Lijsttrekker 50Plus: Bert van Oorschot

23 januari 2022
tekst: Carolien Paasman; foto: Hans van Oosterhoudt

Lijsttrekker Bert van Oorschot (63) is van mening dat de plaatselijke afdeling van 50Plus een goede aanvulling kan zijn op de huidige politieke partijen. ''Zeker gelet op het percentage ouderen in Zeist zou het mooi zijn als 50Plus de kiesdrempel haalt. Ik sta met drie kanjers op de lijst, maar als nieuwkomer moet je reëel zijn.''

Van Oorschot is directie- en taxichauffeur en is vanwege zijn leeftijd een dag per week minder gaan werken. Tijd die hij nu goed kan gebruiken om zijn partij onder de aandacht te brengen. ''En mocht het lopen zoals ik hoop, dan kan ik meer tijd steken in het politieke werk.''

De geboren en getogen Rotterdammer verhuisde in 2005 naar Zeist. Hij heeft geen enkele politieke ervaring, maar vindt Zeist een leuke plaats om te wonen en zet zich graag in om deze gemeente nóg aantrekkelijker te maken. Ook wil hij ''het vertrouwen van de mensen in de lokale politiek terugbrengen. Mensen voelen zich niet begrepen. Wij willen luisteren, bijvoorbeeld door één keer per maand een politiek café in een wijk te organiseren. De makke van de huidige politiek is dat er te weinig wordt geluisterd naar de inwoners en dat gaan wij wel doen.''

Van Oorschot en zijn drie vrouwelijke medekandidaten zijn allemaal 50-plus. ''Ouderen hebben deels andere behoeften dan jongere mensen. Kijk naar het AOW-gebeuren, iets dat landelijk speelt, maar ook lokaal is het belangrijk om op te komen voor ouderen. Een vaak gehoord verwijt is dat ouderen de woningmarkt verstoppen doordat ze niet willen verhuizen. Veel ouderen willen best verhuizen, maar hun nieuwe woning moet wel passend zijn. Je wil niet vanuit een eengezinswoning naar een studiootje. Wij pleiten voor de bouw van levensloopbestendige woningen. Dat biedt tegelijkertijd een voordeel voor jongeren. Als onze partij de verroeste wooncultuur vlot trekt, profiteren zij daar ook van.''

Samenwerken denkt Van Oorschot vooral op inhoud per onderwerp te gaan doen. ''Wij staan open voor partijen van alle gezindten. Ik denk dat daar waar nodig een goede samenwerking er zeker in zal zitten.''

Wat heeft uw partij gedaan om de lijst een afspiegeling van de Zeister samenleving te laten zijn? Zowel waar het gaat om man/vrouw als om mensen met migratieachtergrond.
''De vrouwen zijn op onze lijst oververtegenwoordigd. We hebben geen mensen met een migratieachtergrond kunnen vinden om mee te doen. Ik wijt dat aan onze onbekendheid, we staan er zeker voor open. Jongeren vind je niet gauw als 50-pluspartij. Wij hebben maar in één gemeente in Nederland een raadslid dat jonger is dan vijftig jaar.''

Het CBS meldt een flinke toename van het aantal ‘rijken’ dat een beroep doet op de WMO voor huishoudelijke hulp. Een aantal gemeenten laat het inkomen meewegen bij de toekenning. Wettelijk mag dat niet. Het probleem speelt ook in Zeist en kost veel geld. Wilt u dit aanpakken? Hoe?
''Dat mensen die het best zelf kunnen betalen voor huishoudelijke hulp een beroep doen op de WMO willen wij zeker aanpakken. We willen de gemeente er op aanspreken en het terugkoppelen naar de landelijke politiek. Deze voorziening moet inkomensafhankelijk worden. Mensen die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen kunnen dan misschien zelfs meer hulp krijgen, want het is nu heel karig. Rijken kunnen zelf meer betalen. Je zou een herverdeling van de uren kunnen maken en meer tijd stoppen in mensen die het financieel minder hebben.''

Blijft de Slotlaan toegankelijk voor autoverkeer?
''De Slotlaan blijft open voor autoverkeer, maar de inrichting wordt verbeterd. Op dit moment is het een ratjetoe. Links en rechts staan auto's geparkeerd en fietsers en voetgangers moeten daar maar omheen gaan. De shared space leidt tot onduidelijkheid. Dat kan beter!''

Een aantal supermarktondernemers heeft de raad opgeroepen de openingstijden op zondag blijvend te verruimen. Wat vindt u?
''Wij zijn geen voorstander van ruimere openingstijden van supermarkten. Ik begrijp dat het nu nodig is om meer spreiding te krijgen, maar in de normale situatie zie ik er geen voordeel van en kunnen we best rekening houden met zondagsrust. Ik zeg: op zondag 12.00 uur als openingstijd handhaven. Waarom supermarkten nog langer open zouden moeten zijn is mij niet duidelijk.''

Mensen die aangewezen zijn op mantelzorg kunnen vaak niet alleen een avondje uit en moeten ook een kaartje voor hun mantelzorger kopen. Gesubsidieerde organisaties moeten de mantelzorger een kaartje tegen een symbolische prijs aanbieden.
''Hier ben ik zeker voor, ja. Iedereen heeft de behoefte om iets cultureels te bezoeken, een avondje uit maakt het leven aangenaam en dat moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn.''

Er moet gebouwd worden in Nederland de komende jaren en we hebben tegenwoordig weer een minister voor volkshuisvesting die zich daarmee bezighoudt. Die minister zal geen rekening kunnen houden met lokale wensen. Als het dan toch moet: waar kan in Zeist gebouwd worden?
''De gemeentewerf, TNO en de plek van de Triodos zijn bouwlocaties. Desnoods kunnen er huizen komen aan de randen van Zeist, bij Huis ter Heide, tegen Soest aan. Het zal meer de hoogte in moeten, dat staat als een paal boven water. Maar dat kan, in Zeist.''

