Lezers 2020

Op deze pagina lees je informatie over onze lezers. Dat worden er elk jaar meer!

Zeistermagazine groeit hard. Het aantal gelezen pagina's vervijfvoudigde bijna, van 27.000 in 2016 tot 122.000 in 2020!

In onderstaande grafiek is een verfijnder patroon per maand te zien. In de wintermaanden wordt Zeistermagazine iets beter gelezen dan in de zomer. Vanaf september 2019 verschijnt onze nieuwsbrief wekelijks in plaats van maandelijks, dat heeft de groei van het aantal lezers versneld.

Wie zijn dan onze lezers? Meer vrouwen dan mannen, zo blijkt uit de gegevens van Google Analytics. Het verschilt per jaar, tussen de 58 en 62 procent vrouw:

Ook wat betreft leeftijd zien we wat verschuivingen in de tijd. De jongste leeftijdsgroep is sterk afgenomen, maar de groep 24-34 jarigen juist toegenomen. Het aandeel oudere lezers nam van 2016 tot 2018 eerst af maar neemt sindsdien weer toe.

Eerder peilden wij al uit welke wijken de lezers afkomstig zijn (zie ook dit artikel):

Interessant is natuurlijk ook om te zien hóe de lezers de columns weten te vinden. Daarin zijn drie bronnen belangrijk: de nieuwsbrief, Google en Facebook. Alledrie zijn deze de afgelopen jaren sterk gestegen. Facebook is de meest belangrijke bron van lezers, en nam in 2020 sterk toe. Ook Google blijft groeien, dat is ook te zien aan het feit dat vele oudere columns nog regelmatig gelezen worden, die worden vooral via Google gevonden. De nieuwsbrief groeide hard in 2017 en 2018, mede door de overstap van LaPosta naar MailChimp, viel in 2019 wat terug maar neemt in 2020 door de overstap van maandelijk naar wekelijks versturen weer toe. Links vanaf een andere website (bv Reddit, Startpagina etc) spelen een minder grote rol, net als Twitter, Instagram en LinkedIn.

Ook meten we op welk device mensen Zeistermagazine lezen. De 'gewone' PC / laptop is al enkele jaren ingehaald door de mobiele telefoon. Tegenwoordig worden ongeveer tweederde van de pagina's gelezen op een mobiele telefoon:

Tenslotte, of vooral, is natuurlijk interessant wélke columns het meest gelezen worden. Zie daarvoor onze top-100.

Zie ook de eerdere lezersoverzichten van 20192018, 2017 en 2016.