Gelijke beloning voor vrouwen

1 mei 2016
tekst: Steven Spaargaren, foto: Pixabay

Hoe zit het eigenlijk met de betaling van vrouwen in vergelijking met mannen? Ervan uitgaande dat ze hetzelfde werk doen. Het blijkt dat de fractie van de PvdA al in 2014 een initiatiefwet heeft ingediend voor behandeling bij de Tweede Kamer. Het indienen van een initiatiefwet is een recht van Kamerleden. Het gaat om een initiatief van Keklik Yücel over Bevordering gelijke beloning van mannen en vrouwen. Wat houdt dit in?

De initiatiefwet is bij de Tweede Kamer in behandeling. Dat zal nog wel een tijdje duren. Het gaat ondermeer om een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden. Als toelichting wordt gezegd dat vrouwen anno 2016 voor hetzelfde werk nog altijd bijna twintig procent minder salaris krijgen dan mannen. Dat pikt Keklik Yücel niet. Vrouwen moeten bij gelijk werk hetzelfde verdienen als mannen.

De initiatiefwet moet hier verandering in brengen. Verandering begint met het bespreekbaar en transparant maken van het probleem. Daarom wil het Kamerlid dat de ondernemingsraad in een bedrijf het recht krijgt om ieder jaar de gegevens over onderbetaling van vrouwen op te vragen. Bedrijven moeten vervolgens actief beleid maken om de beloningsverschillen terug te dringen. Gelijkheid tussen man en vrouw betekent natuurlijk ook een gelijke salarisstrook.

Op Zeistermagazine.nl was in april de stelling van de maand: Het moet strafbaar zijn als vrouwen voor hetzelfde werk onderbetaald worden in vergelijking met mannen. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 71% van de lezers is het daarmee eens, terwijl 29% dat niet is. Een ruime meerderheid van de lezers is voor het strafbaar zijn als vrouwen onderbetaald worden voor hetzelfde werk.

In 1994 trad de Algemene wet gelijke behandeling in ons land in werking. Die wet schrijft gelijke behandeling voor als het gaat om het aanbieden van werk, huisvesting, goederen en diensten. Voor die wet waren mannen en vrouwen gelijk. Formeel was het geregeld maar in de praktijk werd er anders gehandeld. De emancipatie van vrouwen liep een deuk op.

Jet Bussemaker meldt als Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat uit onderzoeken bij ziekenhuizen en hogescholen blijkt dat we hier te maken hebben met  hardnekkige mechanismen die de ongelijkheid is stand houden. Het is 2016. De hoogste tijd om te veranderen.

We zullen zien hoe dit verder gaat. Gaan we die ongelijkheid in stand houden? Of gaan we vrouwen en mannen voor hetzelfde werk gelijk betalen? Gelijke monniken, gelijke kappen zou ik zeggen. Dan is de onderbetaling van vrouwen achterhaald en is de emancipatie echt geslaagd.

Reacties

Ik sta er wel verondersteld van dat in Nederland vrouwen in menige beroepen en zelfde werk als mannen doen dus niet het zelfde salaris verdienen. Het is gewoon niet te geloven - en wellicht heb het korte artikeltje verkeerd begrepen. Dus is er ugent werk aan de winkel

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.