Hoe kom je als jongere aan een woning?

Vraag en antwoord over Zeist – Bijdrage Hans de Bree

1 april 2017
tekst: Hans de Bree, foto: Kees Linnenbank

Hoe kom je als jongere aan een woning?

Sinds 21 februari 2017 maak ik deel uit van de Maatschappelijke Adviesraad van Woongoed Zeist. Die gaat het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over maatschappelijke thema’s en trends. Ik wil een lans breken voor jongerenhuisvesting.

Om te voorkomen dat Zeist nog meer een stad wordt voor senioren is het belangrijk dat jongeren voor Zeist behouden blijven en niet noodgedwongen voor een woning moeten uitwaaieren naar Utrecht of Veenendaal. De wachtlijsten voor een huurwoning zijn lang en koopwoningen van rond de 2 ton schaars.

Hoe kom je als jongere resp. als starter op de woningmarkt aan een betaalbare huur- of koopwoning in Zeist? Wat moet de gemeente resp. Woongoed Zeist er aan doen om jongeren meer kans te geven?

Comments

Ik denk dat het handig is als je als gemeente aansluit bij de vraag van de starters.
Dus:
1. Is het betaalbaar voor jongeren die niet jaren gewerkt en geen vast contract hebben?
2. Jongeren betrekken bij het plan.
3. Duidelijk maken waar jongeren terecht kunnen bij vragen en hulp naar het zoeken van een woning.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.