“Eerlijke WOZ”, maar niet heus!

21 april 2024
tekst: Henny Fokkema; foto: Satheesh Sankaran via Pixabay

De gemeenten krijgen hun inkomsten uit de algemene uitkering van het Gemeentefonds en uit de opbrengsten van de heffingen voor onroerendzaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Het te betalen bedrag voor de onroerendzaakbelasting (de OZB) wordt afgeleid van de waarde van de onroerende zaken waarvan jij eigenaar bent (de WOZ-waarde).

De OZB is de belangrijkste gemeentelijke belasting. De gemeente Zeist bepaalt zelf de hoogte van de OZB-tarieven en wat de gemeente doet met de opbrengsten. Zo las ik op internet dat de gemeente Zeist nog steeds een van de gemeenten is die een laag tarief voor de OZB hanteert, 0.06%. Bijvoorbeeld in Nijmegen geldt een tarief van 0.15% en in De Bilt een tarief van 0.0891%.  Als ik uitga van een huis met een WOZ-waarde van € 300.000 dan is de aanslag in Zeist 0.06% van € 300.000  = € 180 en in Nijmegen is hij € 450 (0.15%). Een aanmerkelijk verschil in lasten. Doordat de belasting door middel van een percentage van de waarde van de woning wordt berekend, wonen eigenaren van huizen in de dorpen en gemeenschappen die vallen onder de gemeente Zeist veel en veel goedkoper dan in Nijmegen en ruim voordeliger dan huizenbezitters in De Bilt. Daarnaast is het opvallend dat de rioolheffing voor gebruikers, dus ook voor huurders, landelijk gezien in Zeist juist wel aan de hoge kant zit. Of deze constateringen samenvallen met het gewenste, ideologische profiel van de gemeenteraad, daarvan heb ik geen weet, maar als ik eerlijk ben, dan ben ik daar wel heel nieuwgierig naar.

Op 28 februari viel het aanslagbiljet voor de onroerendzaakbelasting, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing samen met waterschapsbelasting voor het belastingjaar 2024 bij mij in de brievenbus. Op 7 maart krijg ik per post opnieuw een brief, waarop aan de buitenkant van de enveloppe in kapitale letters staat vermeld “EERLIJKE WOZ”, en dikgedrukt “Bevat belangrijke informatie over uw WOZ-waarde”.

Gezien deze oproep open ik als onnozele neuzelaar de brief maar snel, want waarschijnlijk is er met de OZB-belasting iets misgegaan dat ze willen rechtzetten. Al lezend begrijp ik dat er niets is misgegaan maar dat de afzenders van “EERLIJKE WOZ” mij deze brief sturen omdat uit de berekening van “Het eerlijke WOZ Team” blijkt dat de WOZ-waarde van mijn huis te hoog is en in hun ogen verlaagd zou moeten worden, waardoor ik recht zou krijgen op onder andere een lagere OZB, lagere inkomstenbelasting in box 1 en lagere waterschapsbelasting. Tja, tja, als ik via “EERLIJKE WOZ” bezwaar aanteken dan zijn er voor mij geen kosten aan verbonden. Als het bezwaar succesvol blijkt, dan wordt mijn aanslag verlaagd en moet de gemeente een vergoeding betalen aan “EERLIJKE WOZ” voor hun inspanningen. Dit alles doet me denken aan het gedicht ‘De redder’ van Nachoem Wijnberg:

Alles verliest werking.
Moet opnieuw uitgekozen worden
Brieven in enveloppen, foto’s,
Onbekenden die aankomen
Goederentreinen, gastenboeken
Schaamtes nog een keer te proberen.

Zeist is landelijk gezien een van de goedkoopste gemeentes in Nederland wat betreft de onroerendzaakbelasting voor huiseigenaren. Wat is het op de keper beschouwd toch beschamend dat bureautjes als “EERLIJKE WOZ” ook de mensen in Zeist opstoken om bezwaar te gaan aantekenen. Wat kosten al die mogelijke, opgetrommelde bezwaren niet aan gemeenschapsgeld?

Nee, ik hoef niet door “EERLIJKE WOZ” gered te worden. Laat deze column dan maar een oproep zijn om bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen te gaan stemmen en laat de hoogte van de OZB en de verdeling van de gemeentelijke lasten over de verschillende groepen burgers in Zeist een actueel politiek twistpunt zijn.
 

Bijdrage: 
Column: 

Reacties

Het tarief mag dan laag zijn in Zeist, de getaxeerde 'waarde' daarentegen bereikte wat mijn huis betreft een ongekende hoogte. Wat getaxeerd wordt is eigenlijk niet de waarde, maar de veronderstelde prijs die een huis kan opbrengen bij verkoop.

Wat grappig op 13 maart heb ik hierover al geschreven. Ben het dus volledig eens met de bijdrage van Henny Fokkema. Overigens blijkt nu, dat zij wel veel dieper in deze materie is gedoken dan ik. Blijkbaar heb ik mij toch er "Met een Jantje van Leiden' van afgemaakt. Als u wil weten wie Jantje is, google maar eens. Ronald is misschien dan wel een eigentijdse versie. Hierbij mijn Facebook bijdrage. 'Ik kreeg vandaag deze folder met een begeleidende brief van deze organisatie in de brievenbus. Nergens een naam van de afzender te bekennen. Blijkbaar gingen er ruim 1.5 miljoen anderen ons voor. ‘Best beoordeelde WOZ adviseur van Nederland’ 4.7/5.0. ‘Een heldere, eerlijke en nuttige hulp en nóg gratis ook’. De gemeente betaalt de kosten ! Ik vraag mij af wat is nu het verdienmodel van deze organisatie ? En is de WOZ aanslag die ik onlangs van de de gemeente kreeg dan ‘oneerlijk ?’ Op zich vind ik de aanslag nog alleszins redelijk, én zou voor dat bedrag ons huis nooit in de markt zetten. Wat is nu wijsheid vraag ik mij af ? Wel of niet in zee gaan met deze ‘beste adviseur van Nederland?’ Zijn er dan nog meer WOZ adviseurs, maar dan een stuk minder gekwalificeerd ? Ik kan dus maximaal € 112 terug krijgen omdat mijn keuken vijftig jaar oud is en last heb van lawaaiige buren. Hetgeen overigens gelukkig, voor wat betreft het laatste, niet het geval is. Het zijn de meest ideale buren die een mens kan wensen. Maar dat houd ik voor mijzelf. Anders wordt de WOZ waarde misschien nog wel verhoog'.

Voeg een reactie toe

Plain text

  • HTML tags zijn niet toegestaan.
  • Website-adressen en emailadressen worden automatisch omgezet in een link.
  • Regels en paragrafen breken automatisch af.