt aan het winkelend publiek dat met de auto komt. Gewoon een fatsoenlijke stoep die zonder obstakels langs de winkels loopt en voldoende fietsenrekken, zodat fietsers hun fiets goed kwijt kunnen.

Mobiliteit moet je in een groter geheel bekijken, regionaal of zelfs landelijk. Er wordt de laatste hand gelegd aan een snelle fietsverbinding van Amersfoort naar Utrecht die door Den Dolder loopt. Net als de buslijnen is dit met name het werk van de provincie. Belangrijk dus om bij de komende verkiezingen op 15 maart je stem te laten horen. GroenLinks in de provincie Utrecht staat voor aanpak van de klimaatcrisis, eerlijk wonen en gelijkwaardigheid.

Hoe combineer je het raadswerk met je andere activiteiten?
Tot afgelopen december was ik werkzaam bij een zorginstelling als adviseur HRM. Naast mijn raadswerk ben ik nu dus vooral aan het solliciteren. Benader mij gerust als je op zoek bent naar een ervaren HRM adviseur.

Verder maak ik graag fietstochten op de tandem, kook ik heerlijk voor mijn gezin en vrienden en wroet ik lekker in de aarde van mijn moestuin. Ik hoop dat we meer moestuinen kunnen stimuleren, het is een fijne bezigheid en het maakt je bewust van de groente die het seizoen geeft. Ook ontmoet je er dorpsgenoten en ontrollen er zich mooie initiatieven om groentes aan de voedselbank te leveren en met de lokale basisschool groentes te verbouwen.

Je hebt een visuele beperking. Hoe ga je daar mee om in je raadswerk, bij debatten en bij het vele papierwerk?
Ik ben sinds mijn veertiende volledig blind. Voor digitale informatie gebruik ik spraaksoftware op mijn laptop en iPhone. Daarmee wordt alles aan mij voorgelezen wat zichtbaar is op het scherm. Tijdens informatieve bijeenkomsten, ronde tafels, debatten en raadsvergaderingen, maak ik aantekeningen met een bluetooth toetsenbord dat gekoppeld is aan mijn telefoon. Voor raadsvragen, debatten en stemverklaringen, werk ik alles uit in braille. En als laatste - maar zeker niet de minste - heb ik heel veel aan de griffie. Zij struinen op mijn verzoek door archieven van de gemeenteraad, vragen voorafgaand aan bijeenkomsten presentaties op en zijn altijd bereid mee te denken.

Hoe onderhoud je contact met je kiezers en je achterban in Zeist?
Ik plan regelmatig een avondje met leden uit Den Dolder en Bosch en Duin, om daar de lokale issues te bespreken. Ik nodig dan ook betrokkenen uit die licht op het betreffende issue kan laten schijnen. En door heel Zeist doen we met GroenLinks veel huis-aan-huis bezoeken, zodat we weten wat er speelt bij de inwoners. Verder is mijn digitale brievenbusje altijd geopend: b.vanderschild@raad.zeist.nl

Waar ga je je de komende tijd hard voor maken in de raad?
Samen met mijn fractiegenoot Silke werk ik aan de overgang van Jeugdzorg naar de Wmo, de ondersteuning voor volwassenen. Jongeren die in de Jeugdzorg zitten, worden nu vaak aan hun lot overgelaten als ze 18 worden, omdat ze dan formeel volwassen zijn. Maar juist deze jongeren hebben een extra steuntje in de rug nodig, dus die overgang naar de Wmo moet echt beter. GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld vraagt landelijk ook volop aandacht voor dit probleem.
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Meer raadsleden:
Raadslid aan het woord: Marco Huijben

Meer over jeugdzorg:
Sociale dieren

Volgende artikel:
115 jaar Duinhoeve

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.