Lezers 2022

Op deze pagina lees je informatie over onze lezers. Dat worden er elk jaar meer!

Zeistermagazine groeit hard. Het aantal gelezen pagina's verzesvoudigde in zes jaar tijd, van 27.000 in 2016 tot 160.000 in 2022! Ten opzichte van 2021 kwamen er in 2022 ruim 15.400 gelezen pagina’s bij, een groei van 11 procent. In 2019 en 2020 was de groei zelfs nog groter.

In onderstaande grafiek is een verfijnder patroon per maand te zien. In negen van de twaalf maanden lag het aantal lezers in 2022 hoger dan in eerdere jaren. De best gelezen maanden zijn februari en maart en september-oktober-november, in de zomer is het wat rustiger.

Wie zijn dan onze lezers? In 2022 waren er vrijwel evenveel mannen als vrouwen onder de lezers, zo blijkt uit de gegevens van Google Analytics. In eerdere jaren was het aandeel vrouwen groter, behalve in 2021.

Wat betreft leeftijd zien we in 2022 een soort trendbreuk. De afgelopen vier vergrijsde het lezersbestand, met een toename van de lezers boven de 65 jaar, maar in 2022 nam deze groep in verhouding juist wat af, en groeide met name de groep lezers tussen 35 en 45 jaar sterk..

Eerder peilden wij al uit welke wijken de lezers afkomstig zijn (zie ook dit artikel):

Over de politieke oriëntatie van onze lezers kunt u wellicht zaken afleiden uit deze peiling.

Interessant is natuurlijk ook om te zien hóe de lezers de columns weten te vinden. Daarin zijn drie bronnen belangrijk: onze eigen Nieuwsbrief, Google en Facebook. Samen nemen die 90 procent van de herkomst van de lezer voor hun rekening. Facebook nam tot 2020 sterk toe, maar zakte in 2021 weer wat terug. Ook Google nam relatief iets af, maar is nog wel goed voor ongeveer een kwart van de lezers. Het aandeel van de nieuwsbrief nam in 2021 sterk toe, vermoedelijk mede door de overstap van maandelijks naar wekelijks versturen, tegenwoordig op de maandagochtend. Het aandeel van  Twitter nam in de tijd steeds meer af, Twitter is inmiddels ingehaald door Instagram en LinkedIn. Links vanaf een andere website zijn goed voor zo'n vijf procent van de lezers, de website De Zeistenaar is de belangrijkste daarvan.

Ook meten we op welk soort apparaat mensen Zeistermagazine lezen. Daarin is te zien hoe, met jaarlijkse schommelingen, in de trend het aandeel van de mobiele telefoon langzaam steeds vaker gebruikt wordt om Zeistermagazine te lezen, ten koste van de laptop en tablet.

Tenslotte, of misschien wel vooral, is het natuurlijk interessant wélke columns het meest gelezen worden. Zie daarvoor onze top-100.