Regenboog

1 november 2018
tekst: Erwin Hagen, tekening: Pien Hagen

Onze zoon heeft z’n eerste toetsweek van 3 VWO achter de rug en er zijn inmiddels wat pittige onvoldoendes voorbij gekomen. Dat is even schrikken, maar er ligt gelukkig nog een groot deel van het schooljaar voor de boeg om het tij te keren.

Niet alleen onze zoon, maar ook de gemeente Zeist kreeg medio oktober een dikke onvoldoende.
Op een schaal van “goed-voldoende-matig-slecht” scoorde de gemeente Zeist een “slecht”. Ook dat was even schrikken…

Het COC Midden Nederland heeft begin maart van dit jaar in 25 gemeenten in de provincie Utrecht zogenaamde regenboog-stembusakkoorden gesloten. Het COC is de belangenorganisatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen, kortweg LHBTI’s. Zij zetten zich in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland. Zij streven naar een diverse en inclusieve wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken. 

In de regenboog stembusakkoorden staan maatregelen op het gebied van LHBTI-emancipatie om in de komende raadsperiode uit te voeren. In Zeist tekenden 8 van de 9 politieke partijen dit stembusakkoord. Begin oktober heeft het COC getoetst in hoeverre de nieuwe gekozen coalitie zich gehouden heeft aan de inhoud van het regenboog stembusakkoord. In de huidige coalitie zitten 3 van de 8 ondertekenende politieke partijen. Samen met de gemeente Ronde Venen scoorde Zeist als enige gemeente een “slecht”.
Ai. Even schrikken.

Wat staat er zoal in het regenboog stembusakkoord? De gemeente neemt zich voor een inclusief beleid met aandacht voor LHBTI’s te voeren. Het collegeprogramma bevat een passage over LHBTI-emancipatie, met concrete voornemens die worden uitgewerkt in een beleidsnotitie of actieprogramma. Er is voldoende budget, een coördinerend wethouder en een verantwoordelijk ambtenaar. De gemeente betrekt LHBTI’s en belangenorganisaties bij de beleidsvorming.
De gemeente zet zich actief in voor de veiligheid van LHBTI’s. Ze bevordert dat de politie hiertoe een aanspreekpunt heeft en beschikt over expertise voor de aanpak van discriminatie. De gemeente stimuleert aangiftebereidheid, monitort de veiligheid van LHBTI’s en bevordert een goede registratie van geweld en discriminatie tegen LHBTI’s.
De gemeente zet zich in voor een omgeving waar LHBTI-jongeren zich veilig en prettig voelen. De wethouder spreekt basis- en middelbare scholen aan op hun wettelijke plicht om LHBTI-acceptatie te bevorderen. De gemeente biedt onderwijsinstellingen steun en begeleiding aan om acceptatie te bevorderen en pesten aan te pakken.
De gemeente zet zich in voor een omgeving waarin kwetsbare LHBTI-groepen zoals biculturele en religieuze LHBTI’s, asielzoekers, ouderen, transgender personen en mensen met een beperking zich veilig en prettig voelen. De gemeente ondersteunt activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor deze kwetsbare groepen, zodat zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente bevordert dat zorginstellingen beschikken over het zogenaamde Roze Lopercertificaat voor LHBTI-vriendelijke zorg.
De gemeente bevordert tenslotte zichtbaarheid, onder meer door evenementen te ondersteunen en door aandacht te vragen voor LHBTI’s binnen gemeentelijke activiteiten.

Dit alles is dus als ‘slecht’ beoordeeld in Zeist.  Is er in Zeist dan zo’n droevig klimaat voor LHBTI-ers? Is het in Zeist onveiliger op straat voor homo’s dan in andere gemeenten? Nee, natuurlijk niet!
Maar, “homo” is nog steeds een scheldwoord, ‘uit de kast komen’ is nog steeds niet de normaalste zaak van de wereld en in het openbaar hand-in-hand lopen met iemand van je eigen geslacht is iets wat de meeste mensen toch echt wel uit hun hoofd laten. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik heb een pesthekel aan onvoldoendes. Dus ga ik mijn zoon dit schooljaar helpen om z’n cijferlijst weer op orde te krijgen. Twee leden van de gemeenteraad hebben de door het COC toegeworpen handschoen opgepakt en hun collega raadsleden gevraagd om in actie te komen. Er liggen nog ruim 3 coalitiejaren voor de boeg om dat tij te keren. Laten we hen en daarmee de gemeente Zeist helpen om van die “slecht” een “goed” te maken.

Dus wie weet…, ooit een keer een Roze Zaterdag in Zeist?
 

Column: 

Comments

Goed plan!

Fijn te lezen!

Ik ben voor !!!

Top, dank!

Beste Erwin, in je artikel staat: “ Dit alles is dus als ‘slecht’ beoordeeld in Zeist”. Daarmee sla je de plank behoorlijk mis. Het enige criterium dat het COC hanteert in haar beoordeling van Zeist in haar “monitor” is - lees maar na - of er iets in het coalitieakkoord is opgenomen, hetgeen niet het geval is.
Het enige wat dus met zekerheid gesteld kan worden, is deze vaststelling. Maar dat zegt niets over het beleid, de uitvoering en de tolerantie in Zeist. Kortom we weten niet hoe het er mee gesteld is. Overigens reden te meer om met elkaar in gesprek te gaan om dit wél helder te krijgen.

Erwin, jij heb een pesthekel aan onvoldoendes, ik heb een pesthekel aan quasi-onderzoeken op basis waarvan ongefundeerde kwalificaties de wereld in geslingerd worden.

Beste Frank,

Top, dat je reageert! Je hebt mijn column goed gelezen en je neemt de moeite om je te verdiepen. Dat waardeer ik enorm!

Mijn constatering dat het het COC 'Zeist' in haar Regenboogmonitor als 'slecht' beoordeelt klopt 100%. Of hun beoordeling juist is, dat kan ik dan weer niet goed beoordelen.

Volgens het COC (en meerdere raadsleden en ik ben het met hen eens) hebben we in Zeist nog wat stappen te zetten op dit gebied. Bij deze ben je van harte uitgenodigd om je (kritische, opbouwende) bijdrage te leveren. Zoals je schrijft: 'reden te meer om met elkaar in gesprek te gaan'.

Met vriendelijke groet,

Erwin Hagen

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.