Hoogvlieger

21 oktober 2023
tekst: Marieke Palm; foto: Pixabay

In mijn werk als jeugdconsulent voor de inwoners van Zeist ben ik bijna dagelijks in gesprek met ouders, kinderen, hulpverleners of leerkrachten. Sommige opmerkingen blijven hangen en deel ik graag met je om nog eens over na te denken.

” Uw kind is geen hoogvlieger”.

Met een knoop in mijn buik hoor ik dit aan en vraag direct waar ouders en leerkracht trots op zijn. “Hij is heel creatief en maakt de mooiste dingen, hij heeft veel oog voor anderen en is een harde werker”. Ik denk: “oef, gelukkig, hij wordt gezien”

Dat kinderen misschien niet bijzonder hoog presteren als het om schoolse vaardigheden gaat, wil niet zeggen dat ze niet tot bijzondere dingen in staat zijn en geen hoogvlieger kunnen zijn. De jeugd heeft het moeilijk, de druk is hoog en de verwachtingen ook. Nu is het niet persé verkeerd als de verwachtingen hoog liggen, maar samen met de druk die van alle kanten komt is het veel. Kinderen leggen zichzelf ook druk op. Bijvoorbeeld als gevolg van sociale media waar alles geweldig lijkt, snel gaat en volwassenen zelf aan mee doen. Druk komt vanuit de hele samenleving: het moet snel, het moet nu. Mag het kind ook laten zien wat hij kan wanneer hij zover is? Durven we te vertrouwen dat het komt?

De definitie van een hoogvlieger is als volgt: “Een hoogvlieger is bijzonder en valt hierdoor positief op in iets waar hij of zij in uitblinkt”. Dit hoeft geen rekenen of taal te zijn. Dit kan alles omvatten! Durven we verder te kijken dan het schoolse? Rekengenieën: check. Taalwonders: check. Ook mensen die anderen zien, die luisteren, verbinden, mooi schrijven of fantasierijke verhalen verzinnen zijn prachtig. Of de mensen die creatief denken, samenwerken, snel denken, georganiseerd zijn of muziek maken. Ze zijn allemaal even nodig.  Wij als hulpverleners, ouders en leerkrachten hebben de taak de kinderen te laten ontdekken waar zij op “aan” gaan en waar zij groots in kunnen zijn. Een kind dat nergens in lijkt te schitteren of niet gezien wordt, kan zich heel eenzaam voelen. Iedereen wil ergens goed in zijn en iedereen is ook ergens goed in! Dus als je dit niet ziet, stel je de vraag: “Wat mis ik? Kijk ik wel goed”?

Als je het ziet kan ieder kind hoog vliegen. Zie je het niet? Kijk dan langer. Kijk beter. Als wij volwassenen deze kwaliteiten blijven zien, zoeken én benoemen, dan gaan onze kinderen deze ook zien. Benoem ze! En zie je eigen talenten ook en wees er trots op. Wat het ook is. Leef het voor, geef het door. En juist de kinderen die het zo moeilijk hebben op school, hebben vertrouwen van je nodig!  Iedereen wil ergens goed in zijn en gezien worden. Echt, iedereen kan hoog vliegen! Zolang we maar verder kijken dan onze neus lang is!
 

Bijdrage: 
Column: 

 


Marieke schreef eerder:
Pittig voor pubers

Meer over prestatiedruk:
Kan leren ook nog spelen zijn?

Volgende bericht:
Open Brief Dierentehuis Zeist

 

Reacties

Mooi!

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.