Raadslid aan het woord: Annet Ploeg

8 januari 2023
tekst: Annet Ploeg; foto: MeanderOmnium

Wat heeft je gemotiveerd om de Zeister politiek in te gaan?
Ik heb het altijd inspirerend gevonden om naast het ondernemerschap van Filly Fashion vrijwilliger te zijn bij een organisatie. Na bestuursfuncties bij diverse organisaties in Zeist werd mijn aandacht getrokken door de ChristenUnie. Erg leuk om op deze manier kennis te maken met de politiek en de partij te promoten. Bij de verkiezingen kwam de vraag of ik beschikbaar wilde zijn voor een plek op de lijst. De tijd die raadswerk vraagt was voor mij niet te combineren met mijn bedrijf. Geheel onverwacht kwam een ondernemer langs omdat hij geïnteresseerd was in onze locatie op de Hogeweg. Dit zorgde ervoor dat we het pand zijn gaan verhuren. Zo deed de mogelijkheid zich voor om me beschikbaar te stellen voor de ChristenUnie.

Is het een grote overgang, van ondernemer naar politica?
Ja, eerlijk gezegd wel. Als ondernemer wil je van A naar B. Niet morgen maar vandaag. In de politiek duurt dat allemaal wat langer. Daarnaast zie je in een winkel iedere dag heel veel verschillende mensen. Veel bijeenkomsten van de raad zijn op het gemeentehuis. Het is ook fijn om als raadslid buiten de deur te zijn.

Hoe is het eerste half jaar van je raadslidmaatschap je bevallen?
Ik doe het met veel plezier. Het is een interessante zoektocht hoe je dicht bij jezelf deze mooie job in gaat vullen. Wat hoor je in je omgeving en hoe kun je dat vorm geven in de gestalte van gemeentebestuur. Daarnaast ben ik echt onder de indruk van de inzet alle vrijwilligers, mooie stichtingen en bedrijven. Erg boeiend om overal een kop koffie te gaan drinken en te horen wat er speelt.

Met welke onderwerpen en thema’s heb jij je tot nu toe vooral bezig gehouden?
Omdat onze fractie niet erg groot is probeer ik me breed te informeren. Maar op sociaal domein, samenleving en economie ligt mijn focus. Goede zorg voor vluchtelingen heeft ons hart. Deze zomer heb ik als raadslid meegedraaid als vrijwilliger bij de vluchtelingenopvang in Zeist.

Wat speelt er op dit moment actueel in de raad? Hoe sta jij daar in?
Er liggen verschillende plannen om te bouwen, dat zorgt voor veranderingen in de buurt. Heel ingrijpend als het om jouw buurt gaat. Of het vraagt om boskap. Maar we wonen allemaal graag in het groen en we zijn zuinig op onze kostbare natuur. Daarnaast willen we ook dat onze jongeren een kans krijgen om in Zeist te wonen, dat onze senioren in de buurt door kunnen schuiven. Het lijkt dan ineens soms een tegenstelling. Hoe ik er in sta? Een hek om Zeist plaatsen is voor mij niet realistisch. Daar waar het mogelijk is hoger bouwen. En zoveel mogelijk bomen planten in en om de wijken.  

Je hebt onlangs vragen gesteld over bestaanszekerheid, wat hoopte je daarmee te bereiken?
Bestaanszekerheid is belangrijk voor de ChristenUnie. Voor veel mensen is het iedere maand weer een pijnlijke uitdaging om rond te komen. Belangrijk dat de gemeente er alles aan doet om deze groep inwoners te ondersteunen. Het bestaanszekerheidsbeleid is van 2017 tot 2022, hierin zijn doelen gesteld. Ik ben benieuwd of we deze doelen hebben behaald. Wat zegt dat over de huidige regelingen? Is het beleid effectief? Maar ik moet nog even geduld hebben op de evaluatie.

Hoe onderhoud je contact met je kiezers en je achterban in Zeist?
Via allerlei netwerken ontmoeten we onze achterban. Het lokale partijbestuur organiseert avonden. We ontvangen mails en worden benaderd via de socials e.d. Ook gaan graag bij inwoners langs. 

Waar ga je je de komende tijd hard voor maken in de raad?
Een grote vraag. In de basis ligt er een roep om de inwoners met een zachte stem meer podium te geven. Zij verdienen om net zo gehoord en gezien te worden als andere inwoners. De politiek is vaak ver weg, of het is een systeem geworden. Hoe kunnen we van mens tot mens samen tot bloei zijn voor jezelf, je bekende omgeving en andere inwoners. Voor eenieder gelijke kansen en gelukkig zijn in ons mooie Zeist.
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.