Extra training in de herfstvakantie voor kinderen uit groep 8

3 september 2023
tekst: Charlotte Demkes; foto: Stichting Leerkansen Zeist

Meedoen op school is belangrijk voor kinderen en soms ook duur. Dankzij subsidie van de gemeente Zeist biedt de Stichting Leerkansen Zeist financiële ondersteuning voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Kosten die voor vergoeding door de Stichting Leerkansen Zeist (SLZ) in aanmerking komen zijn: rekeningen voor schoolactiviteiten zoals schoolreisjes, kerstvieringen, Suikerfeest, eindejaarafsluiting, excursies en door de school voorgeschreven leermiddelen, zoals de aanschaf van een laptop, tablet of elektronische rekenmachine.

Training in de herfstvakantie: van 16 tot 20 oktober 2023
Steeds meer commerciële organisaties adverteren met cito-, eindtoets- en brugklastrainingen, waardoor de kansenongelijkheid voor schoolgaande kinderen groeit. Zo kunnen kinderen van welgestelde ouders gebruik maken van het ondersteunende schaduwonderwijs, maar voor kinderen die dit misschien wel het hardst nodig hebben is dit om financiële redenen niet weggelegd.

Om zoveel mogelijk gelijke kansen voor ieder kind te creëren organiseert SLZ in de periode van 16 tot en met 20 oktober – dankzij de donatie van De Ronde Tafel 147 Kromme Rijn - samen met Leren voor de Toekomst een training voor leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs.  

Stichting Leren voor de Toekomst helpt kinderen van de basisschool al sinds 2018 met hun ontwikkeling, niet alleen op het gebied van taal en rekenen, maar ook bij hun talentontwikkeling. Voor de aanstaande herfstvakantie is een programma van 5 dagen ontwikkeld waarin de leerlingen in kleine groepjes onder leiding van een ervaren begeleider aan de slag gaan met taal en rekenen, Ook wordt aandacht besteed aan vaardigheden zoals samenvatten, ‘leren leren’ en samenwerken. De leerlingen krijgen instructies en gaan daarna zelfstandig aan het werk met lesmateriaal dat leren voor de toekomst ontwikkeld heeft aan de hand van de SLO-leerlijnen. Het is dus geen Cito-training! De bedoeling van deze training is leerlingen een extra duwtje in de rug te geven, opdat zij zoveel als mogelijk gelijke kansen krijgen bij de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Het lesprogramma in de week van 16 – 20 oktober (herfstvakantie voor de scholen) van maandag tot en met vrijdag:

  • 10.00 – 12.00 uur: Training Leren voor Toekomst
  • 12.00 – 12.30 uur: Lunch
  • 12.30 – 14.00 uur: Training Leren voor de Toekomst

Vrijdag vanaf 13.30 uur: In aanwezigheid van de ouders feestelijk uitreiking van Certificaat van deelname en uitreiking van een boekenbon voor de aanschaf van een boek, te besteden bij de boekwinkel Kramer & Van Doorn in Zeist.

Aanmelding voor deelname aan de lessen
Ouders/verzorgers met kinderen in groep 8 van de basisschool kunnen hun kind opgeven bij de Stichting Leerkansen Zeist. Dit kan eenvoudig door een mailtje te sturen naar administratie@leerkansenzeist.nl met vermelding van de naam van het kind en vermelding van “Meedoen aan training”, of met een telefoontje naar de Stichting Leerkansen Zeist: 030-6922567.

Intake voor de lessen
Zodra de aanmelding binnen is, krijgen de ouders en de kinderen een uitnodiging voor het intakegesprek. In dit intakegesprek vertellen wij u meer over de inhoud van de lessen en proberen we een goede indruk te krijgen van de verwachtingen van u en uw kind.

Nu meedoen, is straks meetellen
De Stichting Leerkansen Zeist en Leren voor de Toekomst nodigen u van harte uit mee te doen met dit mooie initiatief, opdat alle schoolgaande kinderen in Zeist de kansen krijgen die ze verdienen.
 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Charlotte schreef eerder:
Nu meedoen is straks meetellen

Meer over goed onderwijs voor iedereen:
De waarde van gelijke kansen

Volgende bericht:
Anna Maria van Schurman

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.