Gat van Zeist

1 december 2017
tekst: Steven Spaargaren, foto: Kees Linnenbank

Begin vorig jaar is de winkelketen van V&D failliet gegaan. De meeste panden in ons land zijn inmiddels bezet. Het gebouw aan de 1e Hogeweg staat sindsdien grotendeels leeg. De afgelopen tijd is het verhuurd aan huurders. Op dit moment aan het Boekenfestijn dat een deel van het pand voor een half jaar huurt. Maar dat is uiteindelijk geen oplossing. Wat is nu wel de oplossing voor het gat van Zeist?

Op Zeistermagazine.nl was in november de stelling van de maand: Voor het gebouw van V&D in Zeist is een structurele bestemming nodig, niet steeds een tijdelijke invulling. Wat blijkt uit deze peiling? Zo’n 90% van de lezers is het daar mee eens, terwijl 10% dat niet is. Een overduidelijke meerderheid vindt dat er een structurele oplossing moet komen. We zullen op zoek moeten gaan naar die oplossing.

Het gebouw is van eigenaar Accres Real Estate, Die eigenaar zal overtuigd moeten worden. Het gat van Zeist moet gevuld worden door een oplossing voor de lange termijn. Vanuit een duidelijke visie voor het centrum van Zeist. We zijn er niet met huurders voor de korte termijn.

Op Zeistermagazine.nl verscheen er een reactie op de oproep aan de lezers. Akke Planthof schrijft: 
“kelder en begane grond zijn prima geschikt voor de bibliotheek. 1e etage is dan voor de muziekschool. 2e etage appartementen met dakterrassen. Het nooit mooi gevonden gebouw de Klinker zou dan weg mogen………… Is de markt direct groot genoeg om rondom een fietsroute vrij te laten op de marktdagen.”
 
Daar kan ik mij geheel in vinden. Laat de gemeente het pand kopen en dan verhuren aan de bibliotheek en de muziekschool. We kunnen dan altijd zien of we de tweede etage gaan bestemmen voor appartementen met dakterrassen. Lijkt me wel mooi wonen……….

Mijn idee is om in het hart van het gebouw een cultureel centrum te maken. Met diverse podia voor allerlei groepen: voor jong en oud. Ook kinderen zijn welkom. We moeten investeren in de toekomst. Zoals iedere stad of dorp wel een cultureel centrum heeft.Een ontmoetingsplaats voor alle culturen. Zeist als culturele hoofdstad van de provincie Utrecht…….. Laten we als Zeist ons onderscheiden. Zeist moet gaan swingen!

Laat je mening horen en kom naar het debat van de gezamenlijke media op woensdag 6 december om 20.00 uur in de bibliotheek in Zeist Dan gaat het over de invulling van het gat van Zeist. Een speciale ervaring!
 

Reacties

Verplaatsen van bibliotheek en muziekschool impliceert sloop van de huidige behuizing daarvan. Slecht plan, onnodige kapitaalvernietiging. Niet dat ik dat gebouw nu zo mooi vind, verre van dat, afgezien van de hoofdentreegevel, maar binnen is het een prettig, goed functionerend gebouw. Het moet toch mogelijk zijn om de buitenkant een beter aanzien te geven, al dan niet in overleg dan wel samenwerking met architectenbureau Hoogstad dat destijds zorgde voor het ontwerp. En wat die fietsroute tijdens marktdagen betreft, dat kan natuurlijk ook gerealiseerd worden zonder sloop van dat gebouw.
Zijn er trouwens vanuit muziekschool en bibliotheek en de gebruikers daarvan wel eens geluiden vernomen dat men uitziet naar een nieuw en beter onderkomen? Wat de nieuwe invulling van het V & D gebouw betreft zou de gemeente toch de eerst aangewezene zijn om daar werk van te maken. Laat men eerst snel inventariseren aan wat voor ruimtes in Zeist gebrek/behoefte is.
Een eerste aanzet daartoe zou kunnen zijn een oproep in de Nieuwsbode aan iedereen om kenbaar te maken wat men mist en voor welke activiteiten men ruimte zoekt.

Ik zou zeggen - afhangelijk van wie de eigennaar is van dit land - redevelopment voor sociale en particuliere woningbouw

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.