Wat gaat uw partij doen tegen het woningtekort voor mensen met een laag of middeninkomen? 
''We gaan vol inzetten op bouwen voor mensen met lage en middeninkomens. Bij nieuwbouw draaien we de hele zaak om. De spaarzame grond wordt niet eerst aangeboden aan een projectontwikkelaar, maar aan woningcorporaties. Wij kiezen een verhouding van 70% sociale woningbouw en 30% nieuwbouw voor mensen met geld.''

In veel steden in binnen- en buitenland gaan stemmen op om de maximale snelheid in de bebouwde kom standaard te verlagen tot 30 km/uur. Dat is veiliger. Doen we dat ook in Zeist?
''Wij zijn voorstander van de bebouwde kom als 30 kilometerzone. We moeten de straten anders inrichten en vooral goed handhaven. Als we inzetten op handhaven komt dat goed.''

Mag de KNVB vijf hectare van Boswachterij Austerlitz kappen om er voetbalvelden en een parkeerplaats aan te leggen? Gebruik van bestaande clubvelden is voor de bond geen optie.
''Hier past maar één antwoord en dat is nee, ook als het gevolg is dat de KNVB uit Zeist vertrekt. De voetbalbond levert zeker een bijdrage aan de werkgelegenheid in de gemeente en het zet Zeist op de kaart. We moeten echter zuinig zijn op de natuur die we nog hebben en daarom is het plan van de KNVB onbespreekbaar.''

Overgewicht is een probleem. Fastfood is een van de veroorzakers. Zou de gemeente geen limiet moeten instellen op het aantal fastfoodzaken?
''Aan de ene kant geldt hier dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft. Anderzijds heeft de gemeente de plicht om bij te dragen aan een gezond leefklimaat. Als je een Slotlaan krijgt met de ene na de andere eettent en verder niets, nou, daar wordt niemand gelukkig van. ''

Bewegen is belangrijk. Voor bewegen geldt: jong geleerd, oud gedaan. Wat gaat u doen om kinderen uit alle geledingen van de maatschappij in beweging te krijgen?
''Wij willen de bestaande sportaccommodaties behouden en waar nodig uitbreiden en toegankelijk houden of maken voor alle Zeistenaren, dus ook voor jongeren waar thuis niet veel te besteden is. Er moet meer geld naar deze sector en de gemeente moet abonnementen beschikbaar stellen zodat ook kinderen uit arme gezinnen daadwerkelijk mee kunnen doen.''

Wat vindt ú dat er met de Klinker moet gebeuren?
''De Klinker? Die moet blijven! Met de prachtige instanties die daarin zitten; de bibliotheek en de muziekschool op een centrale plek. Met Slotstad RTV is het een multicultureel gebouw. Je kunt het mooi of lelijk vinden, maar het is een gezichtsbepalend gebouw dat moet blijven.''

Zeist profileert zich als een fietsstad. Maar de fietstunnel onder de Utrechtseweg dient alleen maar om de auto’s sneller door te laten rijden. Fietsers hadden meer gehad aan een tunnel onder de Kromme Rijnlaan. Ligt die tunnel wel goed?
''Ik woon zelf in Vollenhove en heb me die vraag al in een heel vroeg stadium gesteld. Het antwoord is: nee. Die tunnel ligt niet goed. Het is een heel mooie tunnel, maar hij ligt verkeerd.''

Wat moet er met de OZB gebeuren? En waar moet dan op bezuinigd worden, of wat moet er met de opbrengst gebeuren?
''De OZB moet zeker niet meer stijgen dan de inflatiecorrectie. We moeten beter op de uitgaven letten. De afgelopen jaren is er veel geld over de balk gegooid. Denk aan verkeerssituaties die keer op keer moeten worden aangepast, zoals de Schaerweijdelaan of het verkeer door of om het centrum van Zeist. Je moet Zeist ook aantrekkelijker maken voor toeristen, dan haal je geld binnen met meer toeristenbelasting. En je moet meer bouwen, dan krijg je meer geld binnen via de OZB.''

Wat gaat de gemeente Zeist zelf doen om de klimaatambitie waar te maken?
''Zonnepanelen leggen waar het kan, zeker op daken horen zonnepanelen. Windmolens, dat blijft een heikel punt. Wij zeggen: liever niet. We moeten zoveel mogelijk snel van het aardgas af. Kijk naar de L-flat, daar is het kookgas er al af. Het kan wel, als we willen. En we moeten meer inzetten op autodelen. Mensen worden zich er steeds bewuster van dat het anders kan. We moeten meer gebruik gaan maken van het openbaar vervoer en vaker fietsen. Als we met medewerking van de provincie inzetten op verbetering van het OV levert dat een grote besparing op.''
 

Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Carolien Paasman benaderde namens Zeistermagazine de  lijsttrekkers van alle deelnemende partijen voor een interview. We publiceren er iedere vijf dagen eentje, in volgorde van huidig zetelaantal (van klein naar groot). Nieuwkomer 50Plus bijt de spits af. Bekijk de hele serie hier: https://www.zeistermagazine.nl/verkiezingen2022 
 

Bijdrage: 
Lezershoek: 

 


Meer over verkiezingen:
Het verkiezingsbord en de boodschap

Meer over politieke uitgangspunten:
De waarde van een politieke visie

Volgende artikel:
Maaltijdactie Bartiméus krijgt vervolg

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.