Lijsttrekker ChristenUnie/SGP: Wouter Catsburg

12 februari 2022
tekst: Carolien Paasman; foto: Hans van Oosterhoudt

Wouter Catsburg (52) voert de lijst aan voor de ChristenUnie/SGP. De geboren en getogen Zeistenaar is bijna dertig jaar getrouwd en vader van drie uitwonende kinderen. Hij was fractie-assistent, raadslid en deze raadsperiode mocht hij onverwachts als wethouder aan de slag. ''Een grote stap, ik was er niet op uit. Ik zat twintig jaar bij mijn werkgever. Ik ben geen carrièreplanner. Nadat ik was gevraagd ging ik met mijn vrouw vrienden helpen om hun Bed & Breakfast in Italië in te richten. Het is een grote stap en ik dacht: ik doe het niet. Toen ik weer terug in Zeist naar een vergadering aan Het Rond fietste voelde ik in de laatste bocht de rust en vrede om 'ja' te zeggen; ik doe het gewoon. Je merkt dat je heel veel kunt doen als wethouder, al moest ik in het begin regelmatig op mijn handen zitten. Als raadslid kun je deelnemen aan het debat, als wethouder moet je volgen en dat was wennen. Ik hoop dat ik door kan gaan, het is bijzonder, maar ik ben er vanuit gegaan dat het voor vier jaar is. Stopt het, dan heb ik er vrede mee en ga ik op zoek naar een leuke, nieuwe baan.'' Als het praktisch haalbaar is, combineert Catsburg die baan dan met het raadslidmaatschap, als de kiezer hem dat gunt.

Over de combinatie van lijsttrekker en wethouder is goed nagedacht. ''Het is prima te doen, de rollen zijn goed van elkaar te scheiden. Er spelen niet heel veel controversiële onderwerpen. Het is goed om opnieuw lijsttrekker van de partij te zijn.''

Landelijk zijn er grote verschillen in standpunten tussen ChristenUnie en SGP, lokaal zitten beide partijen op één lijn. ''Qua duurzaamheid en in het sociale domein willen we hetzelfde. We vinden elkaar in dezelfde bron.''

Wat heeft uw partij gedaan om de lijst een afspiegeling van de Zeister samenleving te laten zijn? Zowel waar het gaat om man/vrouw als om mensen met migratieachtergrond.
''Qua man- vrouwverdeling, leeftijden, vertegenwoordiging vanuit de verschillende wijken en kerkelijke gezindten hebben we een diverse lijst. Ik heb veel gezocht naar mensen met een migratie-achtergrond en politieke ambitie in onze achterban, maar voor nu is dat niet gelukt.''

Het CBS meldt een flinke toename van het aantal ‘rijken’ dat een beroep doet op de WMO voor huishoudelijke hulp. Een aantal gemeenten laat het inkomen meewegen bij de toekenning. Wettelijk mag dat niet. Het probleem speelt ook in Zeist en kost veel geld. Wilt u dit aanpakken? Hoe?
''De huidige regeling vind ik onbegrijpelijk. Als ik tot de rijken zou behoren en mijn hulp op deze manier zou financieren, zou ik me schamen. Maar het is een recht. Wij kiezen er niet voor om burgerlijk ongehoorzaam te zijn, maar zoeken wel de lobby richting Den Haag. Dit gaat ten koste van mensen die het wel nodig hebben.''

Blijft de Slotlaan toegankelijk voor autoverkeer?
''Ja. Op zaterdag of zondag afsluiten voor een festival vind ik prima, als dat wordt gedragen door winkeliers en horeca. Ik vind het prima om de Slotlaan beter te gebruiken.''

Een aantal supermarktondernemers heeft de raad opgeroepen de openingstijden op zondag blijvend te verruimen. Wat vindt u?
''Tegen. Wij zijn geen voorstander van de 24-uurs economie. Een rustpunt waarin je gezamenlijk activiteiten met elkaar kunt ondernemen vinden wij belangrijk. Uiteraard speelt de zondagsrust voor ons een belangrijke rol.''

Mensen die aangewezen zijn op mantelzorg kunnen vaak niet alleen een avondje uit en moeten ook een kaartje voor hun mantelzorger kopen. Gesubsidieerde organisaties  moeten de mantelzorger een kaartje tegen een symbolische prijs aanbieden.
''Ik zou daar voorstander van zijn. Naast het mantelzorgcompliment zou ik vanuit de gemeente voorstander zijn van meer extraatjes voor deze mensen. Ze zijn onderdeel van het cement van de samenleving en besparen de gemeente geld.''

Er moet gebouwd worden in Nederland de komende jaren en we hebben tegenwoordig weer een minister voor volkshuisvesting die zich daarmee bezighoudt. Die minister zal geen rekening kunnen houden met lokale wensen. Als het dan toch moet: waar kan in Zeist gebouwd worden?
''Wij zijn voorstander van bouwen in Zeist. Naast Dijnselburg en de WA-hoeve waar al plannen voor zijn kan dat in het stationsgebied. Afhankelijk van de locatie rondom station Driebergen-Zeist kan hoog. Geen torenflats, maar een eerste schil van vijf verdiepingen en dan aflopend kan best.''

