Maatschappelijke diensttijd van start

24 januari 2020
tekst: Steven Spaargaren, foto: Pixabay

Maatschappelijke diensttijd wordt steeds meer geaccepteerd. In het regeerakkoord staat dat er een proef is opgenomen voor een maatschappelijke diensttijd op vrijwillige basis. Een compromis tussen enerzijds het CDA en de ChristenUnie en anderzijds de VVD en D66.
Ik ben benieuwd welke gemeenten in de provincie meedoen.

Sinds 2018 draait de proef voor schoolverlaters. De columnist Ephimenco meldt in Trouw van 18 januari 2020 dat zich voor de proef 10.000 jongeren hebben aangemeld. Hij wil een echte burgerdienstplicht invoeren om jongeren in de zorg inzetbaar te maken. Dat zou gaan om 200.000 jongeren: dat verlicht het personeelstekort in de zorg enigszins.  
Ik ben daar niet voor. Nederlanders zijn niet voor een plicht. Ik voel meer voor de lijn van vrijwilligheid zoals dat nu wordt uitgewerkt.

Het idee is dat jongeren iets vrijwillig doen voor een ander, voor het dorp of stad en zo ook zelf verder komen. Het traject duurt een half jaar en bestaat uit een praktijkplek waar jongeren praktijkervaring op doen. Ze krijgen gedurende het traject begeleiding en een vaste coach. Verder volgen ze trainingen en ondernemen groepsgewijs allerlei activiteiten.

Welke gemeenten doen nu in onze provincie mee met de proef van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)?
Ik heb op internet gevonden: de gemeenten Vijfheerenlanden en Utrecht. Een fusie van diverse dorpen en een grote stad. Het doel is om jongeren te bewegen zich te ontwikkelen en om tegelijkertijd iets terug te doen voor de samenleving. Het gaat om nemen en geven. Het maakt niet uit wat je opleiding is, of je een diploma hebt of wat je situatie is.

Vijfheerenlanden ligt in het zuiden van de provincie. De eerste groep is bij die gemeente  gestart in oktober van vorig jaar. In de gemeente start de proeftuin uit drie groepen die na elkaar starten. Er doen maximaal 15 jongeren mee. Wat verwacht de gemeente daar van de jongere? Dat je een succes weet te maken voor jezelf en de groep. Dat je een half jaar 20-24 uur per week werkt bij een maatschappelijke organisatie of bedrijf. Je krijgt er niet voor betaald. Je moet wel in de gemeente wonen en tussen 15 en 27 jaar oud zijn. Dan volgt de evaluatie.

In Utrecht verwachten ze dat de eerste jongeren vanaf begin 2020 met maatschappelijke diensttijd kunnen beginnen. Met vrijwilligerswerk van betekenis voor anderen. Ook andere gemeenten doen aan de proef mee. Als de resultaten positief zijn, wordt de maatschappelijke diensttijd landelijk ingevoerd. 

Dat is voor jongeren die niet weten wat ze moeten gaan doen wat opleiding of werk
betreft. Wie wil dit als zoekende jongere nu niet? Weten wat voor werk en opleiding bij jou past. Je gaat dan zelf en samen met andere jongeren aan de slag om je talenten te ontdekken en bij te dragen aan  een betrokken samenleving. 

Dat lijkt me wel iets voor de gemeente Zeist om er aan mee te doen. Zeist zit er tussenin: het is geen dorp en geen stad. Gemeenten kunnen hiervoor subsidie aanvragen.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst…….

 

 Volgende column: Luister naar je hart

 

Bijdrage: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.