Hoe zit het nu met die supermarkt?

1 februari 2016
tekst: Steven Spaargaren, foto: Kees Linnenbank

Seyster Veste en ERA-bouw willen een supermarkt bouwen op het voormalige Eneco-terrein. Dat is een onderdeel van het plan De Wending dat aan de orde is in de raad. De raad moet besluiten of het bestemmingsplan Steynlaan-Antonlaan kan worden gewijzigd. Ik ben getuige van het debat van het thema Ruimte in de raadszaal op 14 januari. De meerderheid steunt het voorstel van het college. De raad gaat op 26 januari akkoord gaat met de herziening.

Grondeigenaar en ontwikkelaar Seyster Veste heeft samen met Hoogvliet Supermarkt en belegger Altera het bouwplan ontwikkeld. Het gaat om de bouw van een supermarkt, 46 woningen, een horecagelegenheid en parkeerplaatsen op het voormalie Eneco-terrein. Het plan past nog niet in het geldige bestemmingsplan. Daarom heet de raad eind 2013 besloten de bestemmingsherziening af te ronden. 

Op Zeistermagazine.nl was in januari de stelling van de maand: Het plan van een supermarkt op het voormalige Eneco-terrein moet van tafel. Zo’n 71% van de lezers is het er mee eens, terwijl 29% dat niet is. Een duidelijke uitspraak. De lezers vinden in ruime meerderheid dat het plan van de supermarkt van tafel moet.

Hoe zit het nu met die supermarkt? De Seyster Veste heeft besloten om als eigenaar van het terrein de supermarkt te gaan bouwen. Daarnaast zijn er talloze bezwaren van het verkeer die aangedragen zijn door bewoners die nabij wonen. Dat zijn de gevolgen van de komst van de supermarkt.

In de Nieuwsbode van 9 december 2015 zie ik een ingezonden bericht van Job Boot. Ik citeer  een deel uit deze column van een Zeistenaar in hart en nieren: “En mág een woningcorporatie eigenlijk wel een supermarkt bouwen? Nee, dus! De directeur van Seyster Veste zegt zelf dat met de richtlijnen van nu de ontwikkeling van commercieel vastgoed niet is toegestaan. Maar Zeist gaat door op de oude weg. Ja, er zijn al plankosten gemaakt. Seyster Veste moet vooral met haar nobele opdracht:  bouwen van sociale huurwoningen voor mensen met een krappe beurs of voor starters op de woningmarkt. Maar geen megalomane commerciële vastgoedplannen.” 

Mooier kan ik het niet zeggen. Geen megalomane commerciële vastgoedplannen. Dat is niet de taak van een woningcorporatie. Hopelijk keert het tij bij de Seyster Veste. Zo niet dan dreigt een lange juridische weg. Ik hoop dat dát niet gaat gebeuren. Dan zijn er uiteindelijk allemaal verliezers. Ik hoop dat het goede overwint aan de rand van het centrum van Zeist. Er zijn genoeg supermarkten in Zeist. We hebben meer behoefte aan kleinere winkels. Het is nooit te laat om de steven te wenden….

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.