Wat gaat uw partij doen tegen het woningtekort voor mensen met een laag of middeninkomen? 
''We bieden eerst ruimte aan corporaties om te bouwen en dat moet misschien wat hoger dan we nu gewend zijn. We bouwen ook specifiek voor een- en tweepersoonshuishoudens. We houden vast aan de woonvisie en wijken daar niet zo gauw vanaf. We zijn kritischer over de voorwaarden bij bouwprojecten en zorgen dat er voldoende goedkoop en laag middeldure woningen bijkomen. Wie een huis koopt, moet daar zelf in gaan wonen.''

In veel steden in binnen- en buitenland gaan stemmen op om de maximale snelheid in de bebouwde kom standaard te verlagen tot 30 km/uur. Dat is veiliger. Doen we dat ook in Zeist?
''Wij hebben geen voorkeur voor volledig naar dertig. We zeggen ja, maar met uitzondering van de doorgaande wegen. Als je die wil aanpassen, wordt het onbetaalbaar en het komt de doorstroming niet ten goede.''

Mag de KNVB 5 hectare van Boswachterij Austerlitz kappen om er voetbalvelden en een parkeerplaats aan te leggen? Gebruik van bestaande clubvelden is voor de bond geen optie.
''Nee, daar ben ik geen voorstander van. Ik denk niet dat KNVB weggaat, maar als dat de consequentie is, dan is dat zo. Als er bos gekapt moet worden zou ik meer prioriteit geven aan fatsoenlijke woningen dan aan het behalen van het wereldkampioenschap voetbal.''

Overgewicht is een probleem. Fastfood is een van de veroorzakers. Zou de gemeente geen limiet moeten instellen op het aantal fastfoodzaken?
''Ik denk niet dat het helpt. Wel moeten we hard werken aan het bestrijden van overgewicht. In de buurt van scholen moeten we verkooppunten van fastfood voorkomen, als dat mogelijk is.''

Bewegen is belangrijk. Voor bewegen geldt: jong geleerd, oud gedaan. Wat gaat u doen om kinderen uit alle geledingen van de maatschappij in beweging te krijgen?
''Er is veel in werking gezet, de afgelopen jaren. Dat moeten we doorzetten en uitbreiden. We moeten drempels weghalen en op basis van maatwerk kijken wat er mogelijk is. Dat kan bijvoorbeeld bij het keukentafelgesprek en door kinderen op te zoeken die nog niet sporten.''

Wat vindt ú dat er met de Klinker moet gebeuren?
''Over de Klinker hebben we geen mening. Er lopen onderzoeken waaruit moet blijken wat de beste oplossing is. Het gebouw is voor ons niet heilig, maar als het goed te hergebruiken is, is dat ook goed.''

Zeist profileert zich als een fietsstad. Maar de fietstunnel onder de Utrechtseweg dient alleen maar om de auto’s sneller door te laten rijden. Fietsers hadden meer gehad aan een tunnel onder de Kromme Rijnlaan. Ligt die tunnel wel goed?
''Die tunnel ligt uitstekend! De route vanuit Zeist-west is veel sneller. Daarnaast is het onderdeel van een provinciaal project om de doorstroming van het verkeer inclusief het openbaar vervoer op de Utrechtseweg te verbeteren, en de tunnel verbetert de fietsveiligheid.''

Wat moet er met de OZB gebeuren? En waar moet dan op bezuinigd worden, of wat moet er met de opbrengst gebeuren?
''Als het nodig is, kan de OZB omhoog. Wij waren tegen de verlaging in de vorige raadsperiode. Nu de nood financieel hoog is, staan wij achter de verhoging.''

Wat gaat de gemeente Zeist zelf doen om de klimaatambitie waar te maken?
''Er moet echt een tandje bij om de klimaatambitie waar te maken. Veel mensen geven aan dat ze positief staan tegen zonnepanelen op het dak. Laten we kijken wat ze weerhoudt en met inzet van Mijn Groene Huis en Mijn Groene Bedrijf kijken wat mogelijk is om mensen in actie te krijgen. We zetten in op zon op het dak, bij inwoners, bedrijven en VVE's.''
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Carolien interviewde eerder:
Lijsttrekker SP: David Tompot

Meer over Wouter Catsburg:
Duizend duurzame huizen

Volgende column:
Maak de lepelaar wakker en zet de eland aan het werk!

 

Reacties

Om veilig en plezierig te kunnen wandelen in het prachtige park de Brink door alle leeftijden ook met bv kinderwagens en rollators zijn de paden te smal geworden.
Hopelijk wordt er eindelijk in het voorjaar wat aan gedaan !

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.