Vroegtijdig in gesprek met een mediator

14 september 2023
Ingezonden mededeling; foto: Pim Geerts

Bij een geschil is het raadzaam vroegtijdig in gesprek te gaan met een mediator. Laat het probleem niet te groot worden. Er kunnen dan nog afspraken worden gemaakt om de relatie op een plezierige manier voort te zetten. Juist in deze tijd is dat belangrijk in verband met de krapte op de arbeidsmarkt. Dat is het advies dat Lianne geeft als mediator binnen het kantoor Van Vliet Advocatuur & Mediation in Zeist.

Het kantoor Van Vliet Advocatuur & Mediation is sinds 2015 gevestigd in Zeist en opgericht door mr. A.C.M. (Lianne) van Vliet. Voordat zij dit kantoor startte werkte zij 20 jaar bij een gerenommeerd advocatenkantoor in Den Haag.

Lianne is advocaat en MfN-geregistreerd mediator. Dit betekent dat zij als mediator werkt conform de richtlijnen van het kwaliteitsregister Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Lianne is als advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht en heeft zowel werkgevers als werknemers als cliënt. Als mediator werkt zij op allerlei terrein, zoals in de arbeidsrelatie, handelsrelatie, overheidsrelatie, medezeggenschap, zorg, onderwijs of privésfeer (met uitzondering van echtscheidingen). Als advocaat treedt zij op voor u als partij en als mediator heeft zij een onafhankelijke rol in het begeleiden van beide partijen.

In mediation kun je vaak al door enkele gesprekken een oplossing bereiken. Lianne spreekt als mediator met beide partijen, maar ook met ieder van hen afzonderlijk. Er wordt rekening gehouden met de belangen van beide partijen en het streven is een win-win situatie. Een voordeel van mediation is de vertrouwelijkheid. Er kan open en vrij worden gesproken. Daardoor kunnen verschillende oplossingen worden verkend. Dat is plezierig, ook om voor de toekomst een goede relatie te behouden.

Bij een probleem in de arbeidsrelatie wordt eerst over dit probleem gesproken en naar een oplossing gezocht. Indien partijen daar niet uit komen, wordt onderzocht of werkgever en werknemer nog met elkaar verder kunnen, en zo ja, onder welke voorwaarden dit voor hen nog mogelijk is. Als uiteindelijk blijkt dat dit niet meer lukt dan kan er worden gesproken over een beëindiging van de arbeidsrelatie en over de voorwaarden waaronder dit voor beiden een optie is. Partijen gaan dan vaak toch met een goed gevoel uit elkaar. Het voordeel is dat Lianne naast mediator ook advocaat arbeidsrecht is. Zij kan de mediation afronden met een beëindigingsovereenkomst waar beide partijen tevreden over zijn.

Heeft u een probleem in de arbeidsrelatie of op één van de andere hiervoor genoemde terreinen, schroom dan niet om contact op te nemen. Het kantoor Van Vliet Advocatuur & Mediation is gevestigd aan de Utrechtseweg 75 in Zeist en telefonisch bereikbaar via: 06-51103786 of per e-mail: info@vvadvocatuur.nl. Website: https://vanvlietadvocatuurenmediation.nl 
 

Bijdrage: 
Artikel: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.