Extase

21 februari 2023
tekst: Ewald Korevaar; foto: Wendy Klinkhamer

Op zaterdagmiddag 11 maart om 15.30 uur treedt het Zeister Kamerkoor onder leiding van Hannie Slingerland voor u op in de Sionskerk in Zeist. Het duo Les deux Étoiles, Aaike Nortier (mezzosopraan) en Inge Ettema (vibrafoon), verzorgt enkele intermezzo’s.

Voor dit matineeconcert is gekozen voor werken van uitsluitend vrouwelijke componisten. Met dit thema haken we aan bij Internationale Vrouwendag op 8 maart. We zingen liederen uit de 19e en 20e eeuw, van Amy Beach, Johanna Bordewijk-Roepman, Fanny Hensel (Mendelssohn), Gisela Hernández Gonzalo en Clara Schumann. Ook komen eigentijdse liederen van de Zeister componist Anne-Maartje Lemereis aan bod.

Vrouwelijke composities
De muziekgeschiedenis beschrijft bijna alleen composities van mannen. Maar vrouwen hebben wel altijd gecomponeerd. Hildegard van Bingen deed dat al in de 12e eeuw, Barbara Strozzi in de 17e eeuw. Alleen zijn hun composities door allerlei factoren niet zo bekend geworden als die van mannen. De maatschappelijke positie van veel vrouwen en/of het moederschap, maakten dat zij ofwel geen tijd hadden voor het scheppende werk, ofwel dat hun composities niet openbaar gemaakt mochten worden. Soms werden hun werken gepubliceerd onder de naam van hun man of hun broer, of men koos een mannelijke naam of alleen voorletters. Zo publiceerde Felix Mendelssohn in een bundel enkele liederen van zijn zus Fanny, onder zijn naam. Ze wist ervan. Maar als vrouw zat een publicatie er niet in. Vrouwen schreven ook vaker kleinere werken, zoals kerkliederen en kinderliedjes. Stukken die lang niet altijd officieel werden uitgegeven. Vrouwen hoefden vaak niet te leven van hun werk. Of waren ze te bescheiden? 

Zoektocht
Toen het Zeister Kamerkoor, en met name dirigent Hannie Slingerland, op zoek was naar passende koormuziek voor een concert met alleen composities van vrouwen, is er een boeiende zoektocht op gang gekomen. Via internet was er wel van alles te vinden, maar vaak was het werk niet uitgegeven, en vonden we alleen handgeschreven materiaal via archieven. Het viel ook op dat er uit sommige tijdsperioden bijna niets te vinden was. Ook moest worden bekeken of het stuk geschikt was. Opnames om vooraf te beluisteren waren lang niet altijd voorhanden. 

Het is een boeiend concert met een internationaal gezelschap van vrouwelijke componisten geworden. Veel teksten hebben te maken met de betoverende werking van de natuur, de nacht en de sterren. 

Wij hopen u op 11 maart te begroeten en te mogen betoveren: misschien wel in EXTASE te brengen…

De aanvangstijd is 15.30 uur en de toegangsprijs is € 15,-.
Kaarten kunnen gekocht worden aan de zaal, bij een koorlid, of gereserveerd worden via www.zeisterkamerkoor.nl en email: info@zeisterkamerkoor.nl.
 

Bijdrage: 
Artikel: 

 


Meer over het Zeister Kamerkoor:
Open repetities Zeister Kamerkoor

Meer over de vrouwenstrijd:
Nicolet Jager wint fotowedstrijd Orange the World

Volgende column:
Veteranen Search Team - Trots van Zeist

 

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.