Het groene buitengebied rond Zeist-West:

Dat moet groen blijven
81% (100 votes)
Daar kan best wat nieuwe infrastructuur doorheen
7% (9 votes)
Dat is een mooie plek om woningen te bouwen
8% (10 votes)
Daar kan een golfbaan komen
4% (5 votes)
Total votes: 124

Comments

Spreekt voor zich

NL is een van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. De lucht, het water de aarde en de levende natuur zijn er slecht aan toe. Want de mens gaat altijd voor, met onze kortzichtige visie en grenzenloze begeerte naar meer. Maar ook met gerechtvaardigde behoefte aan een huisje en een tuintje.
Dus uiteindelijk zal "groen blijven" altijd verliezen, als het zo of/of wordt gesteld.
We hadden een heel slim plan om de overleving van veel dier- en plantensoorten te helpen: de Ecologische Hoofdstructuur. Essentiële gebieden zouden met elkaar verbonden worden.
Dat was uiteindelijk besloten en deels gerealiseerd. Maar helaas hebben diverse VVD-kabinetten de voltooiing om zeep geholpen.
Dus we kunnen hooguit in de marge wat redden van wat onze rechtse meerderheid en bedrijfselite overlaten. Dat moet dan wel een heel slim plan zijn, gebaseerd op grondige kennis van de natuur en haar levensvoorwaarden. En hoe dat gecombineerd kan worden met de uitdijende welvaart.

Dit gebied is een waardvolle en historische bezien belangrijke gradiëntzône. Dat wil zeggen het vormt het overgangsgebied tussen kleigrond en zandgrond, tussen nat en droog, tussen laag en hoog. Daarnaast vervult dit gebied de functie van groenbuffer tussen de verstedelijkte gebieden Zeist, Bunnik en het Universiteitscentrum De Uithof. Het is niet voor niets dat om die reden, de geprojecteerde aanleg van een randweg S.8 in de 80er jaren van de vorige eeuw niet door ging. Het toen aangelegde viaduct in de A.28 kreeg toen de functie van wildpassage. Dit gebied is rijk een flora en fauna. Niet voor niets is er vorig jaar een natuur vriendelijke oever langs de wijk Zeist-West gerealiseerd. Begrijp heel goed dat projectontwikkelers zich al vast rijk rekenen en denken in vierkante meterprijzen. Ook de bouw van een manage of uitbreiding van de bestaande golfbanen wijs ik af. Ik denk hierbij aan de verstoring van de natuur als gevolg van de aanleg van ontsluitingswegen, parkeerterreinen, verlichting en geluidsoverlast. Als er al gebouwd moet worden, doe dat dan binnen de bestaande bebouwde kom. De zogenaamde inbreidingsplannen. Gelukkig denkt de Provincie ook als bovenomschreven. Dus voeren een conserverend beleid.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.