Uitslag peiling bezuinigingen

De stelling van vorige maand ging over mogelijke bezuinigingen, nu de gemeente tekorten verwacht in de toekomstige begroting van Zeist. 

Opvallend was allereerst dat er veel minder stemmen zijn uitgebracht dan op de eerdere stellingen over het Walkartpark of Sinterklaas. Dit ondanks een aankondiging van de stemming op de Facebookgroep Zeist. Kennelijk is het een lastige afweging om aan te geven ergens op te willen bezuinigen.

Dat blijkt ook wel uit het meest gegeven antwoord, dat niet gaat over bezuinigen maar over het verhogen van de inkomsten van de gemeente. Veel inwoners betalen liever wat meer OZB dan dat er bezuinigd wordt op essentiele zaken.

Degenen die wel kozen voor bezuinigingen zagen daarvoor vooral kansen bij het wegenonderhoud. De andere bezuinigingsopties kregen nauwelijks steun.

 
Volgende column: Kindercollege burgemeester ontroert
 

Lezershoek: 

Comments

Waarschijnlijk alleen huurders die voor de OZB verhoging hebben gekozen.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.