Houtenergiestation Dijnselburg

1 januari 2017
tekst: Steven Spaargaren
  

Op 6 december staat het Bestemmingsplan Houtenergiestation op de agenda van de raad. Ik ben erbij. Vlak voor de vergadering overhandigen drie inwoners van Huis ter Heide een petitie met 1100 handtekeningen van bewoners. De zaal is om 19.30 uur helemaal vol en stoelen worden bijgezet. De raad is geschrokken van de protesten uit Huis ter Heide. Er is een straatprotest in Huis ter Heide. Is het Houtenergiestation Dijnselburg nu van de baan?

Bij de raad wordt punt 6 van de agenda naar voren gehaald. Het eindigt met een motie die unaniem aangenomen is. De motie gaat over twee vragen. Het college wordt gevraagd een brede dialoog aan te gaan met de samenleving en een Stappenplan op te stellen. Wethouder Johan Varkevisser roept de raad op om zelf een stevige bijdrage aan die dialoog te leveren voor het Energieplan als uitwerking van de Brede Milieuvisie.

Wat is er allemaal gebeurd in de eerste week van december? 

Op Zeistermagazine.nl was in december stelling van de maand: De beoogde houtenergiecentrale
Dijnselburg is doekje voor het bloeden en staat wezenlijke milieustappen in de weg. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 80% van de lezers is het daar mee eens, terwijl 20% dat niet is. Een grote meerderheid van de lezers vindt dat de houtenenergiecentrale wezenlijke milieustappen in de weg staat.

Er is op 5 december ’s avonds een straatprotest in Huis ter Heide wat geleid heeft tot een artikel in het Algemeen Dagblad.
Twee petities zijn er opgesteld waarbij  bewoners van Huis ter Heide zich ernstig zorgen maken om het Bestemmingsplan vast te stelen. Zij verzoeken de raad het proces te staken en te besluiten tegen de komst van biomassacentrales in Zeist. 
Enkele deskundigen zijn uitgenodigd om hun opvatting weer te geven. Hoogleraar Martin Junginger van de Universiteit Utrecht en Wiim Gresnigt van Duurzaam Gebouw. Vervolgens Rudy Rabbinge van de  Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). De geleerde heren zijn het onderling niet eens en hebben verschillende belangen. Het is moeilijk om daar een lijn in te trekken.
En dat allemaal in een gebied dat al onder druk staat door de uitstoot van verkeer op de A28.

Op 8 december besluit de Tweede Kamer in een motie met een kleine meerderheid om de subsidie  voor het meestoken van biomassa bij kolencentrales te stoppen  (de houtsnippersubsidie volgens Jan Vos van de PvdA). Er is nog een lange weg te gaan voor het vinden en toepassen van alternatieve energiebronnen zoals zon en wind.

Mijn inschatting is dat het Houtenergiestation Dijnselburg (voorlopig) voor Zeist van de baan is. Het gaat in 2017 weer verder. Zo hoort een raad te functioneren. Ik denk dat de bewoners zich op het goede moment geroerd hebben. Het heeft allemaal te maken met samenwerking tussen bevolkingsgroepen. Inwoners hebben de weg naar de raad gevonden. De raad heeft zich open gesteld voor die inwoners. Dat is winst!
 

Reacties

De vraag is of dit winst is voor de politiek. Die winst moet komen uit een inhoudelijke dialoog, niet uit het feit dat elke volksopstand beloond wordt met het uitstellen van keuzes. Geen idee of een houtenergiestation een verstandige keuze is - ik heb daar geen verstand van - maar het is wel van belang dat een gemeente keuzes kan en durft te maken, wat die ook zijn. Soms moet dat ook wel eens met wind tegen, hoe jammer dat ook is.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.