Inlopen

1 oktober 2018
tekst en foto: Erwin Hagen

Als ik vertel dat ik in Zeist woon, krijg ik meestal reacties als “mooi wonen”, “groen”, “bossen”, “rijke mensen” en “hockey”. Een soort Wassenaar van Midden-Nederland. Niks meer aan doen, dus? Toch wil de gemeente Zeist weten wat er leeft onder haar inwoners als het gaat om ‘een goed leven’.

De week van 1 tot 6 oktober is de week van “De maaltijd van Zeist”. De gemeente Zeist wil in deze week ideeën ophalen voor een goed leven in Zeist. Hoe leven we met elkaar samen in onze gemeente? Gemeenteraadsleden en ambtenaren gaan  in gesprek met inwoners van Zeist om zich te laten voeden met goede ideeën. Het idee is namelijk dat het beste gesprek tijdens de maaltijd, aan tafel ontstaat. De uitkomsten worden vastgelegd in een ‘receptenboek’ met maatregelen om dat goede leven in Zeist te bevorderen. Natuurlijk wordt er gezocht naar nieuwe, innovatieve ideeën. Echter, ik denk dat we ook al heel wat mooie recepten hebben liggen….

In vorige stukjes heb ik u mijn gedachten over samen oplopen en over het lopen met een leenhond voorgeschoteld. Deze keer wil ik u laten kennismaken met het beproefd recept van inlopen.

In Zeist zijn vijf wijkinloophuizen. Vier daarvan, in Vollenhove, de Clomp, het Centrum en in het Staatsliedenkwartier vallen onder de stichting Kerk & Samenleving. Ik ging op woensdagmiddag in mijn buurt op bezoek bij het Wijkinloophuis Vollenhove.

Als ik aankom zie ik een slechtziende man met geleidehond via een touwtje uit de brievenbus de deur van het inloophuis openen en naar binnen gaan. ‘Het touwtje van Jan Terlouw’, schiet door mijn hoofd. Ik bel keurig aan. Een vrolijke dame doet open en brengt mij in contact met coördinatrice Ina Duit. De vrolijke dame blijkt een van de 25 vrijwilligers te zijn die verbonden is aan het Wijkinloophuis in Vollenhove. De groep vrijwilligers is zeer divers: mensen die hun problemen hebben opgelost en zich dienstbaar willen maken aan de samenleving, mensen met een fijne dagbesteding en mensen met ‘sociale stevigheid’, die de balans behouden in de groep.

Als ik Ina vraag wat een Wijkinloophuis is en wat bezoekers daar komen halen, dan is zij duidelijk: aandacht, ontmoeting, gezelligheid. En hulp en advies.

Een Wijkinloophuis is een laagdrempelige voorziening, een ruimte waar iedereen die dat wil even binnen kan lopen en een kopje koffie of thee kan drinken, een praatje kan maken, een vraag stellen, of een onleesbare brief van de overheid laten vertalen. Of gewoon maar even te zitten, andere mensen te zien of weer even warm te worden, omdat thuis de verwarming is afgesloten wegens betalingsachterstanden. Het inloophuis Vollenhove is ook op vrijdagmiddag een uitgiftepunt voor de voedselbank.

Ina geeft op de kritiek dat er misschien door haar aanpak wellicht te veel gepamperd wordt, aan dat wat haar betreft verbondenheid een nieuwe ontwikkeling is. Een nieuwe groep vrijwilligers, soms  ‘nieuwkomers’,  die elkaar willen helpen met een plek vinden in onze samenleving, elkaar willen versterken. Noem het innovatie, het gebeurt gelukkig gewoon al.

Elke woensdagavond is de open maaltijd in het inloophuis Vollenhove. Daar nemen zo’n 15 á 20 mensen per keer aan deel. Als ik wegfiets bij het Wijkinloophuis, zijn vrijwilligers al met de eerste voorbereidingen voor de maaltijd bezig .

Mijn recept voor Zeist: koester deze mooie inloophuizen in - voor veel mensen - een ingewikkelde samenleving. Schuif een keertje aan op woensdagavond. Of doe gek: wordt vrijwilliger!
 
https://www.wijkinloophuis-vollenhove.nl/informatie/148

Eet smakelijk!
 

Bijdrage: 
Artikel: 
Column: 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.